Fokke Obbema Een zinvol leven Recensie

Fokke Obbema Een zinvol leven recensie en informatie

Een zinvol leven

De mens en zijn verhaal

  • Schrijver: Fokke Obbema (Nederland)
  • Soort boek: gesprekken, interviews
  • Uitgever: Atlas Contact
  • Verschijnt: 17 september 2021
  • Omvang: 340 pagina’s
  • Uitgave: Paperback / Ebook
  • Boek bestellen bij: Boekhandel / Bol

Flaptekst van het boek met interviews van Fokke Obbema

Een zinvol leven is het vervolg op Fokke Obbema’s De zin van het leven. Dat boek bevatte zijn populaire interviewserie uit de Volkskrant (met als vaste beginvraag ‘Wat is de zin van ons leven?’), voorafgegaan door Obbema’s persoonlijke verhaal over zijn hartstilstand. Zijn nieuwe boek is de bundeling van zijn tweede reeks interviews, ditmaal met als eerste vraag: ‘Wat is voor u een zinvol leven?

Zonder vooringenomenheid gaat Fokke Obbema het gesprek aan met zeer uiteenlopende onbekende en bekende Nederlanders. Elk gesprek bewijst hoe diep de menselijke behoefte is de eigen ervaringen in een verhaal te vatten en van betekenis te voorzien – en hoe die inzichten anderen tot nadenken aanzetten. Obbema sluit af met een essay over de gesprekken, toegespitst op het belang van het levensverhaal: welke functie heeft dat en hoe verhoudt het zich tot de werkelijkheid?

Bijpassende boeken en informatie