Marian Rijk Polderpioniers Recensie Boekbespreking

Marian RIjk Polderpioniers Recensie Boekbespreking

Marian RIjk Polderpioniers Recensie Boekbespreking
Aan de hand van haar eigen familie heeft Marian Rijk een zeer lezenswaardig boek geschreven over de geschiedenis van boerenfamilies sinds het midden van de 19e eeuw tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. Zelf is zij afkomstig uit de boerenfamilie Rijk die haar oorsprong heeft op het dan nog zeer geïsoleerd gelegen Schouwen-Duiveland in Zeeland. De familie Rijk is een katholieke familie en zeer kinderrijk. Alhoewel veel van de familieleden wel een rol spelen in deze interessante sociale geschiedenis, staat het leven van Kees en Naan Rijks, de grootouders van de schrijfster, centraal.

Een zeer geslaagde beschrijving van 150 jaar boerenleven in Nederland
Marian Rijks is er met Polderpioniers uitstekend in geslaagd om een mooie sociale geschiedenis te schrijven van een grote boerenfamilie in de afgelopen 150 jaar. Een leven dat zich kenmerkt door vallen en opstaan, het langzaam ontworstelen van het juk van de kerk en de sociale druk waaraan tijden lang nauwelijks te ontkomen was. Geinspireeerd door een verzoek van haar vader beschrijft Marian Rijk het leven van haar grootouders Kees en Naan Rijk. De keuzes die ze al dan niet gedwongen door de omstandigheden, moeten maken. Hun zware bestaan. Maar ook de standvastigheid van haar grootmoeder.

Van Zeeland helemaal naar de Kop van Noord-Holland
De titel polderpioniers is een verwijzing naar het feit dat het Kees en Naan Rijk lukt om een boerderij te verwerven in de nieuwe Wieringermeerpolder in de kop van Noord-Holland. Weg uit Zeeland, met hoop op meer welvaart voor hun kinderen, is het ze met moeite gelukt om hier een boerderij te verwerven. En ook hier blijkt het bestaan harder en moeilijker dan verwacht. De oorlog, de inundatie van van de polder door de Duitsers en het soms moeilijke bestaan eisen hun tol. Toch slagen de de grootouders van Marian Rijk er in om een redelijk bestaan op te bouwen en een betere toekomst voor hun nageslacht te verwerven.

Polderpioniers van Marian Rijk is een zeer geslaagde sociale geschiedenis van het boerenleven in de Nederlandse polder in de afgelopen 150 jaar. Goed gedocumenteerd, met veel inleving en liefde geschreven en toch voldoende afstand gehouden van het onderwerp. Marian Rijk – Polderpioniers. Het verhaal van een boerenfamilie wordt beoordeeld met +++ (zeer goed).

MARIAN RIJK – POLDERPIONIERS INFORMATIE

– Titel: Polderpioniers. Het verhaal van een boerenfamilie
– Schrijfster: Marian Rijk ♀ (Nederland)
– Soort boek: biografisch boek, familiegeschiedenis
– Uitgever: Ambo | Anthos
– Verschenen: oktober 2016
– Omvang: 271 pagina’s (met foto’s)
– Uitgave: Paperback / Ebook
– Prijs: € 19,99
– Oordeel redactie: +++ (zeer goed)
…Meer Informatie en Bestellen >

Flaptekst en inhoud Marian Rijk – Polderpioniers
In 1857 loopt de jonge en onbevangen landarbeidersdochter Adriana voor het eerst de stadspoort van Goes door om te gaan werken bij een stoffenhandelaar. Twee jaar later is ze ongehuwd zwanger. Deze gebeurtenis vormt het begin van een verhaal over de strijd om het voortbestaan van een Nederlandse boerenfamilie. Wie erft de boerderij? Dat is de vraag waarmee elke kinderrijke boerenfamilie vroeg of laat te maken krijgt. Nieuw ontgonnen land, de polders, bieden uitkomst voor deze gezinnen. In 1927 start de drooglegging van de Wieringermeerpolder; tien jaar later krijgen Kees, het kleinkind van Adriana, en zijn vrouw Naan een perceel toegewezen. Op dat kale polderland, waarin alle wegen, sloten en vaarten met een liniaal zijn uitgetekend, begint het boerenechtpaar hun zo fel begeerde eigen boerderij, en worden daarmee polderpioniers. Aan de hand van een weergaloos familie-epos schetst Marian Rijk honderd jaar maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Nederland.

Bijpassende Boeken en Informatie
Nieuwe Geschiedenisboeken Overzicht
Recensies Februari 2017
Nieuwe Boeken Oktober 2016