Schol in de Noordzee Recensie Boek over de Schol

Schol in de Noordzee Recensie Boek over de Schol

Schol in de Noordzee Recensie Boek over de Schol
In november 2016 verschijnt het boek over de schol, Schol in de Noordzee, een biografie van de platvis en de Nederlandse visserij van Roelke Posthumus en Adriaan Rijnsdorp bij uitgeverij Atlas Conact. Op deze pagina kun je de Schol in de Noordzee recensie informatie boekbespreking en bestelmogelijkheden vinden.

– Titel: Schol in de Noordzee
– Schrijvers: Roelke Posthumus, Adriaan Rijnsdorp
– Soort boek: geschiedenisboek, monografie, natuurboek
– Uitgever: Atlas Contact
– Verschenen: 23 november 2016
– Omvang; 272 pagina’s (met afbeeldingen)
– Uitgave: Paperback / Ebook
– Prijs: € 21,99 / € 14,99
– Oordeel redactie: ++++ (uitstekend) Theo Jordaan
…Meer Informatie en Bestelmogelijkheden >

Schol in de Noordzee Recensie Boek over de Schol
Na het lezen van Schol in de Noordzee van Roelke Posthumus en Adriaan Rijnsdorp hoe bijzonder een schijnbaar gewone vis als de schol is. De schol is voor de meesten van ons de meest bekende platvis. Oorspronkelijk vooral gegeten als armelui’s voedsel kent de visserij op schol al een lange geschiedenis met veel ups en downs.

Schol de meest bekende onbekende vis
Na lezing van het boek Schol in de Noordzee kunt je niet anders stellen dat de schol de meest bekende onbekende vis is. Gelukkig brengt het boek hierin behoorlijk wat verandering. Wonderlijk om te lezen hoe platvissen geboren worden als een gewoon visje met aan beide kanten ogen en dat deze ogen langzaamaan verhuizen naar één zijde van het lijf en de echte platvis tot ontwikkeling komt. Ook blijkt de schol een trekvis. De larven worden geboren aan de Engelse kust. De larven laten zich door de zeestroming meevoeren naar ondiepe zee tussen Denemarken en Noord-Frankrijk. Hier vindt uiteindelijk de metamorfose tot een echte platvis plaats. En alles luistert nauw. Te vroeg aankomen is niet goed en te laat uiteraard ook niet. Slechts één op de tienduizend schollenlarven ontwikkelt zicht trouwens tot een volgroeide platvis. Veel over het leven van de schol blijkt trouwens nog onduidelijk en onbekend.

Scholvisserij en de risico’s van overbevissing
Op de schol wordt al eeuwenlang gevist. En alhoewel we ons dit misschien niet realiseren is overbevissing niet iets dat alleen in de afgelopen decennia aan de orde is. Nee, zoals uit Schol in de Noordzee blijkt is dit een probleem dat al veel langer opspeelt. Het boek gaat uitgebreid in op de visserij, de negatieve gevolgen van overbevissing, maatregelen om dit tegen te gaan en controle. Wat knap te noemen is dat de schrijvers erin geslaagd zijn om ook over dit onderwerp goed en boeiend te schrijven en de aandacht vast houden. Jammer is dat de persoonlijke ervaringen van controleurs aan boord van een vissersschip tijdens de visvangst slechts een beperkt aantal pagina’s beslaan. Maar wellicht houden de schrijvers dit nog achter de hand om er later een heel boek over te schrijven. Dit zou een goed onderwerp zijn om een heel boek over te schrijven. De persoonlijke anekdotes en belevenissen van controleurs van de visserij aan boord van vissersschepen.

Schol in de Noordzee een boeiend en lezenswaardig boek
Al met al zijn de schrijvers Roelke Posthumus en Andriaan Rijnsdorp met Schol in de Noordzee in geslaagd om over zo’n schijnbaar gewone vis als de schol een boeiend en lezenswaardig boek te schrijven. En zoals al eerder aangegeven, dit “smaakt” naar meer. Schol in de Noordzee wordt beoordeeld met ++++ (uitstekend).

Flaptekst en Inhoud Schol in de Noordzee
Het uiterlijk van een platvis heeft op het eerste gezicht weinig vissigs. Niks kegelvormige kop en torpedovorm. Het lijkt wel of iemand een schelvis de ogen uitrukte, hem daarna op z’n zij legde, er een paar maal flink met een deegroller overheen ging, de ogen weer op de bovenkant terugzette en er tot slot wat oranje verf op spatte. Het resultaat is een gestippeld tapijtje met twee gesteelde knopjes erop en een wat rafelige rand. Schol is een van de populairste vissen in Europa. Eeuwenlang is gedacht dat de voorraad in zee onuitputtelijk was, hoeveel vis we ook consumeerden. Maar niets is minder waar. Zonder strikt beheer zou de schol, evenals vele andere zeedieren, verdwijnen uit de Noordzee. Schol in de Noordzee beschrijft de wonderlijke levensloop van deze platvis – zijn geboorte, gedaanteverwisseling, leefgewoonten, voortplanting – maar is tegelijkertijd een gedetailleerde geschiedenis van de Noordzee, de Nederlandse visserij en het visserijonderzoek. En natuurlijk komt de vraag die tegenwoordig zo belangrijk is uitgebreid aan de orde: is een duurzame bevissing van schol en andere vissoorten mogelijk en zo ja, welke maatregelen moeten daarvoor genomen worden? Zonder vooringenomenheid worden alle aspecten van een van de grootste ecologische uitdagingen van onze tijd behandeld.

Bijpassende Boeken en Informatie
Boeken over Vissen en Visserij
Boeken over Dieren Overzicht
Boeken over Scheepvaart en Schepen