Leendert Louwe Kooijmans Onze vroegste voorouders Recensie

Leendert Louwe Kooijmans Onze vroegste voorouders Recensie

Leendert Louwe Kooijmans Onze vroegste voorouders Recensie
De auteur schrijft in zijn voorwoord, dat bij zijn benoeming tot hoogleraar aan de Leidse Universiteit in 1982 het de wens van zijn studenten was, dat de nieuwe hoogleraar hun een overzicht zou geven van de hele prehistorie tot de komst van de Romeinen. Het is immers niet zo zeer belangrijk te weten wat er gevonden is, maar meer het doorgronden van ons verre verleden: waar komen we vandaan? Populair gezegd: van Lucy tot Asterix. Hiermee wordt duidelijk dat Louwe Kooijmans een specialist is op het gebied van de prehistorie. Hij heeft ook andere publicaties over deze periode op zijn naam staan.

Door nieuwe vondsten is deze periode onderhevig aan veranderingen
Door nieuwe vondsten uit de grond is dit deel van de geschiedenis (steeds) onderhevig aan updates. Uiteindelijk heeft de auteur na zijn pensionering de gelegenheid gekregen om “het grote verhaal” ook voor het Nederlands publiek toegankelijk te maken. Het resultaat is een fors boek, dat systematisch de prehistorie behandelt. Nu is de naam prehistorie volgens de auteur niet zo gelukkig gekozen, omdat deze periode gewoon deel uitmaakt van onze hele geschiedenis. Het is geen voorloper. Het schrift, dat de grens zou moeten aangeven tussen de prehistorie en het overige verleden, bracht immers geen fundamentele scheidslijn en is slechts een van de vele veranderingen in de historische ontwikkeling.

Onze vroegste voorouders vertelt het verhaal van drie grote migraties
De grote lijn in het boek geeft het verhaal weer van de drie grote migraties: Twee vanuit Afrika en een derde vanuit het Nabije Oosten. De nieuwelingen kregen te maken met de ijstijd en de al aanwezige Neanderthalers en de jagers. Vooral het jagen in de kou vereisten veel aanpassingen in de levenswijze van de Cro Magnons. Er werd gejaagd op rendieren, gemzen, oerrunderen en steenbokken. Na de jagers kwam de agrarische revolutie, veroorzaakt door de hogere temperaturen op aarde die betere levensomstandigheden voor de mens creëerden. Jagers richtten vaste woonplaatsen in op strategische plaatsen in het landschap. Stap voor stap schakelden deze gemeenschappen van verzamelen en jagen over op akkerbouw en veeteelt. Het overtollig graan werd opgeslagen en er ontstonden sociale structuren. Aan het eind van het boek heeft de bevolking een eigen karakter gekregen en begint met de inrichting van ons land een nieuw hoofdstuk van onze geschiedenis. We zijn dan beland bij de hunebedbouwers. Aan het eind van het boek waarschuwt de auteur zijn lezers dat er onder de historici meerdere opvattingen zijn die veroorzaakt worden door voortschrijdend inzicht, andere onderzoekmethoden en andere inzichten. Zijn visie is gebaseerd op goede feitelijke en empirische onderbouwing.

Zeer interessant boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de steentijd
Het boek is geschikt voor hen die zich willen verdiepen in de steentijd. Dat zijn vooral studenten geschiedenis en archeologen. De vele illustraties, tekeningen en overzichten verluchtigen het boek. En dat is wel nodig, want de steentijd blijft voor de gemiddelde geïnteresseerde lezer ( het Nederlands publiek) toch een wat taaie materie. Daar kan de auteur niet zo veel aan doen. Hij leeft zich uit met de vele kennis die hij heeft in een vlotte schrijfstijl. Toch moet je wel heel geïnteresseerd zijn om het hele boek door te lezen. Ruim 100 bladzijden uit het boek bestaan voornamelijk uit noten, bibliografieën en een algemeen register. Een samenvatting en de belangrijkste conclusies zijn niet aanwezig, wat een gemis is. Leendert Louwe Kooijmans – Onze vroegste voorouders wordt gewaardeerd met ++++ (uitstekend).

Recensie van: Jos van Raan

LEEUNDERT LOUWER KOOIJMANS – ONZE VROEGSTE VOOROUDERS
De geschiedenis van Nederland in de steentijd
– Titel: Onze vroegste vooruders
– Schrijver: Leendert Louwe Kooijmans ♂ (Nederland)
– Soort boek: prehistorisch geschiedenisboek
– Uitgever: Prometheus
– Verschenen: 1 maart 2017
– Omvang: 608 pagina’s
– Uitgave: Gebonden Boek
– Prijs: € 39,99
– Waardering: ++++ (uitstekend) Jos van Raan
…Meer Informatie en Bestellen >

Flaptekst Leendert Louwe Kooijmans – Onze vroegste voorouders
De menselijke geschiedenis strekt zich ver uit vóór de tijd waarin de mensen opschreven wat er zoal gebeurde. Dat is de periode die we – ten onrechte – prehistorie noemen. De geschiedenis van die tijd kunnen we enkel aflezen uit de sporen en resten die mensen in de bodem achterlieten, gedurende meer dan 100.000 generaties, meer dan een miljoen jaren. Dat is een lang traject van menselijke evolutie, culturele en maatschappelijke ontplooiing, van creativiteit en innovatie. Drie grote vragen houden ons daarbij bezig: wie zijn wij, waar komen wij vandaan en hoe kan het dat wij geen jagers meer zijn maar boeren? Onze vroegste voorouders vertelt het verhaal van drie grote migraties: twee vanuit Afrika en een derde uit het Nabije Oosten. En we lezen hoe men op die momenten leerde om te gaan met de ijstijdcondities en reeds aanwezige Neanderthalers en jagers. Onze vroegste voorouders gaat over de steentijd, toen Nederland aanvankelijk nog slechts een klein en anoniem stukje van de grote Europese ruimte was. Maar aan het einde van ons verhaal heeft de bevolking hier een eigen karakter gekregen en begint met de inrichting van ons land een nieuw hoofdstuk van onze geschiedenis.

Bijpassende Boeken en Informatie
Nieuwe Geschiedenisboeken Overzicht