Rolf Falter 1302 Het jaar van de mythe recensie

Rolf Falter 1302 Het jaar van de mythe recensie

1302 Het jaar van de mythe

Het volledige verhaal van de Guldensporenslag

  • Auteur: Rolf Falter (België)
  • Soort boek: geschiedenisboek
  • Uitgever: Lannoo
  • Verschijnt: 3 mei 2023
  • Omvang: 376 pagina’s
  • Uitgave: gebonden boek / ebook
  • Prijs: € 29,99
  • Boek bestellen bij: Bol / Libris
  • Waardering redactie: ∗∗∗∗ (zeer goed)

Flaptekst van het boek over De Guldensporenslag

De Slag bij Kortrijk van 11 juli 1302 is een mythe in België en Vlaanderen. Die dag gebeurt dan ook het ondenkbare: een geïmproviseerde strijdmacht van Vlamingen, een voetleger vooral, verslaat het ridderleger te paard van de Franse koning Filips de Schone. Het is een kantelmoment in de geschiedenis van West-Europa. Een beslissende etappe zelfs in de ontwikkeling van de ‘westerse beschaving’, die zegt: alle mensen, hoe nederig ook, hebben recht op respect, inspraak en medezeggen-schap.

In zijn boek 1302 – Het jaar van de mythe vertelt historicus Rolf Falter het spannende verhaal van wat later de Guldensporenslag is gaan heten. Hij brengt de geschiedenis tot leven in een wervelende opeenvolging van onverwachte wendingen. Citerend uit de historische bronnen en steunend op de recentste inzichten voert hij ons langs de jachtbossen van de Franse koning, de kolkende, smerige en altijd explosieve grootsteden van het rijke graafschap Vlaanderen en de armzalige boerendorpen die telkens weer door voorbijtrekkende legers worden platgebrand.

Wat op een eenduidig verhaal lijkt van Vlaming tegen Fransman, is boven alles een botsing tussen karakters. Tussen een sluwe en agressieve koning, overweldigde graven en graaizuchtige stadsbestuurders. Tussen ervaren oorlogshelden die toch liever sneuvelen dan vluchten, en leiders van de altijd wankele maar bijwijlen ook gewelddadige volksmassa. Het geheel draait uit op een ware Griekse tragedie waarbij uiteindelijk alle partijen verliezen.

Rolf Falter (Leuven, 1958) werkte de afgelopen jaren als onderzoeker, journalist, docent, adviseur van Belgische toppolitici en Europees ambtenaar. Hij schreef diverse boeken over het verleden van onze contreien en van Europa, die allemaal een breed publiek vonden. Hij ziet geschiedenis vooral als een aaneenschakeling van toevalligheden. En hij vertelt ze het liefst op die manier.

Rolf Falter 1302 Het jaar van de mythe recensie en informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van 1302 het jaar van de mythe, Het volledige verhaal van de Guldensporenslag. Het boek is geschreven door Rolf Falter. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van het nieuwe boek van de Belgische historicus en journalist Rolf Falter.

Bijpassende boeken en informatie