Tom Buijtendorp De Caesarroute recensie

Tom Buijtendorp De Caesarroute recensie

De Caesarroute

Gids bij Caesar in de Lage Landen

  • Auteur: Tom Buijtendorp (Nederland)
  • Soort boek: geschiedenisboek
  • Uitgever: WBOOKS
  • Verschijnt: 4 september 2023
  • Omvang: 112 pagina’s
  • Uitgave: paperback 
  • Prijs: € 22,95
  • Boek bestellen bij: Bol / Libris

Flaptekst van het boek over Julius Caesar van Tom Buijtendorp

Startpunt voor beide is een gezichtsreconstructie. Die verschilt van de meeste Romeinse marmeren beelden die kort na Caesars dood zijn gemaakt, en strookt met nieuwe aanwijzingen. Het zet het beeld van Caesar op zijn kop, van zijn vermeende geboorte met een keizersnede tot zijn krachtige uiterlijk en vergoddelijking. Het nodigt uit ook kritisch te kijken naar Caesars doen en laten, bij de expositie, en langs De Caesarroute in Nederland en aangrenzend gebied. Het biedt een nieuw perspectief op de veldheer die we met de maand juli nog steeds gedenken, die de Europese traditie van muntportretten startte, de term dictator zijn huidige betekenis gaf en aan wie de termen keizer en keizersnede zijn ontleend.

Vanuit het perspectief van de ontdekkingsreiziger die in onbekend gebied onnodige risico’s vermeed, wordt het aannemelijk dat Caesar in 55 v. Chr. de natuurlijke route via Maastricht nam om in 2-3 weken van zijn recent in Duitsland ontdekte marskamp, op te trekken naar de kust, waar hij overstak naar zijn recent ontdekte landingsplaats in Engeland. Het was de kortste route die het gevaarlijke Ardenner Woud vermeed. Zijn omschrijving wijst erop dat hij het in eerste instantie nog niet waagde er met zijn grote leger dwars doorheen te trekken. Met zijn voorkeur voor bekende routes, is het aannemelijk dat hij hetzelfde traject nog vaker gebruikte. Het ging dwars door het stamgebied van de Eburonen die rond Maastricht en Tongeren woonden, wat helpt verklaren dat deze relatief kleine stam zo vaak in zijn oorlogsverslag voorkomt. Ook zijn juist in dit gebied recent muntschatten gevonden die getuigen van de onrust.

Er doemt een beeld op van een veldheer die een incompleet en vervormd kaartbeeld van de regio had, maar wel als eerste rivieren en stammen beschreef, inclusief bevolkingscijfers die betrouwbaarder blijken dan lang gedacht. Ook andere als onjuist bestempelde observaties zijn te verklaren als een weergave van zijn beperkte kennis. Zo kende hij aanvankelijk alleen de omtrek van het Ardenner Woud van ruim 500 Romeinse mijl, wat ten onrechte is gelezen als een sterk overdreven maat voor de lengte. De Caesarroute voert in de Lage Landen langs musea en locaties waar versterkingen van Caesar en zijn tegenstanders zijn gevonden, en plekken waar zijn aanwezigheid wordt vermoed en die een indruk geven van het soort landschap waar zijn leger doorheen trok. Het laat zich lezen als rijk geïllustreerd verhaal, als reisgids met kaartjes en als achtergrond bij de tentoonstelling.

Tom Buijtendorp (Nederland) – Caesar in de Lage Landen
De Gallische oorlog langs Rijn en Maas
geschiedenisboek
Uitgever: Omniboek
Verschijnt: 17 oktober 2023

Bijpassende boeken en informatie