Belinda Aebi Het dorp Recensie

Belinda Aebi Het dorp Recensie

001Boek-Bestellen

Het dorp

  • Schrijfster: Belinda Aebi (België)
  • Soort boek: Vlaamse thriller
  • Uitgever: Hamley Books
  • Verschijnt: 11 februari 2020
  • Omvang: 350 pagina’s
  • Uitgave: Paperback

Flaptekst van de nieuwe thriller van Belinda Aebi

Eline Jehaes, een jonge journaliste, strandt met autopech in Koolbeke. Ze gaat op zoek naar hulp in dit geïsoleerde dorp aan de oevers van de Durme maar ontdekt dat ze er niet welkom is en dat er vreemde dingen gebeuren. Haar nieuwsgierigheid wordt geprikkeld wanneer ze merkt dat er een groep mensen woont met een uitzonderlijke, erfelijke aandoening.

Ze krijgt onderdak bij Sylvia, de uitbaatster van de herberg ‘De Koolputten’. Wanneer het lichaam van een jonge, zwangere vrouw uit een beerput wordt gehaald, gaat Eline dieper in het verleden graven. Ze moet te weten komen wat er zich heeft afgespeeld en waarom er over het dorp een dichte sluier van geheimen hangt.

Bijpassende Boeken en Informatie