Coen Verbraak Oorlogskinderen Recensie

Coen Verbraak Oorlogskinderen Recensie

001Boek-Bestellen

Oorlogskinderen

Het verhaal van een generatie

  • Schrijver: Coen Verbraak (Nederland)
  • Soort boek: oorlogsgeschiedenis
  • Uitgever: Thomas Rap
  • Verschijnt: 2 april 2020
  • Omvang: 288 pagina’s
  • Uitgave: Paperback / Ebook

Coen Verbaak te gast bij tv-programma OP1

Op maandag 4 mei 2020 is Coen Verbraak te gast bij het tv-programma OP1. Samen met twee van de mensen die hij interviewde over hun belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, Judith Jacobs en Ab van Aldijk, vertelt hij over zijn boek.

Flaptekst van dit boek van Coen Verbraak over de Tweede Wereldoorlog

Ze moesten onderduiken, leefden in angst omdat hun ouders deelnamen aan het verzet, ze hadden foute ouders, of waren kind van een Duitse soldaat; in Oorlogskinderen tekent Coen Verbraak de verhalen op van mensen die als kind de oorlog hebben meegemaakt en die hun leven lang met de schaduw van de bezetting hebben geleefd.

Verbraak vertelt over hun oorlogservaringen, maar beschrijft ook hoe die belevenissen in hun verdere leven een rol hebben gespeeld. Werden ze door het verleden achtervolgd? Spraken ze erover met hun kinderen, of werd de oorlog juist verzwegen? Speelt het oorlogsverleden weer op nu ze ouder worden? In Oorlogskinderen vertelt Coen Verbraak het verhaal van onze ouders en grootouders, het verhaal vaneen uitzonderlijke generatie.

Bijpassende Boeken en Informatie