Jan ten Hove ’t is doan Recensie

Jan ten Hove 't is doan Recensie

’t is doan

600 jaar boerenleven in Twente

  • Schrijver: Jan ten Hove (Nederland)
  • Soort boek: fotoboek, geschiedenisboek
  • Uitgever: WBOOKS
  • Verschijnt: 9 februari 2022
  • Omvang: 208 pagina’s
  • Prijs: € 22,50 – € 27,50
  • Uitgave: gebonden boek
  • Boek bestellen bij: Boekhandel / Bol

Flaptekst van het boek over het boerenleven in Twente

Eeuwenlang verdiende het merendeel van de Twentse bevolking zijn boterham geheel, of deels, op een boerderij. Boerderijen waren de hoekstenen van het Twentse platteland. Een tastbaar fundament voor de bewoners op oale grond die vaak van generatie op generatie lief en leed deelden op het eigen erve. Het levensverhaal van één karakteristieke boerderij, het erve Ziethof bij Delden, vertelt tegelijkertijd het grote verhaal van 600 jaar boerenleven in Twente. In ‘t Is doan – 600 jaar boerenleven in Twente leven we mee met het wel en wee van de bewoners van erve Ziethof, op reis door de Twentse geschiedenis.

Op het Twentse erve voltrok het leven zich volgens vaste patronen. Het welvaren van de boerenfamilie werd in sterke mate beïnvloed door de gang van zaken in de grote buitenwereld. De biografie van een boerderij is dan ook onvermijdelijk ingebed in het ritme van de universele historie, niet alleen op economisch vlak, maar ook op politiek, bestuurlijk, religieus, maatschappelijk en ruimtelijk gebied.
De oudste schriftelijke vermelding van het erve Ziethof dateert al uit 1315. Dat maakt het tot één van de oudste gedocumenteerde erven in de regio. De wederwaardigheden van deze boerderij en zijn bewoners zijn exemplarisch voor het levensverhaal van veel andere boerderijen, maar ook van de agrarische ontwikkeling van de streek. Het welvaren van de landbouwers werd immers sterk beïnvloed door ontwikkelingen in de ‘grote’ buitenwereld.

Aan de hand van een tijdlijn van 50 korte hoofdstukken volgt ‘t Is doan dan ook de globale Twentse geschiedenis. Dat geeft een unieke en veelzijdige kijk op het verleden van het platteland, gezien door de ogen van de bewoners zelf. Aansprekende details uit het leven van de familieleden rondom het erve, van noaberschap en geboorte- en sterfgevallen, tot pachtschulden en burenruzies die bij het lokale gerecht werden uitgevochten of onderling vereffend, worden geïllustreerd met sfeervolle schilderijen, tekeningen en historische foto’s vol verweerde gezichten in het oogstveld. Het brengt de generaties uit de boerenfamilie heel dichtbij.

Mogelijk leert het ons ook nog over onze eigen genealogie, want de meesten van ons hebben een stamboom vol takken met agrarische voorouders. Dit boek is daarom tevens een leidraad voor iedereen die onderzoek doet naar Twentse boerenfamilies en hun leefwereld.

‘t Is doan betekent in de Twentse streektaal zoveel als ‘het is klaar’. Een boer zegt dat als de oogst is binnengehaald. In dit geval verwijst het ook naar de inmiddels vrijwel verdwenen unieke en veelzijdige boerencultuur. Met ’t Is doan sluit publicist en historicus Jan ten Hove (1960) 30 jaar onderzoek – in gang gezet door een verre nazaat van de Ziethofs – af.

Bijpassende boeken en informatie