Maarten Hell De verloren wereld in de Amstelbocht recensie

Maarten Hell De verloren wereld in de Amstelbocht recensie

De verloren wereld in de Amstelbocht

Leven op de Vlooienburg 1600-1815

  • Auteur: Maarten Hell (Nederland)
  • Soort boek: geschiedenis van Amsterdam
  • Uitgever: Walburg Pers
  • Verschijnt: 22 april 2023
  • Omvang: 524 pagina’s
  • Uitgave: paperback
  • Prijs: € 34,99
  • Boek bestellen bij: Bol / Libris

Flaptekst van het geschiedenisboek over de Amstelbocht in Amsterdam

Waar nu de Stopera in Amsterdam is, lag ooit Vlooienburg, een aangeplempt eiland in de Amstel. In de zeventiende eeuw ontstond hier een levendige migrantenbuurt met houthandelaren, kooplieden, middenstanders, ambachtslieden, enz. van alle religieuze gezindten en uit alle hoeken van de wereld. Het eiland vormde het kerngebied van de Amsterdamse Jodenbuurt, tot de vernietigingen in de twintigste eeuw.

Maarten Hell reconstrueert het dagelijks leven van deze eerste multi-etnische buurt van Nederland vanaf de aanleg in 1596 tot 1815. Hij laat de lezer kennismaken met een joodse gokbaas uit Rome, exploitanten van een indoortennisbaan, steenrijke Sefardische kooplieden, Duits-joodse financiers van Casanova, een Hebreeuwse boekdrukker annex melkleverancier, biddende Britse puriteinen, Franse textielondernemers, zwarte bedienden, zeelieden, joodse prostituees, een besneden en bekeerde Limburgse edelman< Ook beschrijft hij de Asjkenazische financiers van avonturier Casanova, meer en minder geslaagde middenstanders en de ‘duivel van Vlooienburg’, die zijn buren bespioneerde voor de Spaanse overheid.

Maarten Hell De verloren wereld in de Amstelbocht recensie

Als er een boekbespreking of recensie verschijnt van het Boek Verloren wereld in de Amstelbocht van de Nederlandse historicus en kenner van geschiedenis van Amsterdam, Maarten Hell, besteden we er op deze pagina aandacht aan.

Bijpassende boeken