Marjoleine Kars Bloed in de rivier Recensie

Marjoleine Kars Bloed in de rivier Recensie

Bloed in de rivier

Het onbekende verhaal van een massale slavenopstand in een Nederlandse kolonie

  • Schrijfster: Marjoleine Kars (Nederland)
  • Soort boek: geschiedenis boek
  • Uitgever: Atlas Contact
  • Verschijnt: 18 januari 2021
  • Omvang; 356 pagina’s
  • Uitgave: Paperback

Marjoleine Kars bij radioprogramma OVT

Op zondag 24 januari is Marjoleine Kars te gast in het VPRO radioprogramma OVT om te vertellen over haar nieuwe boek.

Flaptekst van het boek over de slavenopstand van 1763 in Guyana

Op zondag 27 februari 1763 kwamen duizenden tot slaaf gemaakten in de Nederlandse kolonie Berbice (het hedendaagse Guyana, naast Suriname) in opstand tegen hun overheersers en de verschrikkelijke omstandigheden waarin ze leefden. Deze revolutionairen zouden een vol jaar standhouden en hun overwinning was bijzonder dichtbij. Uiteindelijk wisten de Nederlanders de opstand neer te slaan met hulp van soldaten uit bevriende buurkolonies en Europa. Bloed in de rivier vertelt het onbekende verhaal van de gebeurtenissen in 1763. Slavernijhistoricus Marjoleine Kars baseert zich op een unieke bron: de ruim 900 transcripties van de ondervragingen van slaafgemaakten die plaatsvonden nadat de Nederlanders de macht weer in handen hadden. Zo schetst ze een zeldzaam levendig, leesbaar en spannend beeld van de dagelijkse gebeurtenissen tijdens de opstand en de mensen die er een rol in speelden. Bloed in de rivier is een belangrijke verrijking van onze kennis van het Nederlandse koloniale verleden, van slavernij en de strijd om vrijheid.

Bijpassende boeken en informatie