Victoria Koningin Biografie Julia Baird Recensie

Victoria Koningin Biografie Julia Baird Recensie

Victoria Koningin Biografie Julia Baird Recensie
Aan de hand van heel veel dagboekfragmenten, krantenberichten en officiële stukken is deze biografie van een van de beroemdste koninginnen ooit geschreven. Naast haar eigen dagboeken schreven tijdgenoten als Florence Nightingale, Charles Dickens, Alfred Tennysson en Thomas Carlyle over ontmoetingen, maar ook door de briefwisseling met haar negen kinderen en onder haar dienende premiers ontstaat een goed beeld. De Australische journalist Julia Bairt illustreert deze persoonlijke feiten en meningen met een maatschappelijk achtergrondverhaal. Ze krijgt na jaren toestemming om in de Royal Archives op Windsor Castle de archieven te raadplegen. Ze ondertekend wel dat alles wat ze schrijft niet mag worden gepubliceerd zonder toestemming. Uiteindelijk krijgt ze toestemming, maar niet om de aantekeningen van lijfarts James Reid te gebruiken. Die had ze van de erven en ze besluit die bron uiteindelijk toch te gebruiken. Victoria’s negende en jongste kind Beatrice heeft jarenlang de originele dagboeken van haar moeder, op haar verzoek, herschreven en heel veel verbrand. Met name haar relatie met haar Schotse bediende John Brown is hierdoor niet goede te duiden. Ook veel materiaal die over het moederschap gingen zijn gefilterd.

Persoonlijk, uitgebreid en zeer goed geschreven
De biografie, over misschien wel de beroemdste koningin ooit Victoria, schreef Julia Baird naar aanleiding van de mislukte democratische kandidaatsstelling van Hillary Clinton in 2008. Is de wereld er nog steeds niet klaar voor de vrouwelijk machthebbers? Het was al jaren geleden dat er een studie was gedaan naar een van de hoofdrolspelers van de internationale politiek in de negentiende eeuw. Ontegenzeggelijk een echte vrouw. Omdat ik altijd veel heb gelezen, geschiedenis gestudeerd en Engeland heb gewoond en pas nog een documentaire zag over Young Victoria, dacht ik, dat ik er best veel van af wist, maar deze intieme inkijk in de geschiedenis is verrassend. Zeker de rol van Albert: de man die ook wel koning genoemd werd. Als hij niet zo vroeg was dood gegaan waren sommige gebeurtenissen wellicht anders verlopen. Ik denk hierbij aan de Krimoorlog. Het interessantste hoofdstuk vond ik die over de Great Exhibition van 1851. Die was dus heel belangrijk voor het imago van het koningspaar en heel Groot Brittannië in de hele wereld. De nieuwste uitvindingen waren daar te zien en de vele invloeden van over het hele wereldrijk. Maar de helft van de tijd als koningin was alleen. Victoria was eigenwijs en koppig en luisterde niet altijd naar haar raadgevers. Haar relatie met premiers was vooral emotioneel en ze schoffeerde diegene die niet vleide, vooral Gladstone wordt slecht behandeld en krijgt niet eens een titel.

Uitstekende biografie over de beroemdste Engelse koningin ooit
De hoofdstukken beginnen met citaten van een van de hoofdrolspelers van dat hoofdstuk. “Mijn broers zijn niet zo sterk als ik (…) I zal ze allemaal overleven en de kroon zal mijn en mijn kinderen toevallen” Dit schreef Edward zoon van George III, de vader van Victoria. Dat was nogal bout. Hij was de vierde zoon van koning George III. Hij stierf vier dagen voor zijn vader en zijn enige kind was een meisje. Maar wat voor een! Ze werd door haar ambitieuze moeder naar Engeland om daar op te groeien in een verstikkend paleis (Kensingtonsysteem). Ze was maar 1.50, maar van jongs af aan een karakter. Ze had een Duitse opvoeding met veel internationale invloeden. Later zou ze met haar kinderen vele buitenlandse vorstenhuizen bevolken wat weer veel conflicten veroorzaakte. Voorin het boek zit een lijst met belangrijke personen, kaarten van Europa en de wereld en een stamboom van koningin Victoria. De 16 pagina’s foto’s (na bladzijde 416) kan je lezen als een samenvatting. Julia Baird – Victoria Koningin is gewaardeerd met ++++ (uitstekend).
(Recensie van: Lia Sluijs)

VICTORIA KONINGIN BIOGRAFIE VAN JULIA BAIRD RECENSIE
– Titel: Victoria, koningin
– Schrijfster: Julia Baird ♀ (Australië)
– Soort boek: biografie
– Origineel: Victoria the Queen (2016)
– Nederlandse vertaling: Chiel van Soelen
– Uitgever: Nieuw Amsterdam
– Verschenen: april 2017
– Omvang: 768 pagina’s
– Uitgave: Gebonden Boek / Ebook
– Prijs: € 39,99
– Waardering: ++++ (uitstekend) Lia Sluijs
…Meer Informatie en Bestellen >

Flaptekst Julia Baird – Victoria, koningin
Victoria was een eigenzinnige vrouw, wars van vooroordelen, die genoot van haar machtige positie en van de zelfstandigheid die ze daardoor als vrouw had. Haar hartstochtelijke liefde voor prins Albert is legendarisch, ze kregen negen kinderen die de vorstenhuizen van Europa bevolkten. Na zijn vroegtijdige dood trok ze zich terug uit het publieke leven, maar bleef ze grote invloed uitoefenen. Tijdens de 64 jaar van haar bewind groeide Engeland uit tot een grote industriële natie en een machtig wereldrijk, dat met 400 miljoen onderdanen een kwart van de bewoonde wereld omvatte. Victoria, koningin is niet alleen een onthullend portret van een iconische koningin, maar ook een indringende geschiedenis van de negentiende eeuw, het Victoriaanse tijdperk, een tijd van ingrijpende sociale en cultureleveranderingen waarop zij haar onuitwisbare stempel heeft gedrukt.

Bijpassende Boeken en Informatie
Nieuwe Biografieën Overzicht
Nieuwe Geschiedenisboeken
Australische Schrijvers en Schrijfsters Boeken en Informatie