Alain Gerlache Het verhaal van Wallonië recensie

Alain Gerlache Het verhaal van Wallonië recensie

Het verhaal van Wallonië

  • Auteur: Alain Gerlache (België)
  • Soort boek: geschiedenisboek
  • Uitgever: Ertsberg
  • Verschijnt: 2 oktober 2023
  • Omvang: 240 pagina’s
  • Uitgave: paperback / ebook
  • Prijs: € 27,50 / € 15,00
  • Boek bestellen bij: Bol / Libris

Flaptekst van het boek over de geschiedenis van Wallonië

Nu het tweehonderdjarig bestaan van België voor de deur staat, lijkt de kloof tussen het Noorden en het Zuiden nog nooit zo groot geweest. Het politieke debat gaat veel verder dan de louter institutionele kwestie en neemt vaak de vorm aan van confrontatie tussen twee onverzoenbare maatschappelijke visies. Maar het debat wordt verstoord door wederzijdse clichés en misverstanden tussen de twee grote gemeenschappen, om te beginnen met het verschil tussen Walen en Franstaligen.

Als Waal die sinds zijn tienerjaren in direct contact staat met Vlaanderen, neemt Alain Gerlache een aantal vooroordelen over Wallonië onder de loep. Zonder partij te kiezen, probeert hij de waarheden en foute beweringen op te sporen. Daarvoor doet hij een beroep op allerlei historische, politieke, sociale, economische en culturele bronnen en ook zijn eigen ervaring in het hart van de complexe relatie tussen Vlaanderen en Wallonië.

Dit boek richt zich tot alle Vlamingen die hun buren beter willen leren kennen in de originele versie, ongeacht hun eigen visie op de toekomst van het land.

Bijpassende boeken en informatie