Arie Kok Biografie van de Zuiderzee Recensie

Arie Kok Biografie van de Zuiderzee Recensie

Biografie van de Zuiderzee

  • Schrijver: Arie Kok (Nederland)
  • Soort boek: geschiedenisboek
  • Uitgever: Omniboek
  • Verschijnt: 21 januari 2021
  • Omvang: 256 pagina’s
  • Uitgave: Paperback / Ebook

Flaptekst van het boek over de geschiedenis van de Zuiderzee

Biografie van de Zuiderzee vertelt de geschiedenis van de Zuiderzee aan de hand van 25 verhalen, waarin vaak mensen centraal staan.

De Allerheiligenvloed van 1170, 850 jaar geleden, leidde tot een open verbinding tussen het Almere en de Noordzee. Het zoute water dat naar binnen stroomde werd bepalend voor de omgeving – hele dorpen en kastelen werden opgeslokt – maar ook voor de geschiedenis van het gebied, en daarmee die van Nederland.

Arie Kok vertelt de geschiedenis van de Zuiderzee in 25 verhalen, waarin vaak mensen centraal staan. Van de watergeus die de Slag op de Zuiderzee (1573) overleeft tot de vroedvrouw van Schokland, van de haringvisserij tot de walvisvaart. Het boek eindigt met het sluiten van de Afsluitdijk in 1932.

Bijpassende boeken en informatie