Een lange eeuw idealisme

Een lange eeuw idealisme recensie en informatie boek over Uitgeverij Wereldbibliotheek. Op 14 april 2022 verschijnt het jubileumboek van Uitgeverij Wereldbibliotheek, geschreven door Niek Miedema, Jan Schilt en Joos Kat.

Een lange eeuw idealisme recensie en informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van Een lange eeuw idealisme, Uitgeverij Wereldbibliotheek van 1905 tot 2015. Het boek is geschreven door Erik Bindervoet met tekeningen van Niek Miedema, Jan Schilt en Joos Kat. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud het jubileumboek over de geschiedenis van Uitgeverij Wereldbibliotheek.

Een lange eeuw idealisme Recensie boek over Uitgeverij Wereldbibliotheek

Een lange eeuw idealisme

Uitgeverij Wereldbibliotheek van 1905 tot 2015

  • Auteurs: Niek Miedema, Jan Schilt, Joos Kat (Nederland)
  • Soort boek: non-fictie, jubileumboek
  • Uitgever: Wereldbibliotheek
  • Verschijnt: 14 april 2022
  • Omvang: 512 pagina’s
  • Prijs: € 77,50 – € 82,50
  • Uitgave: gebonden boek
  • Boek bestellen bij: Boekhandel / Bol

Flaptekst boek over Uitgeverij Wereldbibliotheek

Een rijk geïllustreerde biografie van Wereldbibliotheek: opgericht als revolutionaire en idealistische uitgeverij, tegen het sterk veranderende tijdsbeeld van de twintigste eeuw.

In 1905 begon Leo Simons met een revolutionaire en idealistische uitgeverij, de ‘Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur’, later omgedoopt in ‘Wereldbibliotheek’, naar een van de series. Simons wilde betaalbare boeken uitgeven voor een breed publiek, boeken van grote verscheidenheid en hoge kwaliteit qua inhoud en uitvoering. En hij wilde een groot eigen lezersbestand verwerven door abonnementenseries, jaarboeken, tentoonstellingen bij bedrijven met veel werknemers en een boekenclub avant la lettre, de Wereldbibliotheek-Vereeniging. De Nederlandse boekenwereld had er totaal geen vertrouwen in.

Hoe ging Wereldbibliotheek om met de scepsis en tegenwerking uit het boekenvak? Hoe reageerde de uitgeverij op de veranderingen van markt en maatschappij? En werd de ‘ideële’ uitgeverij ten langen leste niet een ‘gewone’ uitgeverij?

In vier delen wordt antwoord gegeven op deze vragen. Deel I is een biografische schets van oprichter Leo Simons, deel II behandelt de fondsontwikkeling van de uitgeverij van 1905 tot 2005, deel III de fondsontwikkeling van 2006 tot en met 2015, deel iv is de complete fondslijst van 110 jaar.

In de delen II en III komen ook de plaats in de markt, de bedrijfseconomische kanten en de positie in het Nederlandse en het Vlaamse boekenvak aan de orde; en op de achtergrond krijgt de lezer een tijdsbeeld van de twintigste eeuw.

Elena Ferrante, Isabel Allende, Pascal Mercier, Slobodan Šnajder, Maria Duenas, Sandor Marai, Arthur Schopenhauer, Piet de Rooy, Spinoza, Antonio Damasio, om maar eens een paar namen te noemen. Een greep uit de auteurs van Wereldbibliotheek, die boekhandelaren sinds jaar en dag omzet, lezers leesplezier en critici verrukking brengen. Want dat doet Wereldbibliotheek al 116 jaar: eigenzinnig, onafhankelijk, wars van de waan van de dag auteurs uitgeven van boeken die blijven.

Bijpassende boeken en informatie