Een zee van traan – Boek over de Walvisvaart

Een zee van traan Boek over de Walvisvaart recensie en informatie over de inhoud van het boek van  Jaap R. Bruijn en Louwrens Hacquebord. Op 15 mei 2019 verschijnt bij Uitgeverij Walburg Pers verschijnt het boek over de walvisvaart van Jaap R. Bruijn en Louwrens Hacquebord – Een zee van traan,

Een zee van traan Boek over de Walvisvaart Recensie en Informatie

Als de redactie het boek gelezen heeft, kun je op deze pagina de Een zee van traan recensie en informatie vinden. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie over de inhoud van het boek over de Nederlandse walvisvaart van Jaap R. Bruijn en Lourens Hacquebard – Een zee van traan, lezen.

Een zee van traan Boek over de Walvisvaart recensie en informatie

Jaap R. Bruijn & Lourens Hacquebord – Een zee van traan

Vier eeuwen Nederlandse walvisvaart 1612-1964

  • Titel: Een zee van traan
  • Schrijvers: Jaap R. Bruijn, Jacques Hacquebord (Nederland)
  • Soort boek: geschiedenisboek
  • Uitgever: Walburg Pers
  • Verschijnt: 15 mei 2019
  • Omvang: 352 pagina’s
  • Uitgave: Gebonden Boek
  • Waardering:

Uitgave van Een zee van traan

Inhoud Een zee van traan Boek over de Walvisvaart

Er is sinds de publicatie van de driedelige Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart van de Zuid-Afrikaanse economisch historicus C. de Jong (1972, 1978 en 1979) veel verder onderzoek gedaan naar allerlei facetten van het Nederlandse walvisvangst verleden. In masterscripties, proefschriften en in tijdschriftartikelen kwamen nieuwe gegevens aan het licht. Ook is recentelijk over de Nederlandse deelname aan de moderne walvisvangst met de “Willem Barendsz” gepubliceerd waarbij aspecten aan bod kwamen die tot dan toe weinig aandacht hadden gekregen.

Die nieuwe onderzoeksaanpak had vaak een multidisciplinair karakter. Naast het gebruikelijke werk in archieven en bibliotheken werd nu voor het eerst ruimschoots aandacht besteed aan het culturele erfgoed, de materiële cultuur en de ecologische aspecten van de walvisvaart. Bij het vaststellen van de ecologische gevolgen van de walvisvangst zijn op grond van vangstaantallen schattingen gemaakt van de oorspronkelijke walvispopulaties in de vangstgebieden, waardoor de invloed van het menselijk ingrijpen in de polaire ecosystemen duidelijk wordt. Een invloed die niet alleen betrekking had op de jachtprooi, maar ook op andere dieren. Sommige dieren profiteerden namelijk van de walvisjacht en zijn er door in aantal toegenomen.

Aldus is een ander, meer holistisch beeld ontstaan van deze voorbije bedrijfstak en zijn belang voor de nationale economie in het algemeen en het maatschappelijk leven in specifieke regio’s van ons land in het bijzonder. De walvisvangst werd in Nederland om economische redenen in 1964 beëindigd, ruim voordat overwegingen van milieu en bescherming de aandacht gingen vragen. De beide auteurs leggen dit nieuwe beeld vast in dit overzichtswerk.

Bijpassende Boeken en Informatie