Josine Teeuw – Ik wil er niets van weten

Josine Teeuw Ik wil er niets van weten recensie en informatie over de inhoud van het boek over hoe visie, kennis en tijd uit Den Haag verdwenen. Op 5 juni 2023 verschijnt bij Uitgeverij Verloren het kritische boek over de Haagse politiek van Josine Teeuw.

Josine Teeuw Ik wil er niets van weten recensie en informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van Ik wil er niets van weten, hoe visie, kennis en tijd uit Den Haag verdwenen.  Het boek is geschreven door Josine Teeuw. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud het politieke boek over de teloorgang van de Haagse politiek, geschreven door Josine Teeuw.

Josine Teeuw Ik wil er niets van weten recensie

Ik wil er niets van weten

  • Auteur: Josine Teeuw (Nederland)
  • Soort boek: politieke geschiedenis
  • Uitgever: Uitgeverij Verloren
  • Verschijnt: 5 juni 2023
  • Omvang: 316 pagina’s
  • Uitgave: paperback
  • Prijs: € 35,00
  • Boek bestellen bij: Bol / Libris

Flaptekst van het boek van Josine Teeuw over de Haagse politiek

In de afgelopen vijftig jaar is ad-hocbeleid de rijksoverheid gaan beheersen. Financiële doelstellingen vervingen weloverwogen inhoudelijke afwegingen. Gebrek aan visie, kennis en tijd van Tweede Kamerleden, bewindspersonen en ambtenaren was de oorzaak, in wisselwerking met pragmatisme, bezuinigingen, doelmatigheidsstreven en verzelfstandiging. Den Haag lijkt te zijn vastgeroest in het denken in termen van oplossingen, geld, regels, managen, markt en meten.

Deze ontwikkelingen zijn in deel I van dit boek beschreven. In deel II is dit geïllustreerd voor het volkshuisvestingsbeleid. De pragmatische introductie van de huursubsidie in 1970 luidde het begin van het einde in van de rijksverantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting in 1995. In deel III staat hoe de integratie van kruiswerk en gezinszorg om doelmatigheidsredenen vanaf het einde van de jaren tachtig uitmondde in een opeenstapeling van ad-hocbeleid in de thuiszorg. Dat leidde tot steeds meer zinloze bureaucratie.

Dit onderzoek biedt een degelijk onderbouwde, uitgesproken en kritische visie op het functioneren van Haagse politiek in het algemeen en op politici van links en rechts vanaf de jaren zeventig.

Bijpassende boeken en informatie