Hanna Bervoets Fuzzie Recensie

Hanna Bervoets Fuzzie Recensie

Hanna Bervoets Fuzzie Recensie
Op de achterflap staat dat het een modern sprookje is. En ja, zo heb ik de nieuwe roman van Hanna Bervoets – Fuzzie ook gelezen. Een sprookje van de moderne tijd, de tijd van nu. De tijd die ik voor een deel herken als zogenaamde toeschouwer, als “achterhaald concept” zou mijn zoon zeggen. Voordat ik begon aan deze recensie heb ik in de dikke van Dale gezocht naar het woord Fuz en of Fuzzie. Dat woord bestaat niet. Wel kwamen er suggesties langs om er rijmwoorden bij te zoeken. Misschien staat dit gegeven wel symbool in dit boek.

Op zoek naar genegenheid, verbinding, erkenning en herkenning
Alle personen die meelopen in dit verhaal zijn op zoek naar genegenheid, verbinding, erkenning, herkenning. En allen basaal eenzaam. Wat wordt er gemist en wat is missen eigenlijk? Is dit terugdenken aan mooie herinneringen? Of is het op zoek naar een onzekere toekomst gekleurd door vage en onzekere “feitenkennis” uit het eigen verleden? Om deze ongemakkelijke persoonlijke vragen onder ogen te durven zien komen alle personen in dit verhaal om de een of andere manier in het bezit van een Fuzzie, een klein wollen balletje. Dit balletje wordt als het ware hun alter ego. Hun meest betrouwbare kameraad. Fuzzie kent iedereen door en door, en is bekend met de mooiste/donkerste/sterkste kanten van zijn/haar bezitter. Zelfs van zaken die de eigenaar zelf amper onder ogen durft te komen. Fuzzie wordt zo, ondanks zichzelf, hun steun en toeverlaat.

Alle eigenaars van Fuzzie staan er uiteindelijk alleen voor
Maar Fuzzie verdwijnt op net zo’n toevallige manier uit het leven van haar bezitters als zij gekomen is. Uiteindelijk komt het erop neer dat al haar tijdelijke bezitters, en dat zijn er nogal wat, er alleen voorstaan. En dat betekent nogal wat. Zoals Hanna Bervoets dit woorden geeft: ”eenzaamheid is een gat, de discrepantie, het gat tussen behoefte en bevrediging, tussen de vraag van het gemoed en het aanbod van de omgeving, eenzaamheid is tevens het eindproduct van e-evolutie” (pagina 54). Zo is er een oudere man Diek die toevallig via zijn hond Max dit balletje in zijn bezit krijgt, het kleine meisje Dellina dat via een begeleider in het vluchtelingenkamp eigenaar wordt. Maisie de hoofdpersoon die zich gesteund weet door Fuzzie dat zij per pakketpost thuisbezorgd krijgt. Wie bracht dit haar?? Een van haar vrienden? Ze komt er niet achter. En nog een aantal mensen die zo, het lijkt bijna per ongeluk in het bezit komen van Fuzzie.

Fuzzie is een boeiende ideeënroman over eenzaamheid in het huidige tijdsgewricht
Maar de moraal van dit verhaal is toch dat een mens er allen voor staat. Dat virtuele middelen als in dit geval Fuzzie, maar ik denk ook aan Twitter, Facebook, Blender en nog veel meer vervangende middelen voor het zogenaamde rauwe echte leven niet volstaan. Een mens is gedoemd volwassen te worden. Volgens Bervoets gaat volwassen worden gepaard met verzamelen. Het verzamelen van opleiding, baan, een huis, een huisdier, een groet liefde. Maar ook dat je met alles wat je verwerft altijd iets kwijt raakt. “Volwassen worden is plaatsnemen achter een marktkraam op een ruilmarkt, met alle onderhandelingen van dien. Geef mij een baan en ik geef jou mijn tijd. Geef mij een kind en ruil mijn vrijheid in. Geef mij wat extra jaren en ik verlies mijn goede conditie, mijn moeder, mijn vader en misschien mijn groet liefde.”

De mens is in staat, ondanks alles, een leven te leven dat past!
Het lijkt erop dat twee personen in dit boek zover zijn en zich toch, ondanks alle onzekerheden, schoorvoetend gaan binden. Dat is hoopvol. Dat, wanneer een mens zichzelf een volwaardig leven gunt dat zeker tot de mogelijkheden behoort maar dat daarvoor nodig is alle schijnoplossingen op weg daarheen te toetsten, onderzoeken en te bekritiseren. Dat er geen oplossingen zijn voor de grote vragen van het leven, (ook geen virtuele) maar dat een mens, dankzij of ondanks zichzelf in staat is een leven te leven dat bij hem of haar past. En soms kunnen daar tijdelijke hulpmiddelen bij ingezet worden opdat het leven rijmend gemaakt kan worden. Hanna Bervoets – Fuzzie wordt gewaardeerd met +++ (zeer goed).

Recensie van: Mieke Koster

HANNA BERVOETS – FUZZIE INFORMATIE ROMAN
– Titel: Fuzzie
– Schrijfster: Hanna Bervoets ♀ (Nederland)
– Soort boek: ideeënroman, psychologische roman
– Uitgever: Atlas Contact
– Verschenen: 20 april 2017
– Omvang: 256 pagina’s
– Uitgave: Paperback / Ebook
– Prijs: € 19,99 / € 11,99
– Waardering: +++ (zeer goed) Mieke Koster
…Meer Informatie en Bestellen >

Flaptekst Hanna Bervoets – Fuzzie
Op een ochtend in april ontvangt Maisie een pakketje. Een kartonnen doosje met daarin een klein, wit, pluizig bolletje. Maisie houdt het bolletje even tegen haar wang. ‘Hé jij, ben je daar eindelijk?’ zegt het dan. Ook op andere plekken in de stad lopen mensen met een bolletje rond. Een blauw bolletje voor Maisies ex Florence, gegijzeld door haar eigen liefdesverdriet. Een paars bolletje voor de gepensioneerde Diek, die zijn avonden vult met internetdates. Een roze bolletje voor de werkloze Stephan, die geen voldoening meer put uit zijn relatie, niet weet wat hij met het leven aan moet. Allemaal laten ze zich door het bolletje leiden, ze luisteren naar wat het zegt, doen wat het vraagt. Ze houden van het bolletje want het bolletje kent hen, ja, het bolletje begrijpt hen – misschien wel als enige. Of lijkt dat maar zo? En waar komt het bolletje eigenlijk vandaan?

Bijpassende Boeken en Informatie
Nieuwe Nederlandse Romans 2017
Nieuwe Boeken April 2017
Boekrecensies Mei 2017