Teun van de Keuken Goed volk Recensie Boek

Teun van de Keuken Goed volk Recensie Boek

Teun van de Keuken Goed volk Recensie Boek
Op 19 januari 2017 is van Teun van de Keuken Goed volk verschenen bij Uitgeverij Prometheus. Het boek bevat autobiografische verhalen van tv-maker en journalist Teun van de Keuken die als zoon van filmer Johan van de Keuken, opgroeide in een zeer links Amsterdams milieu. Op deze pagina vind je de Teun van de Keuken Goed volk recensie boek informatie boekbespreking en bestelmogelijkheden.

– Titel: Goed volk
– Schrijver: Teun van de Keuken ♂ (Nederland)
– Soort boek: autobiografische roman
– Uitgever: Prometheus
– Verschenen: 19 januari 2017
– Omvang: 232 pagina’s
– Uitgave: Paperback
– Prijs: € 19,99
– Oordeel en recensie: +++ (zeer goed) Theo Jordaan
…Meer Informatie en Bestelmogelijkheden >

Teun van de Keuken Goed volk Recensie Boek
Teun van de Keuken geeft met Goed volk een inkijkje in het linkse artistieke milieu van jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Als zoon van de linkse en geëngageerde filmmaker Johan van de Keuken, werd hij als geen andere geconfronteerd met de uitwassen ervan. Alhoewel Goed volk wordt aangeduid als roman, kan je niet anders dan veronderstellen dat het boek autobiografische verhalen bevat van de jonge Teun tijdens zijn lagere schooltijd.

Een leven in bekrompen en beklemmend links gezin

We kennen natuurlijk veel autobiografische verhalen van schrijvers die de last van een zwaar gereformeerde jeugd met zich meedragen. En voor Teun van de Keuken geldt eigenlijk precies het zelfde. Met zijn boek Goed volk probeert hij los te komen, nee, sterker nog, af te rekenen met de zogenaamde vrije opvoeding en het progressieve gedachtegoed waarop het linkse intellectuele Amsterdamse gezin zich voorstond. Natuurlijk hadden de kinderen een grote mate van vrijheid. Naar de kinderen werd vaak weinig omgekeken. Volgens Teun van de Keuken grensde dit eerder aan desinteresse of gemakzucht dan aan echte vrijheid. Wat naar voren komt is een nogal egocentrisch en patriarchaal gezin waarin de eigen mening centraal stond en afwijkende politieke denkbeelden en keuzes van anderen nauwelijks werden gerespecteerd. Laat staan dat er ruimte was voor mensen die anders dachten dan het ideaalbeeld dat vooral vader Johan van de Keuken voorstond. Teun van de Keuken zelf is tijdens zijn tijd op de lagere school een onzekere jongen die worstel met zijn eigen identiteit. Natuurlijk hebben zijn ouder ervoor gekozen hem op een lagere school in een volksbuurt te doen. Maar hier gelden andere normen en “wetten” dan hij thuis gewend. De kleine Teun heeft het daar uitermate lastig mee.

Een interessant inkijkje in een bekrompen links millieu
Ondanks alle idealisme en de wens tot wereldverbetering die het gezin Van de Keuken wil uitstralen, is de werkelijkheid, zeker zoals die door de jonge Teun van de Keuken ervaren wordt, totaal anders. Na lezing van deze goed geschreven autobiografische debuutroman kun je niet anders concluderen dat het links progressieve intellectuele milieu en het gereformeerde gezin uit de jaren 60 en 70 veel meer met elkaar gemeen hebben dan wat je op eerste gezicht zou verwachten. Goed volk, de debuutroman van Teun van de Keuken krijgt +++ (zeer goed).

Flaptekst en inhoud Teun van de Keuken Goed volk
Amsterdam, eind jaren zeventig. Teuns ouders hebben het beste voor met de wereld. De schrijnende ongelijkheid in de maatschappij moet aan de kaak worden gesteld. Vooral voor Teuns vader is de juiste, linkse politieke opvatting allesoverheersend: het bepaalt wat hij leest, wat hij eet en wie zijn vrienden zijn. Eén verkeerde opmerking over ontwikkelingshulp, werklozen of krakers en het kan zomaar het einde van de vriendschap betekenen. Teuns ouders mogen zich dan omringen met vrienden die allemaal hetzelfde zijn als zij – links, wit, artistiek en enigszins intellectueel – Teun sturen ze naar De Brug, een ‘volkse’ lagere school, zoals Teuns vader dat noemt. Een school vol plat pratende Jordanezen en migrantenkinderen, waar overleven belangrijker is dan een goed rapport. Op De Brug zal de jonge Teun meer leren over het leven dan zijn ouders lief is. Maar het biedt hun wel een uitgelezen kans om een duidelijk ideologisch statement te maken tegen de tweedeling in de samenleving. Dat statement was Teun. Goed volk toont hoe het leven van een kind bepaald wordt door de ideologie van zijn ouders. Het is een persoonlijk en indringend verhaal van een niet zo typische Amsterdamse jeugd.

Bijpassende Boeken en Informatie
Nieuwe Boeken Januari 2017 Overzicht
Nieuwe Autobiografische Boeken