Jantien de Boer Landschapspijn Recensie

Jantien de Boer Landschapspijn Recensie

Jantien de Boer Landschapspijn Recensie
Landschapspijn is een nieuw woord bedacht in 2016 door hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma. Het geeft de emotie weer die ervaren wordt bij de gerationaliseerde landbouwgebieden zoals die overal in Nederland de overhand krijgen. Gebieden waarin optimalisatie van de opbrengst voor de boer voorop staat en waarbij veel van de natuurlijke en landschappelijke waarden, volgens Jantien de Boer, uit het oog zijn verloren. Veel weidevogels, maar ook andere flora en fauna nemen in aantallen en in verscheidenheid af wat ervoor zorgt dat veel landbouwgebieden soortenarm, stil en een soort van industrieel karakter hebben gekregen. Dit verschijnsel dat bij velen zorgt voor ‘landschapspijn’ inspireerde Jantien de Boer tot het schrijven van een serie artikelen in de Leeuwarder Courant. En de verhalen die Jantien de Boer optekende gingen niet onopgemerkt voorbij, steker nog leidden tot heftige en emotionele discussies en maakte een groeiende kloof tussen boeren en burgers pijnlijk duidelijk zichtbaar.

Het pamflet Landschapspijn is een oproep en noodkreet ineen
Sinds de artikelenserie uit 2015 is Jantien de Boer misschien wel meer dan ooit bezig geweest met de negatieve effecten van de gerationaliseerde landbouw en veeteelt voor het Friese en Nederlandse landschap. In het pamflet landschapspijn is ze op zoek gegaan naar de oorzaken van deze ontwikkeling en heeft met veel verschillende betrokkenen gesproken. Uiteraard met boeren, maar ook met de coöperaties en industrie waaraan de boeren leveren, natuurbeschermers en -onderzoekers en politiek. Het landschap verschraalt. het aantal broedvogels, insecten en planten neemt razendsnel af. Opvallend is dat dit uiteindelijk veel partijen aan het hart gaat. Maar dat oplossingen die er wel zouden kunnen zijn nog nauwelijks tot ontwikkeling zijn gekomen. De boeren worden geregeerd door voedingsindustrie en supermarkten. Velen leveren een strijd om het hoofd boven water te houden. Vaak willen ze wel meewerken aan variatie in het landschap. Maar de financiële mogelijkheden ontbreken. Politici zijn over het algemeen zeer passief en kijken lijdzaam toe. En natuurbeschermers en boeren komen in een soort patstelling tegenover elkaar te staan.

Oorzaken en gevolgen van de verschraling van het platteland
Landschapspijn geeft een aardig inzicht in hoe de verschraling van het platteland tot stand is gekomen en nog steeds voortwoekert. Het maakt pijnlijk duidelijk hoe deze ontwikkeling is veroorzaakt en hoe weinig er aan gedaan wordt door mensen in posities die er wat aan zouden kunnen doen. Aangezien Landschapspijn vooral geschreven is als pamflet moet je het niet beoordelen op de literaire kwaliteiten maar op de betrokkenheid van de auteur. Jantien de Boer kan trouwens best aardig schrijven. De betrokkenheid van de schrijfster en de urgentie van het onderwerp zorgen er mede voor dat Jantien de Boer – landschapspijn beoordeelt wordt met +++ (zeer goed).

JANTIEN DE BOER – LANDSCHAPSPIJN INFORMATIE
– Titel: Landschapspijn
– Ondertitel: Over de toekomst van ons platteland
– Schrijfster: Jantien de Boer ♀ (Nederland)
– Soort boek: non-fictie, pamflet
– Uitgever: Atlas Contact
– Verschijnt: 21 maart 2017
– Omvang: 112 pagina’s
– Uitgave: Paperback
– Prijs: € 14,99
– Oordeel redactie: +++ (zeer goed) Theo Jordaan
…Meer Informatie en Bestellen >

Bijpassende Boeken en Informatie
Nieuwe Boeken Maart 2017
Boekrecensies Maart 2017