Tagarchief: jeugdheriineringen

Martin Rep – De Meidoornstraat

Martin Rep De Meidoornstraat recensie en informatie over het boek met verhalen over een jeugd in het naoorlogse Zaandam. Op 18 november 2020 verschijnt bij Uitgeverij Oevers autobiografische boek van journalist Martin Rep.

Martin Rep De Meidoornstraat Recensie en Informatie

Als de redactie het boek gelezen heeft, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van De Meidoornstraat, Opgroeien tussen kerk en communisten na de wederopbouw.  Het boek is geschreven door Martin Rep. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van dit boek over het naoorlogse Zaandam, geschreven door Martin Rep.

Martin Rep De Meidoornstraat Recensie

De Meidoornstraat

Opgroeien tussen kerk en communisten na de wederopbouw

  • Schrijver: Martin Rep (Nederland)
  • Soort boek: autobiografische verhalen
  • Uitgever: Uitgeverij Oevers
  • Verschijnt: 18 november 2020
  • Omvang: 288 pagina’s
  • Uitgave: Paperback

Flaptekst van het boek over Zaandam van Martin Rep

De Mei­doorn­straat beschri­jft de geschiede­nis van een Zaan­damse wijk in de tijd van de wederop­bouw, maar is eigen­lijk een portret van elke wijk in Ned­er­land in de naoor­logse peri­ode. Het gaat over het samen­leven van katholieken en com­mu­nis­ten, van protes­tanten en social­is­ten in een peri­ode dat Ned­er­land nog volop verzuild was.

Martin Rep vertelt het ver­haal vanuit zijn per­soon­lijk per­spec­tief: hoe zijn vader een sigaren­winkeltje opende in de voorkamer van zijn huur­won­ing, hoe hij zelf probeerde te ontsnap­pen aan het ger­formeerde milieu en hoe hij de over­gang beleefde van de benauwde jaren vijftig naar de swin­gende jaren zes­tig. We maken ken­nis met de melk­boer die elke dag met zijn kar door de straten trok en met de groen­te­boer, die piano beef spe­len ter­wijl de klanten in de winkel ston­den te wachten. Rep inter­viewde voor zijn boek tal­loze bewoners en voor­ma­lige bewon­ers van de buurt waar hij opgroeide en deed onder­zoek naar de ver­drink­ing van een peuter, die meer dan zes­tig jaar later nog altijd emoties oproept.

Bijpassende boeken en informatie