Renske Doorenspleet – Apostelkind

Renske Doorenspleet Apostelkind recensie en informatie over de inhoud van dit boek over het leven in de greep van een gesloten gemeenschap. Op 1 april 2020 verschijnt bij Uitgeverij Balans dit boek over het opgroeien in de gesloten apostolische gemeenschap, geschreven door Renske Doorenspleet.

Renske Doorenspleet Apostelkind Recensie

Renske Doorenspleet twijfelt aan haar jeugdherinneringen. Geboren in een apostolisch gezin kan zij niet anders dan deze kerk, woon/ leefgemeenschap de rug toekeren. Rond haar 25ste  maakt zij deze voor haar grote stap de Apostolische gemeenschap achter zich te laten. Gooit zij daarmee haar kindertijd weg?. Maar dat is absoluut haar bedoeling niet.

Ooit in gesprek met haar oma vertelde oma haar hoe zij als klein kind onder de indruk was geweest van de warmte binnen de gemeenschap. “ De inrichting was eenvoudig, met wat stoelen en een tafeltje met een wit kleedje” vertelde zij haar kleinkinderen. Van de diensten begreep zij weinig, ”mijn gedachten dwaalden af, maar dat maakte niet uit. We zongen als één grote familie. Apostolische keken niet naar de zonden van mensen, maar naar de fijne kant van het leven. Ik voelde de liefde van broeders en zusters om mij heen. Er was aandacht voor elkaar.” (pagina 40)

Dat warme familieaspect lijkt één van de ingrediënten waar deze gemeenschap op draait. Ooms, tantes, broers, zussen, oudsten, Broedercontacten,Zustercontacten  en de Grote Apostel, plaatsvervanger van Jezus  op aarde in de persoon van de De Grote Apostel Slok. De Grote Vader, wiens woorden wet waren, wiens inzichten gedeeld en nagestreefd. De Apostel als referentiekader voor al het denken en handelen binnen de gemeenschap. Alleen door onderworpenheid aan, en naleving van het gedachtegoed van de Grote Apostel Slok kun je een goed mens(enkind) worden. Regels, hiërarchie, woordgebruik, omgangsvormen, die zijn vanzelf in de binnenwereld van de gemeenschap, maar buiten heb je er niets aan. Deze regels zijn onbespreekbaar, ondenkbaar en onbruikbaar, zeker in de wereld van een puberend kind op het middelbaar onderwijs op weg naar volwassenheid.

Door dit hele boek heen kijk je met Renske Doorenspleet mee over haar schouders in deze gespleten werelden. Haar twijfels, onzekerheden, vragen, wellicht ontrouw aan haar gezin, haar “beschermde” leven bij ieder vraagteken dat zij zet tijdens het onderzoek naar het reilen en zeilen van de gemeenschap. Zij pakt dit onderzoek grondig aan. Neemt de lezer mee vanaf de ontstaansgeschiedenis en hoe deze gemeenschap zich uitbreidt over Europa. Maar vooral gaat dit onderzoek over de indoctrinatie, onderdrukking, het vleugellam maken van de Apostelkinderen. Hoe kinderen declameerden, biddend om méér Mens te worden, fluisterden zij vol verwondering op hun knieën  vragen zij de Apostel: Lieve Apostel, heb geduld, blijf alstublieft van ons houden, en meer van deze verschrikkelijkheden. Dit werd de kinderen ingeprent elke dag weer. Elke bijeenkomst weer. Of het nu ging om een dienst, of een creatieve bijeenkomst of een koorrepetitie. Apostolischen gaan voortdurende met een schuldgevoel door het leven, maar dat is goed volgens Slok, want dat doet ons steeds weer naar de “Plaats ter hulpe” gaan, en laat dat nou net weer Apostel Slok himselfe zijn.

Renske Doorenspleet Apostelkind Recensie en Informatie001Boek-Bestellen

Dus ja, gebrainwasht, is de term die past bij deze opvoeding, zoals dit ook naar voren komt in onderzoeken  waaruit blijkt hoe krachtig de beïnvloeding van een machthebber is op het gedrag van een individu  en daarmee de hele omgeving aantast.

Dus terecht dat Renske Doornenspleet zich afvraagt of het is toegestaan in moderne democratieën kinderen te laten opgroeien in zulke gesloten, autoritaire groepen, terwijl zij tegelijkertijd hun weg moeten zoeken  in het openbare leven van een vrij en open land.

Indrukwekkende zoektocht naar de persoonlijke legitimatie om uit een gesloten gemeenschap te stappen

Een indrukwekkende zoektocht naar de persoonlijke legitimatie voor Renske Doorenspleet uit deze Apostolische Gemeenschap te stappen. Ik ben er erg van onder de indruk. En met name de manier waarop zij dit doet. Schoorvoetend, schuchter, zo objectief mogelijk, zorgvuldig, twijfelend aan haar eigen noodzakelijkheid en de eventuele schade voor de achterblijvende gemeenschap.  Erg knap en gewaardeerd met de maximale ∗∗∗∗∗ (uitmuntend).

Recensie van Mieke Koster

Apostelkind

In de greep van een gesloten genootschap

  • Schrijfster: Renske Doorenspleet (Nederland)
  • Soort boek: autobiografische journalistiek boek
  • Uitgever: Uitgeverij Balans
  • Verschijnt: 1 april 2020
  • Omvang: 320 pagina’s
  • Uitgave: Paperback / Ebook
  • Waardering redactie: ∗∗∗∗∗ (uitmuntend)

Het verhaal van Renske Doorenspleet bij radioprogramma OVT

Het VPRO radioprogramma OVT besteed op zondag 5 april 2020 uitgebreid aandacht aan het verhaal van Renske Doorenspleet

Flaptekst van het boek van Renske Doorenspleet

In Apostelkind verweeft de auteur archiefmateriaal en herinneringen tot een indringend beeld van een gewoon Nederlands kind dat opgroeit in de ongewone wereld van het Apostolisch Genootschap.

Wat als je wordt geboren in een familie die al generaties lang deel uitmaakt van een gemeenschap met duizenden ooms en tantes, broeders en zusters, en één Vader. Als je, gewoon midden in Nederland, opgroeit binnen een onzichtbare, parallelle wereld: een gesloten groep met dagelijkse bijeenkomsten, een heel eigen taalgebruik, aparte rituelen en regels. Stel dat je leert dat je een bijzondere levenstaak hebt, maar het daarbuiten aan niemand kan vertellen?

Als Renske Doorenspleet in 1973 wordt geboren, zwaait “de Apostel’ vanuit Bussum de scepter over zo’n dertigduizend leden in het hele land. Als “Mond Gods van deze tijd’ eiste de Leidsman volledige overgave. Na haar uittreding uit het Apostolisch Genootschap, in 1998, wil Doorenspleet nog maar één ding: haar eigen weg gaan. Maar zelfs jaren later merkt ze dat ze haar jeugd als “apostelkind’ in dit geheimzinnige genootschap nooit heeft kunnen loslaten.

In Apostelkind verweeft Doorenspleet archiefmateriaal en herinneringen tot een indringend en ontluisterend beeld van een gewoon Nederlands kind dat opgroeit in een ongewone wereld. Ze beschrijft het ontstaan van het Apostolisch Genootschap, volgt de geschiedenis van deze onbekende, internationale beweging sinds 1830 en laat zien hoe de groep binnen onze democratie telkens ongemoeid heeft kunnen functioneren. Het resultaat is een adembenemend boek over interne dwang en machtsrelaties, de desinteresse van de buitenwereld, maar ook over de kracht van onbevangen nieuwsgierigheid en hechte vriendschap. Een ongekend verhaal.

Bijpassende Boeken en Informatie