Categoriearchief: Non-Fictie

Renske Doorenspleet – Apostelkind

Renske Doorenspleet Apostelkind recensie en informatie over de inhoud van dit boek over het leven in de greep van een gesloten gemeenschap. Op 1 april 2020 verschijnt bij Uitgeverij Balans dit boek over het opgroeien in de gesloten apostolische gemeenschap, geschreven door Renske Doorenspleet.

Renske Doorenspleet Apostelkind Recensie

Renske Doorenspleet twijfelt aan haar jeugdherinneringen. Geboren in een apostolisch gezin kan zij niet anders dan deze kerk, woon/ leefgemeenschap de rug toekeren. Rond haar 25ste  maakt zij deze voor haar grote stap de Apostolische gemeenschap achter zich te laten. Gooit zij daarmee haar kindertijd weg?. Maar dat is absoluut haar bedoeling niet.

Ooit in gesprek met haar oma vertelde oma haar hoe zij als klein kind onder de indruk was geweest van de warmte binnen de gemeenschap. “ De inrichting was eenvoudig, met wat stoelen en een tafeltje met een wit kleedje” vertelde zij haar kleinkinderen. Van de diensten begreep zij weinig, ”mijn gedachten dwaalden af, maar dat maakte niet uit. We zongen als één grote familie. Apostolische keken niet naar de zonden van mensen, maar naar de fijne kant van het leven. Ik voelde de liefde van broeders en zusters om mij heen. Er was aandacht voor elkaar.” (pagina 40)

Dat warme familieaspect lijkt één van de ingrediënten waar deze gemeenschap op draait. Ooms, tantes, broers, zussen, oudsten, Broedercontacten,Zustercontacten  en de Grote Apostel, plaatsvervanger van Jezus  op aarde in de persoon van de De Grote Apostel Slok. De Grote Vader, wiens woorden wet waren, wiens inzichten gedeeld en nagestreefd. De Apostel als referentiekader voor al het denken en handelen binnen de gemeenschap. Alleen door onderworpenheid aan, en naleving van het gedachtegoed van de Grote Apostel Slok kun je een goed mens(enkind) worden. Regels, hiërarchie, woordgebruik, omgangsvormen, die zijn vanzelf in de binnenwereld van de gemeenschap, maar buiten heb je er niets aan. Deze regels zijn onbespreekbaar, ondenkbaar en onbruikbaar, zeker in de wereld van een puberend kind op het middelbaar onderwijs op weg naar volwassenheid.

Door dit hele boek heen kijk je met Renske Doorenspleet mee over haar schouders in deze gespleten werelden. Haar twijfels, onzekerheden, vragen, wellicht ontrouw aan haar gezin, haar “beschermde” leven bij ieder vraagteken dat zij zet tijdens het onderzoek naar het reilen en zeilen van de gemeenschap. Zij pakt dit onderzoek grondig aan. Neemt de lezer mee vanaf de ontstaansgeschiedenis en hoe deze gemeenschap zich uitbreidt over Europa. Maar vooral gaat dit onderzoek over de indoctrinatie, onderdrukking, het vleugellam maken van de Apostelkinderen. Hoe kinderen declameerden, biddend om méér Mens te worden, fluisterden zij vol verwondering op hun knieën  vragen zij de Apostel: Lieve Apostel, heb geduld, blijf alstublieft van ons houden, en meer van deze verschrikkelijkheden. Dit werd de kinderen ingeprent elke dag weer. Elke bijeenkomst weer. Of het nu ging om een dienst, of een creatieve bijeenkomst of een koorrepetitie. Apostolischen gaan voortdurende met een schuldgevoel door het leven, maar dat is goed volgens Slok, want dat doet ons steeds weer naar de “Plaats ter hulpe” gaan, en laat dat nou net weer Apostel Slok himselfe zijn.

Renske Doorenspleet Apostelkind Recensie en Informatie001Boek-Bestellen

Dus ja, gebrainwasht, is de term die past bij deze opvoeding, zoals dit ook naar voren komt in onderzoeken  waaruit blijkt hoe krachtig de beïnvloeding van een machthebber is op het gedrag van een individu  en daarmee de hele omgeving aantast.

Dus terecht dat Renske Doornenspleet zich afvraagt of het is toegestaan in moderne democratieën kinderen te laten opgroeien in zulke gesloten, autoritaire groepen, terwijl zij tegelijkertijd hun weg moeten zoeken  in het openbare leven van een vrij en open land.

Indrukwekkende zoektocht naar de persoonlijke legitimatie om uit een gesloten gemeenschap te stappen

Een indrukwekkende zoektocht naar de persoonlijke legitimatie voor Renske Doorenspleet uit deze Apostolische Gemeenschap te stappen. Ik ben er erg van onder de indruk. En met name de manier waarop zij dit doet. Schoorvoetend, schuchter, zo objectief mogelijk, zorgvuldig, twijfelend aan haar eigen noodzakelijkheid en de eventuele schade voor de achterblijvende gemeenschap.  Erg knap en gewaardeerd met de maximale ∗∗∗∗∗ (uitmuntend).

Recensie van Mieke Koster

Apostelkind

In de greep van een gesloten genootschap

 • Schrijfster: Renske Doorenspleet (Nederland)
 • Soort boek: autobiografische journalistiek boek
 • Uitgever: Uitgeverij Balans
 • Verschijnt: 1 april 2020
 • Omvang: 320 pagina’s
 • Uitgave: Paperback / Ebook
 • Waardering redactie: ∗∗∗∗∗ (uitmuntend)

Het verhaal van Renske Doorenspleet bij radioprogramma OVT

Het VPRO radioprogramma OVT besteed op zondag 5 april 2020 uitgebreid aandacht aan het verhaal van Renske Doorenspleet

Flaptekst van het boek van Renske Doorenspleet

In Apostelkind verweeft de auteur archiefmateriaal en herinneringen tot een indringend beeld van een gewoon Nederlands kind dat opgroeit in de ongewone wereld van het Apostolisch Genootschap.

Wat als je wordt geboren in een familie die al generaties lang deel uitmaakt van een gemeenschap met duizenden ooms en tantes, broeders en zusters, en één Vader. Als je, gewoon midden in Nederland, opgroeit binnen een onzichtbare, parallelle wereld: een gesloten groep met dagelijkse bijeenkomsten, een heel eigen taalgebruik, aparte rituelen en regels. Stel dat je leert dat je een bijzondere levenstaak hebt, maar het daarbuiten aan niemand kan vertellen?

Als Renske Doorenspleet in 1973 wordt geboren, zwaait “de Apostel’ vanuit Bussum de scepter over zo’n dertigduizend leden in het hele land. Als “Mond Gods van deze tijd’ eiste de Leidsman volledige overgave. Na haar uittreding uit het Apostolisch Genootschap, in 1998, wil Doorenspleet nog maar één ding: haar eigen weg gaan. Maar zelfs jaren later merkt ze dat ze haar jeugd als “apostelkind’ in dit geheimzinnige genootschap nooit heeft kunnen loslaten.

In Apostelkind verweeft Doorenspleet archiefmateriaal en herinneringen tot een indringend en ontluisterend beeld van een gewoon Nederlands kind dat opgroeit in een ongewone wereld. Ze beschrijft het ontstaan van het Apostolisch Genootschap, volgt de geschiedenis van deze onbekende, internationale beweging sinds 1830 en laat zien hoe de groep binnen onze democratie telkens ongemoeid heeft kunnen functioneren. Het resultaat is een adembenemend boek over interne dwang en machtsrelaties, de desinteresse van de buitenwereld, maar ook over de kracht van onbevangen nieuwsgierigheid en hechte vriendschap. Een ongekend verhaal.

Bijpassende Boeken en Informatie

Pepijn Corduwener Arthur Weststeijn – Het Italiaanse experiment

Pepijn Corduwener Arthur Weststeijn Het Italiaanse experiment recensie en informatie van dit boek over Italië. Op 13 juli 2020 verschijnt bij Uitgeverij Prometheus het non-fictie boek van Pepijn Corduwener en Arthur Weststeijn.

Pepijn Corduwener Arthur Weststeijn Het Italiaanse experiment Recensie en Informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op de pagina de recensie en waardering vinden van Het Italiaanse experiment. Het boek is geschreven door Pepijn Corduwener en Arthur Weststeijn. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van het nieuwe boek over Italië van de Nederlandse schrijvers Pepijn Corduwener en Arthur Weststeijn.

Pepijn Corduwener Arthur Weststeijn Het Italiaanse experiment Recensie

Het Italiaanse experiment

 • Schrijvers: Pepijn Corduwener, Arthur Weststeijn (Nederland)
 • Soort boek: non-fictie
 • Uitgever: Prometheus
 • Verschijnt: 13 juli 2020
 • Om,vang: 368 pagina’s
 • Uitgave: Paperback

Flaptekst van het boek over Italië van Pepijn Corduwener, Arthur Weststeijn

Italië lijkt het land van zalig niksdoen, van lange dagen luieren in de zon en genieten van het leven. Een land van stilstand en wanorde, niet van politieke vernieuwing. Maar kloppen die clichés wel? Dit boek laat zien dat Italië juist continu in beweging is en vooroploopt in de moderne politiek. Steeds weer is Italië de plek van radicale experimenten die de geschiedenis van heel Europa veranderen. Mussolini introduceerde het fascisme lang voordat Hitler de macht greep, Berlusconi wees het populisme al in de jaren negentig de weg, en vandaag is Italië het laboratorium van de internetdemocratie.

Het Italiaanse experiment biedt een nieuw perspectief op de Italiaanse geschiedenis en actualiteit. In een meeslepend overzicht van de negentiende eeuw tot nu beschrijven Pepijn Corduwener en Arthur Weststeijn hoe Italië keer op keer nieuwe politieke experimenten lanceert die elders worden overgenomen. Wie wil weten welke toekomst er in het verschiet ligt voor de westerse democratie moet naar Italië kijken.

Pepijn Corduwener (1986) en Arthur Weststeijn (1980) zijn historici en Italiëkenners. Ze doceren aan de Universiteit Utrecht en delen regelmatig hun expertise over Italië in de media. Het Italiaanse experiment is een sterk uitgebreide herziening van het eerder verschenen Proeftuin Italië.

Bijpassende boeken en informatie

Joyce de Ruiter – Niet horen Niet zien Niet zwijgen

Joyce de Ruiter Niet horen Niet zien Niet zwijgen recensie en informatie over dit persoonlijke boek over het Ushersyndroom  waardoor je uiteindelijk doof-blind wordt. Op 22 juni 2020 verschijnt bij Uitgeverij Growing Stories dit boek van Joyce de Ruiter.

Joyce de Ruiter Niet horen Niet zien Niet zwijgen Recensie en Informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van Niet horen Niet zien Niet zwijgen. Dit boek is geschreven door Joyce de Ruiter. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van dit boek over de gevolgen van het Ushersyndroom, geschreven door Joyce de Ruiter.

Joyce de Ruiter Niet horen Niet zien Niet zwijgen Recensie

Niet horen Niet zien Niet zwijgen

 • Schrijfster: Joyce de Ruiter (Nederland)
 • Soort boek: autobiografische verhalen
 • Uitgever: Growing Stories
 • Verschijnt: 23 juni 2020
 • Omvang: 224 pagina’s
 • Uitgave: Paperback

Joyce de Ruiter te gast bij tv-programma M

Op dinsdag 23 juni 2020 is Joyce de Ruiter te gast in het tv-programma M om te vertellen over haar boek en hoe het is om het Ushersyndroom te hebben waardoor ze uiteindelijk doof-blind zal worden.

Flaptekst van het boek van Joyce de Ruiter

Niet Horen – Niet Zien – Niet Zwijgen Als je wereld donker en stil wordt, word jij dat dan ook?

Als Joyce zeventien is, zegt een arts tegen haar dat ze niet van waarde zal zijn voor de maatschappij. Hij suggereert dat ze maar een taal moet gaan leren. “Dan kun je misschien een keer een boek vertalen.’ Meer zit er voor haar niet in, is zijn boodschap.

Joyce weet op dat moment net dat ze lijdt aan het zeer zeldzame Ushersyndroom, dat ervoor zorgt dat ze steeds slechter gaat horen en zien en rond haar veertigste doof en blind zal zijn. De diagnose maakt dat ze haast heeft: ze wil alles zien, alles doen, alles leren, alles meemaken voordat haar wereld definitief donker en stil wordt. Ze is in voortdurend gevecht met haar ziekte, wanhopig op zoek naar een manier om er blij mee te zijn – tot ze inziet dat dat een strijd is die ze nooit kan winnen. Dan begint ze ervan overtuigd te raken dat ze de wereld iets te vertellen heeft. Dat ze straks niet meer kan horen of zien, hoeft niet te betekenen dat ze ook zal zwijgen.

Nu is ze getrouwd, moeder van twee kinderen, ondernemer en veelgevraagd spreker. Ze kan de invallende duisternis en de stilte niet tegenhouden, maar haar verhaal wel gebruiken om anderen te inspireren en beter te leren omgaan met veranderingen. En nee, ze heeft nooit een boek vertaald. Ze heeft er wel een geschreven. En wát voor een.

Bijpassende boeken en informatie

Anthony M. Townsend – Ghost Road

Anthony M. Townsend Ghost Road recensie en informatie over de inhoud van dit boek over de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. Op 16 juni 2020 verschijnt bij Uitgeverij W.W. Norton & Company dit  boek van de Amerikaanse schrijver Anthony M. Townsend. Er is nog geen Nederlandse vertaling van het boek verkrijgbaar.

Anthony M. Townsend Ghost Road Boek over de zelfrijdende auto

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van het boek Ghost Road, Beyond the Driverless Car. Het boek is geschreven door James Carter. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van dit boek van de Amerikaanse futuroloog Anthony M. Townsend.

Anthony M. Townsend Ghost Road Boek over de zelfrijdende auto

Ghost Road

Beyond the Driverless Car

 • Schrijver: Anthony M. Townsend (Verenigde Staten)
 • Soort boek: journalistiek boek
 • Taal: Engels
 • Uitgever: W.W. Norton & Company
 • Verschijnt: 16 juni 2020
 • Omvang: 336 pagina’s
 • Uitgave: Gebonden Boek / Ebook

Flaptekst van het boek over de consequenties van de zelfrijdende auto

A penetrating look at near-future disruption as truly autonomous vehicles arrive.

For decades we have dreamed of building an automobile that can drive itself. But as that dream of autonomy draws close, we are discovering that the driverless car is a red herring. When self-driving technology infects buses, bikes, delivery vans, and even buildings…a wild, woollier, future awaits.

Technology will transform life behind the wheel into a high-def video game that makes our ride safer, smoother, and more efficient. Meanwhile, autonomous vehicles will turbocharge our appetite for the instant delivery of goods, making the future as much about moving things as it is about moving people. Giant corporations will link the automated machines that move us to the cloud, raising concerns about mobility monopolies and privatization of streets and sidewalks. The pace of our daily lives and the fabric of our cities and towns will change dramatically as automated vehicles reprogram the way we work, shop, and play.

Ghost Road is both a beacon and a warning; it explains where we might be headed together in driverless vehicles, and the choices we must make as societies and individuals to shape that future.

Bijpassende boeken en informatie

Alex Halberstadt – De jonge helden van de Sovjet-Unie

Alex Halberstadt De jonge helden van de Sovjet-Unie recensie en informatie over de inhoud van deze familiegeschiedenis. Op 15 november 2020 verschijnt bij Uitgeverij Pluim de Nederlandse vertaling van Young Heroes of the Soviet Union geschreven door de Amerikaanse schrijver Alex Halberstadt.

Alex Halberstadt De jonge helden van de Sovjet-Unie Recensie en Informatie

Als de redactie het boek gelezen heeft, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van De jonge helden van de Sovjet-Unie  Het boek is geschreven door Alex Halberstadt. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van dit boek van de Amerikaanse schrijver Alex Halberstadt.

Alex Halberstadt De jonge helden van de Sovjet-Unie Recensie

De jonge helden van de Sovjet-Unie

Een familieverhaal

 • Schrijver: Alex Halberstadt (Verenigde Staten)
 • Soort boek: familiegeschiedenis
 • Origineel: Young Heroes of the Soviet Union (2020)
 • Nederlandse vertaling:
 • Uitgever: Uitgeverij Pluim
 • Verschijnt: 15 november 2020
 • Omvang:
 • Uitgave: Paperback / Ebook

Flaptekst van het boek van Alex Halberstadt

Wanneer Alex erachter komt dat zijn grootvader aan vaderszijde nog leeft en een van Stalins bodyguards was, keert hij terug naar Rusland om zijn moederland te leren begrijpen. De jonge helden van de Sovjet-Unie gaat over een familie in de Sovjet-Unie en hun vertrek tijdens de Koude Oorlog. Alex, zijn moeder en grootouders van moederskant verhuisden naar New York, terwijl zijn vader en zijn ouders achterbleven. De reis brengt hem op het spoor van de geschiedenis van de Litouws-Joodse familie van zijn moeder. Daarnaast vertelt hij de geschiedenis van een continent. Dit is een verhaal over ontbering en verlies, compromissen, angst en overleven.

Bijpassende boeken en informatie

Mary L. Trump – Too Much and Never Enough

Mary L. Trump Too Much and Never Enough recensie en informatie boek over Donald Trump geschreven door zijn nicht. Op 28 juli 2020 verschijnt bij Uitgeverij Simon & Schuster dit zeer kritische portret van Donald Trump, geschreven door zijn nicht en psychiater Mary L. Trump. Of en wanneer er een Nederlandse vertaling van dit boek zal verschijnen is nog onbekend.

Mary L. Trump Too Much and Never Enough Recensie en Informatie

Als de redactie het boek gelezen heeft, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van Too Much and Never Enough, How My Family Created the World’s Most Dagerous Man. Het boek is geschreven door Mary L. Trump. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van boek geschreven door Mary L. Trump.

Mary L. Trump Too Much and Never Enough Boek over Donald Trump

Too Much and Never Enough

How My Family Created the World’s Most Dangerous Man

 • Schrijfster: Mary L. Trump (Verenigde Staten)
 • Soort boek: non-fictie
 • Taal: Engels
 • Uitgever: Simon & Schuster
 • Verschijnt: 28 juli 2020
 • Omvang: 240 pagina’s
 • Uitgave: Gebonden Boek / Ebook

Flaptekst van het boek van Mary L. Trump over Donald Trump

In this revelatory, authoritative portrait of Donald J. Trump and the toxic family that made him, Mary L. Trump, a trained clinical psychologist and Donald’s only niece, shines a bright light on the dark history of their family in order to explain how her uncle became the man who now threatens the world’s health, economic security, and social fabric.

Mary Trump spent much of her childhood in her grandparents’ large, imposing house in the heart of Queens, where Donald and his four siblings grew up. She describes a nightmare of traumas, destructive relationships, and a tragic combination of neglect and abuse. She explains how specific events and general family patterns created the damaged man who currently occupies the Oval Office, including the strange and harmful relationship between Fred Trump and his two oldest sons, Fred Jr. and Donald.

A firsthand witness to countless holiday meals and family interactions, Mary brings an incisive wit and unexpected humor to sometimes grim, often confounding family events. She recounts in unsparing detail everything from her uncle Donald’s place in the family spotlight and Ivana’s penchant for regifting to her grandmother’s frequent injuries and illnesses and the appalling way Donald, Fred Trump’s favorite son, dismissed and derided him when he began to succumb to Alzheimer’s.

Numerous pundits, armchair psychologists, and journalists have sought to parse Donald J. Trump’s lethal flaws. Mary L. Trump has the education, insight, and intimate familiarity needed to reveal what makes Donald, and the rest of her clan, tick. She alone can recount this fascinating, unnerving saga, not just because of her insider’s perspective but also because she is the only Trump willing to tell the truth about one of the world’s most powerful and dysfunctional families.

Bijpassende boeken en informatie

Els Visser – Geen zee te hoog

Els Visser Geen zee te hoog recensie en informatie over de inhoud van dit autobiografische boek. Op 11 januari 2021 verschijnt bij Uitgeverij Boekerij dit boek van triatlete Els Visser..

Els Visser Geen zee te hoog Recensie en Informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering lezen van Geen zee te hoog. Het boek is geschreven door Els Visser. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van dit autobiografische boek van de Nederlandse triatlete Els Visser.

Els Visser Geen zee te hoog Recensie

Geen zee te hoog

Hoe ik een schipbreuk overleefde en de beste triatlete van Nederland werd

 • Schrijfster: Els Visser (Nederland)
 • Soort boek: autobiografisch boek
 • Uitgever: Boekerij
 • Verschijnt: 11 januari 2021
 • Omvang: 240 pagina’s
 • Uitgave: Paperback / Ebook

Flaptekst van het boek van Els Visser

Els Visser overleefde een schipbreuk en werd daarna topatleet: dit is een geweldig inspirerend boek over veerkracht, doorzetten én topsport.

Dit inspirerende verhaal uit de eerste hand van Els Visser is ongelofelijk. In Geen zee te hoog vertelt ze hoe het was om als een van de weinigen een schipbreuk te overleven. Ze neemt je mee naar dat moment in 2014 in Indonesië waarna alles voor haar veranderde, zowel lichamelijk als geestelijk. Want de ramp deed haar beseffen wat het belang van mentale weerbaarheid is. De kracht die ze daar op zee in zichzelf ontdekte, zet ze nu in om haar grenzen in het dagelijkse leven te verleggen.

Haar bijzondere ervaring leerde Els vertrouwen op haar lichaam en uithoudingsvermogen. Bij terugkeer in Nederland blijft ze geneeskunde studeren maar ontdekt ze daarnaast ook haar ware talent: de triatlon. Ze besluit professioneel triatleet te worden, wordt landskampioen en slechts drie jaar na haar allereerste race eindigt ze hoog bij het wereldkampioenschap op Kona, Hawaï. Zelfs als ze er tijdens een race doorheen zit en het voelt alsof het niet meer gaat, weet ze dat ze nog een tandje bij kan zetten; ze overleefde immers acht uur op open zee. In Geen zee te hoog vertelt ze hoe iedereen zijn doelen kan bereiken met de juiste instelling. Met zichzelf als sprekend voorbeeld wil ze anderen motiveren en laten zien dat je meer kunt dan je denkt, misschien wel alles, als je maar op jezelf en op je eigen kunnen vertrouwt.

Bijpassende boeken en informatie

Geert Mak – Epiloog bij Grote verwachtingen

Geert Mak Epiloog bij Grote verwachtingen recensie en informatie over de inhoud van dit nieuwe boek.  Op 10 juni 2020 verschijnt bij Uitgeverij Atlas Contact dit nieuwe boek van Geert Mak als aanvulling op Grote Verwachtingen dat in november 2019 verscheen.

Geert Mak Epiloog bij Grote verwachtingen Recensie en Informatie

De geschiedenis van Europa blijkt zo weerbarstig dat Geert Mak met inmiddels twee kloeken boeken heeft geschreven over haar geschiedenis. Zijn laatste boek Grote verwachtingen dat zich focust op Europa periode na de millenniumwisseling verscheen in het najaar van 2019.

Dat zich een aantal maanden hierna een pandemie zou komen die Europa, sterker nog de hele wereld in zijn greep hield en houdt, had ook Geert Mak niet voorzien. Tijd dus voor een epiloog die inzicht verschaft, bijna in het hier en nu.

Geert Mak Epiloog bij Grote verwachtingen Recensie

Mak richt zich in zijn nieuwe betoog op een student in het jaar 2069, een jaar waarin er pas goed gereflecteerd kan worden op alle gebeurtenissen die Europa en de wereld in de eerste helft van het jaar in zijn greep hielden en misschien nog wel veel langer.

Wat Geert Mak erg knap doet is nu al een soort van verslag te schrijven over alle beslissingen die genomen zijn in verband met corona. Maar niet alleen dat, hij weet nu al te reflecteren op de beslissingen die genomen zijn. Bovendien legt hij zo nu en dan de vinger precies op de zere plek, gaat in op beslissingen die in de afgelopen decennia genomen zijn en in de afgelopen maanden voor schrijnende, vaak fatale situaties, hebben gezorgd.

Verschaft nu al helderheid, duiding en inzicht in de coronacrisis terwijl er nog veel onzeker is

Natuurlijk is er nog veel onduidelijk en weten we ook nog niet waartoe deze crisis zal leiden. Zullen we andere beslissingen nemen nadat de crisis achter de rug is of blijkt dit toch een illusie. In ieder geval is Geert Mak er met zijn Epiloog er, ondanks de dagelijks veranderende actualiteit, in geslaagd om nu al wat helderheid te verschaffen en duiding te geven aan wat de grootste naoorlogse crisis lijkt te zijn, of blijkt zelfs deze veronderstelling als alles normaliseert toch genuanceerder te liggen.  Het boekje biedt interessant leesvoer en stof tot nadenken. Gewaardeerd met ∗∗∗∗ (uitstekend).

Epiloog bij Grote verwachtingen

 • Schrijver: Geert Mak (Nederland)
 • Soort boek: non-fictie
 • Uitgever: Atlas Contact
 • Verschijnt: 10 juni 2020
 • Omvang: 96 pagina’s
 • Uitgave: Paperback / Ebook
 • Waardering redactie: ∗∗∗∗ (uitstekend)

Geert Mak te gast bij tv-programma M

Op dinsdag 9 juni 2020 is Geert Mak te gast bij het tv-programma M waar hij met Margriet van der Linden in gesprek gaat en uitlegt waarom er een epiloog nodig is bij zijn boek Grote verwachtingen.

Flaptekst van de epiloog bij Grote verwachtingen

“Als een donderslag bij heldere hemel waren wij aan de beurt. Wij, de zondoorstoofde generaties van deze decennia, werden in het voorjaar van 2020 plotseling uit onze roes wakker geschopt en proefden voorzichtig het vergeten woord ‘noodlot’ op onze tong.”
Oorlogen en epidemieën zijn vanouds de grootste gevaren die de mensen bedreigen. Geen Europeaan die eraan dacht een van beide nog mee te maken in ons deel van de wereld, in de huidige tijd – totdat begin 2020 de pandemie van het coronavirus uitbrak. Plotseling werden ook wij in het welvarende Europa geconfronteerd met een gigantisch gevaar. De hele samenleving kwam tot stilstand.
In zijn in 2019 verschenen bestseller Grote verwachtingen stelt Geert Mak een denkbeeldige geschiedenisstudent uit 2069 aan ons voor. Mak overpeinst: ‘Ik zou natuurlijk dolgraag meekijken over de schouder van die student die na een halve eeuw over onze tijd een scriptie schrijft. Een vrolijk verhaal wordt het niet, vrees ik, maar zeker interessant.’

In dit naschrift richt Geert zich opnieuw tot die student, tot zijn eigen verbazing. Want wie had kunnen denken dat hij zo snel zou moeten getuigen van de grootste maatschappelijke ontwrichting sinds de Tweede Wereldoorlog.

Bijpassende boeken en informatie

Geert Mak Grote verwachtingen RecensieGeert Mak (Nederland) – Grote verwachtingen
geschiedenisboek
Uitgever: Atlas Contact
Verscheen: 2019
Waardering redactie: ∗∗∗∗ (uitstekend)

Matthias M.R. Declercq – Urk

Matthias M.R. Declercq Urk recensie en informatie van dit boek over het leven op Urk. Op 13 oktober 2020 verschijnt bij Uitgeverij Podium dit boek van de Vlaamse journalist en schrijver Matthias M.R. Declercq.

Matthias M.R. Declercq Urk Recensie en Informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van Urk, Een dorp versus de wereld. Het boek is geschreven door Matthias M.R. Declercq. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van dit boek van de Vlaamse journalist en schrijver Matthias M.R. Declercq.

Matthias M.R. Declercq Urk Recensie

Urk

Een dorp versus de wereld

 • Schrijver: Matthias M.R. Declercq (België)
 • Soort boek: journalistieke non-fictie
 • Uitgever: Podium
 • Verschijnt: 13 oktober 2020
 • Omvang: 320 pagina’s
 • Uitgave: Paperback / Ebook

Inhoud van het boek over Urk

De succesvolle Vlaamse schrijver en journalist Matthias M.R. Declercq vertrekt in 2009 naar Urk om verslag te doen van een moordzaak. Het dorp fascineert hem zo, dat hij tien jaar later besluit op Urk te gaan wonen om door te dringen tot het dna van de gemeenschap. Hij wil doen wat hem in 2009 niet lukte.

Declercq woont in bij een gereformeerd gezin en wordt aanvankelijk wat argwanend, maar ook warm ontvangen. Hij bezoekt alle kerkdiensten, gaat een week mee vissen op de Noordzee en dag na dag opent de Urker zich steeds meer voor deze ‘vreemde’. Declercq komt in de meest bizarre situaties terecht, ontdekt de grote kloof tussen de daad en het Woord op Urk en slaagt erin de werkelijke identiteit bloot te leggen van ’s lands meest gesloten, en meest onbegrepen gemeenschap.

In Urk rekent Declercq af met de vooroordelen over Urk en laat hij een wereld zien die bijna niemand kent. Urk is een even bijzonder als onthullend boek, dat het dorp overstijgt en dat thema’s als vrijheid, religie en identiteit niet ontziet. In hoeverre bepaalt de plaats waar je vandaan komt wie je bent? Wanneer ben je écht vrij?

Bijpassende boeken en informatie

Mandy van Dijk Duivelseiland RecensieMandy van Dijk (Nederland) – Duivelseiland
Een interneringskamp, het eiland Urk en de Eerste Wereldoorlog
geschiedenisboek
Aan de rand van het eiland Urk stond in 1915 een met prikkeldraad omheinde houten barak. Daarin woonden Belgische, Franse en Engelse officieren die eerder vochten in de Grote Oorlog…lees verder >

Ronald Giphart – Wie waarlijk leeft

Ronald Giphart Wie waarlijk leeft recensie en informatie van het boek over Wijnie Jabaaij, de moeder van de schrijver. Op 11 juni 2020 verschijnt bij Uitgeverij De Bezige Bij het nieuwe boek van de Nederlandse schrijver Ronald Giphart.

Ronald Giphart Wie waarlijk leeft Recensie en Informatie

Als de redactie het boek gelezen heeft, kun je op de pagina de recensie en waardering vinden van Wie waarlijk leeft, Portret van mijn moeder. Het boek is geschreven door Ronald Giphart. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van het portret van Wijnie Jabaaij, feministe, lid van de Tweede Kamer en de moeder van schrijver Ronald Giphart.

Ronald Giphart Wie waarlijk leeft Recensie

Wie waarlijk leeft

Portret van mijn moeder

 • Schrijver: Ronald Giphart (Nederland)
 • Soort boek: non-fictie, portret
 • Uitgever: De Bezige Bij
 • Verschijnt: 11 juni 2020
 • Omvang: 96 pagina’s
 • Uitgave: Gebonden Boek

Ronald Giphart te gast bij tv-programma OP1

Op woensdag 10 juni 2020 is Ronald Giphart te gast in het tv-programma OP1 om te vertellen over zijn feministische moeder en lid van de Tweede Kamer, Wijnie Jabaaij en uiteraard over het portret wat hij van haar schreef.

Flaptekst boek van Ronald Giphart over zijn moeder

In juni 2020 is het vijfentwintig jaar geleden dat oud-politica Wijnie Jabaaij overleed. Als Kamerlid maakte ze zich sterk voor vrouwenrechten en de positie van minderheden, onderwerpen die haar na aan het hart lagen. Ze stond bekend om haar ongekunstelde directheid en tegelijkertijd haar charme. Zo trok ze door het land met een cabaretvoorstelling genaamd Marie Modaal en was ze het enige Kamerlid dat tijdens een commissievergadering
ooit hardgrondig vloekte.

Nadat bij haar ms was geconstateerd moest Jabaaij zich op haar 49ste noodgedwongen terugtrekken uit de politiek. Ze overleed op 56-jarige leeftijd.

Wijnie Jabaaij was de moeder van schrijver Ronald Giphart, die in zijn roman Ik omhels je met duizend armen schreef over een moeder die – net als Wijnie Jabaaij – door euthanasie uit het leven stapte. In Wie waarlijk leeft schrijft Giphart opnieuw over zijn moeder, maar nu zonder de sluier van fictie. Over haar nalatenschap, over feminisme anno nu, over moeilijke keuzes, over wat haar werkelijk bewoog en haar strijdbaarheid.

Bijpassende boeken en informatie