Alies Pegtel – Zij in de geschiedenis

Alies Pegtel Zij in de geschiedenis recensie en informatie over de inhoud van dit boek over de werkelijke rol van vrouwen in de geschiedenis. Op 15 oktober 2019 verscheen bij Uitgeverij Walburg Pers dit boek over zijn in de geschiedenis, wat mannen nooit vertelden, geschreven door Alies Pegtel.

Alies Pegtel Zij in de geschiedenis Recensie

Een klein, uiterlijk bescheiden, boekje met een grootse inhoud: Zij in de geschiedenis – wat mannen nooit vertelden geschreven door historica en journalist Alies Pegtel.

Een boeiend en vlot geschreven boekje over allerlei gebieden in de geschiedenis, waar vaak voorbij is gegaan aan de rol die vrouwen hebben gespeeld, bijvoorbeeld in de literatuur, de oorlogsverslaggeving, de kunst. Een boekje met verhalen en onderzoeken over lang geleden – bijvoorbeeld dat het onjuiste en onvolledige beeld wat wij voorgeschoteld kregen dat de man in de oertijd de jager was en de vrouw lijdzaam met kind bij het vuur zat te wachten – en heel recent: de invloed van de #Metoo actie op de Nederlandse rechtspraak rondom verkrachtingszaken.

Een boeiend en vlot geschreven boekje over de rol die vrouwen werkelijk speelden in het verleden

“Geschiedenis was heel lang geen plek voor vrouwen – mannen bepaalden hoe vrouwen moesten leven en wat er van dat leven bewaard bleef. Dat was niet veel. En wat er was, werd niet erg serieus genomen en werd niet beschreven” – zo schrijft Alies Pegtel in de inleiding tot het boekje. Vele eeuwen lang leefde “de vrouw” volgens regels en normen en waarden die haar zijn toegekend door mannen; en toch waren er vele vrouwen die op allerlei gebieden in het leven het gangbare beeld van de matrona of de huisvrouw-moeder hebben doorbroken. In onze geschiedschrijving is daaraan lange tijd geen aandacht gegeven, omdat de geschiedenis werd bekeken vanuit de perspectieven van mannen. Pas met de komst van vrouwelijke archeologen en geschiedschrijfsters komt daar echt verandering in: er worden nieuwe onderzoeken gedaan, met nieuwe methodes zoals bijvoorbeeld DNA-onderzoek, die tot verrassende conclusies leiden: een strijder in een rijk versierd graf, waarvan men zonder vragen aannam dat het om een man ging, zou wel eens heel goed een vrouw kunnen zijn.

Alies Pegtel Zij in de geschiedenis Recensie001Boek-Bestellen

Een boekje met een waardevolle inhoud, Alies Pegtel legt uit hoe het komt dat de geschiedenis lang zo eenzijdig is bekeken en hoe dat eenzijdige beeld ook in de huidige tijd vaak nog stand houdt, ondanks het feminisme en de inhaalslag die vrouwen maakten met de vrouwen-emancipatie in de 20ste eeuw. Er is veel veranderd en bereikt, maar er bestaat nog altijd een loonkloof tussen mannen en vrouwen, slutshaming is nog aan de orde van de dag en nieuwe onderzoeken worden – gebaseerd op een visie van vele eeuwen – zonder pardon in twijfel getrokken.

Verplichte literatuur voor het vak geschiedenis op scholen

Wat mij betreft hoort dit boekje van Alies Pegtel thuis bij de verplichte literatuur voor het vak geschiedenis op scholen. Echte verandering heeft tijd nodig en vergt een verandering van visie – onderwijs en opvoeding spelen daarin in mijn visie een belangrijke rol.

Iedereen zou het boekje moeten lezen. Het opent je de ogen voor de huidige stand van zaken: emancipatie, gelijkheid voor iedereen ongeacht gender, huidskleur, religie en is nog lang niet bereikt. Zij in de geschiedenis is gewaardeerd met ∗∗∗∗∗ (zeer goed).

Recensie van Monique van der Hoeven

Zij in de geschiedenis

Wat mannen nooit vertelden

  • Schrijfster: Alies Pegtel (Nederland)
  • Soort boek geschiedenisboek, vrouwengeschiedenis
  • Uitgever: Walburg Pers
  • Verschenen: 15 oktober 2019
  • Omvang: 128 pagina’s
  • Uitgave: Paperback
  • Waardering redactie∗∗∗∗∗ (zeer goed)

Bijpassende Boeken en Informatie

Marchien den Hertog Andere Tijden achter het aanrecht RecensieMarchien den Hertog (Nederland) – Andere Tijden achter het aandacht
geschiedenisboek
Waardering redactie∗∗∗∗∗ (zeer goed)
Prachtige bloemlezing van een woelige eeuw vrouwengeschiedenis in Nederland…lees verder >