Tagarchief: vrouwengeschiedenis

Carel Schaik en Kai Michel – De waarheid over Eva

Carel Schaik en Kai Michel De waarheid over Eva recensie en informatie boek over hoe de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen ontstond. Op 27 oktober 2020 verschijnt bij Uitgeverij Balans de Nederlandse vertaling van Die Wahrheit über Eva, geschreven door Carel Schaik en Kai Michel.

Carel Schaik en Kai Michel De waarheid over Eva Recensie en Informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van De waarheid over Eva, Hoe de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ontstond. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van dit nieuwe boek Carel Schaik en Kai Michel.

Carel Schaik en Kai Michel De waarheid over Eva Recensie

De waarheid over Eva

Hoe de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen ontstond

 • Schrijvers: Carel Schaik, Kai Michel (Nederland, Duitsland)
 • Soort boek: antropologisch boek, non-fictie
 • Origineel: Die Wahrheit über Eva (2020)
 • Nederlandse vertaling: Marten de Vries
 • Uitgever: Balans
 • Verschijnt: 27 oktober 2020
 • Omvang: 608 pagina’s
 • Uitgave: Paperback / Ebook

Flaptekst van het boek van Carel Schaik en Kai Michel

In het huidige debat over de positie van vrouwen valt op dat een van de belangrijkste vragen niet wordt gesteld: hoe heeft het zover kunnen komen dat vrouwen voor gelijkberechtiging moeten vechten? Tweeduizend jaar lang gaf de Bijbel het antwoord: omdat Eva liever op de slang vertrouwde dan op God, moesten al haar nakomelingen de man dienen. Ook de biologie gaf vrouwen lange tijd de schuld: ze waren nu eenmaal het zwakke geslacht.

In hun nieuwe boek nemen bestsellerauteurs Carel van Schaik en Kai Michel twee miljoen jaar menselijke geschiedenis in ogenschouw. Aan de hand van de laatste inzichten uit de evolutiebiologie en de genetica, de archeologie, etnologie en godsdienstwetenschap leggen zij het complexe proces bloot dat vrouwen in het ongeluk stortte – maar dat ook allesbehalve goed was voor de man. Van Schaik en Michel laten zien waarom seksualiteit werd verketterd, trouw een uitvinding is van de man, en wat het huwelijk, het gezin en het krachtenveld tussen man en vrouw tot de huidige dag infecteert.

Met grote kennis van zaken beschrijven zij in dit meeslepende boek hoe de relatie tussen man en vrouw volkomen uit balans kon raken. Want de onderdrukking van de vrouw was allesbehalve natuurlijk.

Bijpassende boeken en informatie

Alies Pegtel – Zij in de geschiedenis

Alies Pegtel Zij in de geschiedenis recensie en informatie over de inhoud van dit boek over de werkelijke rol van vrouwen in de geschiedenis. Op 15 oktober 2019 verscheen bij Uitgeverij Walburg Pers dit boek over zijn in de geschiedenis, wat mannen nooit vertelden, geschreven door Alies Pegtel.

Alies Pegtel Zij in de geschiedenis Recensie

Een klein, uiterlijk bescheiden, boekje met een grootse inhoud: Zij in de geschiedenis – wat mannen nooit vertelden geschreven door historica en journalist Alies Pegtel.

Een boeiend en vlot geschreven boekje over allerlei gebieden in de geschiedenis, waar vaak voorbij is gegaan aan de rol die vrouwen hebben gespeeld, bijvoorbeeld in de literatuur, de oorlogsverslaggeving, de kunst. Een boekje met verhalen en onderzoeken over lang geleden – bijvoorbeeld dat het onjuiste en onvolledige beeld wat wij voorgeschoteld kregen dat de man in de oertijd de jager was en de vrouw lijdzaam met kind bij het vuur zat te wachten – en heel recent: de invloed van de #Metoo actie op de Nederlandse rechtspraak rondom verkrachtingszaken.

Een boeiend en vlot geschreven boekje over de rol die vrouwen werkelijk speelden in het verleden

“Geschiedenis was heel lang geen plek voor vrouwen – mannen bepaalden hoe vrouwen moesten leven en wat er van dat leven bewaard bleef. Dat was niet veel. En wat er was, werd niet erg serieus genomen en werd niet beschreven” – zo schrijft Alies Pegtel in de inleiding tot het boekje. Vele eeuwen lang leefde “de vrouw” volgens regels en normen en waarden die haar zijn toegekend door mannen; en toch waren er vele vrouwen die op allerlei gebieden in het leven het gangbare beeld van de matrona of de huisvrouw-moeder hebben doorbroken. In onze geschiedschrijving is daaraan lange tijd geen aandacht gegeven, omdat de geschiedenis werd bekeken vanuit de perspectieven van mannen. Pas met de komst van vrouwelijke archeologen en geschiedschrijfsters komt daar echt verandering in: er worden nieuwe onderzoeken gedaan, met nieuwe methodes zoals bijvoorbeeld DNA-onderzoek, die tot verrassende conclusies leiden: een strijder in een rijk versierd graf, waarvan men zonder vragen aannam dat het om een man ging, zou wel eens heel goed een vrouw kunnen zijn.

Alies Pegtel Zij in de geschiedenis Recensie001Boek-Bestellen

Een boekje met een waardevolle inhoud, Alies Pegtel legt uit hoe het komt dat de geschiedenis lang zo eenzijdig is bekeken en hoe dat eenzijdige beeld ook in de huidige tijd vaak nog stand houdt, ondanks het feminisme en de inhaalslag die vrouwen maakten met de vrouwen-emancipatie in de 20ste eeuw. Er is veel veranderd en bereikt, maar er bestaat nog altijd een loonkloof tussen mannen en vrouwen, slutshaming is nog aan de orde van de dag en nieuwe onderzoeken worden – gebaseerd op een visie van vele eeuwen – zonder pardon in twijfel getrokken.

Verplichte literatuur voor het vak geschiedenis op scholen

Wat mij betreft hoort dit boekje van Alies Pegtel thuis bij de verplichte literatuur voor het vak geschiedenis op scholen. Echte verandering heeft tijd nodig en vergt een verandering van visie – onderwijs en opvoeding spelen daarin in mijn visie een belangrijke rol.

Iedereen zou het boekje moeten lezen. Het opent je de ogen voor de huidige stand van zaken: emancipatie, gelijkheid voor iedereen ongeacht gender, huidskleur, religie en is nog lang niet bereikt. Zij in de geschiedenis is gewaardeerd met ∗∗∗∗∗ (zeer goed).

Recensie van Monique van der Hoeven

Zij in de geschiedenis

Wat mannen nooit vertelden

 • Schrijfster: Alies Pegtel (Nederland)
 • Soort boek geschiedenisboek, vrouwengeschiedenis
 • Uitgever: Walburg Pers
 • Verschenen: 15 oktober 2019
 • Omvang: 128 pagina’s
 • Uitgave: Paperback
 • Waardering redactie∗∗∗∗∗ (zeer goed)

Bijpassende Boeken en Informatie

Marchien den Hertog Andere Tijden achter het aanrecht RecensieMarchien den Hertog (Nederland) – Andere Tijden achter het aandacht
geschiedenisboek
Waardering redactie∗∗∗∗∗ (zeer goed)
Prachtige bloemlezing van een woelige eeuw vrouwengeschiedenis in Nederland…lees verder >

Marchien den Hertog – Andere Tijden achter het aanrecht

Marchien den Hertog Andere Tijden achter het aanrecht recensie en informatie over de inhoud van dit boek over de Nederlandse vrouwengeschiedenis. Op 2 september 2019 verscheen bij Uitgeverij Walburg Pers het geschiedenisboek behorend bij het tv-programma Andere Tijden samengesteld door Marchien den Hertog.

Marchien den Hertog Andere Tijden achter het aanrecht Recensie en Informatie

Andere Tijden achter het aanrecht is gebaseerd op het programma Andere Tijden (VPRO/NTR) – het programma is na 20 jaar een Instituut op de Nederlandse televisie. 10 van de verhalen uit het programma zijn gebundeld in dit boek, wat gaat over de geschiedenis van de vrouw. Het is een boek geworden met verhalen over gewone vrouwen, arbeidersvrouwen, plattelandsvrouwen, moeders, huisvrouwen en over vrouwen die actief onderdeel waren van en/of actief deelnamen aan de vrouwenemancipatie in Nederland: vrouwen die het vrouwenvoetbal op de kaart zetten, de Marva’s en de Dolle Mina beweging. Veel van deze vrouwen willen niet als feministen betiteld worden, ze strijden gewoon voor hun recht binnen de maatschappij.

Het boek begint met een voorwoord van Hans Goedkoop (presentator van het programma Andere Tijden) waarin hij een herinnering deelt van zijn moeder die achter het aanrecht stond. Dan volgen 10 hoofdstukken met verschillende onderwerpen over vrouwen in de Nederlandse geschiedenis. Elk hoofdstuk bevat prachtige, oude en aansprekende foto’s – alleen daarvan heb ik al enorm genoten! – en er komen verschillende vrouwen aan het woord. In elk hoofdstuk wordt ook een stukje gewijd aan “Hoe nu” – hoe het toen was en hoe het nu is, in onze huidige tijd.

Marchien den Hertog Andere Tijden achter het aanrecht Recensie001Boek-Bestellen

Er zijn hoofdstukken over de Marva’s en over vrouwen die een rol speelden in het verzet tijdens de oorlog. Er is een verhaal over de rol van de vrouw in het boerenbedrijf en een verhaal over hoe vanuit Zeeuws Kapelle het vrouwenvoetbal op de kaart is gezet. Arbeidersvrouwen die vanuit een sigarenfabriek voor het eerst gingen staken voor gelijke lonen en de Dolle Mina beweging, vernoemd naar Wilhelmina Drucker, vechtster voor vrouwenzaken uit de eerste feministische golf, die “IJzeren Mina” werd genoemd. Tenslotte zijn er nog verhalen over “De grote leugen” – als een echtpaar wilde scheiden, moest één van beide liegen voor de rechter over overspel – en de opkomst en het succes van de Moedermavo. Het boek eindigt met een hoofdstuk over Radicaal Feminisme: een groep vrouwen die vond dat mannen niet meer hoefden en die lesbisch worden voorstelden als een politieke keuze tegen het patriarchaat.

Prachtige bloemlezing van een woelige eeuw vrouwengeschiedenis in Nederland

Een prachtige bloemlezing van een woelige eeuw vrouwengeschiedenis in Nederland, die ik geboeid en met plezier heb gelezen. Een boek wat licht werpt op waar de vrouwenemancipatie stond en in onze huidige tijd staat – er is heel erg veel werk verzet en er is – ook al hebben we het als Westerse vrouwen inmiddels aardig voor elkaar – nog veel werk te doen! Ik ga ook zeker nog een aantal afleveringen van Andere Tijden terugkijken! Het boek is gewaardeerd met ∗∗∗∗∗ (zeer goed).

Recensie van Monique van der Hoeven

Andere Tijden achter het aanrecht

Van waschtobbe tot politiek pot

 • Schrijfster: Marchien den Hertog (schrijfster)
 • Soort boek: geschiedenisboek
 • Uitgever: Walburg Pers
 • Verschenen: 2 september 2019
 • Omvang: 128 pagina’s
 • Uitgave: Paperback
 • Waardering boek: ∗∗∗∗∗ (zeer goed)

Bijpassende Boeken en Informatie

Wijvenwereld Boek over Vrouwen in de Middeleeuwen

Wijvenwereld Boek over vrouwen in de Middeleeuwen recensie en informatie over de inhoud van dit geschiedenisboek. In februari 2019 is bij Uitgeverij Vrijdag het boek Wijvenwereld Vrouwen in de Middeleeuwse stad verschenen.

Wijvenwereld Boek over Vrouwen in de Middeleeuwen Recensie en Informatie

Geschiedenis waarbij het dagelijks leven van gewone vrouwen wordt onderzocht en besproken is, hoewel zeker in opkomst en gelukkig aan een inhaalslag bezig, nog altijd een beetje een onder geschoven kindje. Daarom was ik heel blij met het boek Wijvenwereld – vrouwen in de Middeleeuwse stad geschreven door Jelle Haemers, Andrea Bardijn en Chanelle Delameilleure, alle drie  verbonden aan de KU Leuven.

Het boek – waarin onderzocht wordt in hoeverre de (late) Middeleeuwen een Wijvenwereld waren – laat een verrassend bruisend en kleurrijk beeld van de (late) Middeleeuwen zien als het gaat om vrouwen en hun dagelijks leven. De Middeleeuwen staan vaak bekend als een donkere, gewelddadige tijd waarin mannen dominerend waren en vrouwen nauwelijks van belang waren. Juist daarom is het heel boeiend en verrassend om te lezen dat er ook een andere kant is: de kant van vrouwen die er wel degelijk toe deden in het dagelijks leven en daar vaak krachtig en zeker kleurrijk en vol variatie hun plaats innamen, zowel in het huiselijk leven als in de zakelijke wereld.

Naast zeer negatieve teksten over vrouwen, zoals de tekst van Jan van Boendael “Dwijf is van naturen loes, vrecke ende gierich altoes” circuleerden er ook veel positievere beelden van vrouwen in de Middeleeuwen. Middeleeuwse vrouwen waren meer vrijgevochten dan we vaak denken.

Wijvenwereld Boek over Vrouwen in de Middeleeuwen Recensie en Informatie

Het boek vertelt over de rechten die vrouwen hadden en laat zien dat er een groot verschil was tussen ongehuwde vrouwen en weduwen, die relatief veel vrijheid genoten en gehuwde vrouwen. Ouders en familieleden hadden veel invloed op keuzes die vrouwen maakten, zoals een geschikte huwelijkskandidaat kiezen. In Brabant was de positie van de vrouwen, zeker in vergelijking met andere Europese landen, behoorlijk goed: zonen en dochters erfden bijvoorbeeld gelijk en vrouwen leerden lezen, schrijven en rekenen, al zat een vervolgopleiding er vaak niet in, vanwege zorgtaken. Vrouwen stapten ook zelfstandig naar de rechtbank en konden zelfs hun echtgenoot voor de rechter slepen als hij zijn huwelijkse plichten verzaakte.

Een boeiende groep vrouwen waren de Begijnen. Zij voorzagen zelfstandig in hun levensonderhoud, waardoor hun leven, anders dan bij kloosterzusters, nooit uitsluitend over devotie ging. Begijn worden bood alleenstaande vrouwen een behoorlijke zelfstandig leven in een veilige omgeving (de begijnhof). Het vermoeden bestaat dat het zowel economische als religieuze redenen waren die vrouwen lieten intreden. In Wijvenwereld komen verder nog onderwerpen als vrouwen in de zakenwereld, criminele vrouwen en de straffen die ze kregen en hoe er tegen sexualiteit werd aangekeken aan bod.

Vlot geschreven boek vol met verhalen over vrouwen die zich lieten gelden in de Middeleeuwen

Wijvenwereld vond ik een boeiend boek, dat helder laat zien dat vrouwen in de Middeleeuwen wel degelijk actief deelnamen aan het leven op alle vlakken, ook al werden de machtsposities door mannen ingenomen.

Het boek is vlot geschreven en zit vol met verhalen van vrouwen die zich lieten gelden – een echte aanrader voor wie van geschiedenis houdt en zeker van geschiedenis vanuit een ander dan het (nog altijd vaak) gangbare, patriarchale perspectief. Wijvenwereld is daarmee een mooie bijdrage aan een eerlijker wereldbeeld: het laat zien dat de vrouwelijke bijdrage aan de Middeleeuwen levendig en kleurrijk is en zeer de moeite waard om mee te nemen in onze kijk op deze periode. Wijvenwereld is gewaardeerd met ∗∗∗∗ (uitstekend).

Recensie van Monique van der Hoeven

Wijvenwereld

Vrouwen in de Middeleeuwse stad

 • Schrijvers: Andrea Bardyn, Chanelle Delameillieure, Jelle Haemers (België)
 • Soort boek: geschiedenisboek, vrouwengeschiedenis
 • Uitgever: Uitgeverij Vrijdag
 • Verschenen: februari 2019
 • Omvang; 352 pagina’s
 • Uitgave: Paperback / Ebook
 • Waardering redactie: ∗∗∗∗ (uitstekend)

Bijpassende Boeken en Informatie

1001 vrouwen in de 20ste eeuw RecensieEls Kloek – 1001 vrouwen in de 20ste eeuw
biografieënverzameling, geschiedenisboek
Waardering redactie: ∗∗∗∗∗ (uitmuntend)
Prachtige en unieke verzameling vrouwenbiografieën van belangrijke Nederlandse vrouwen in de 20e eeuw

1001 vrouwen in de 20ste eeuw Recensie

1001 vrouwen in de 20ste eeuw recensie boekbespreking waardering en informatie over de inhoud van deze biografieënverzameling. In oktober 2018 is onder redactie van Els Kloek deze uitgebreide verzameling biografieën verschenen van invloedrijke Nederlandse vrouwen uit de vroige eeuw. Het boek kreeg als titel mee 1001 vrouwen in de 20ste eeuw. Tot en met 10 maart 2019 is ook de gelijknamige tentoonstelling in het Amsterdam Museum te bezoeken.

1001 vrouwen in de 20ste eeuw Recensie

1001 vrouwen in de 20ste eeuw Recensie

Dat vrouwen in bij de bestudering van de geschiedenis vaak veel te weinig aandacht hebben gekregen, mag inmiddels wel algemeen bekend worden geacht. Deels ligt de oorzaak hiervan in het feit dat mannen decennia lang de meest domininate machtsposities innamen. Bovendien was het ook zo dat het studie van de geschiedenis en het schrijven van biografieën het domein van mannen was. Gelukkig heeft de aandacht voor de rol van vrouwen in de afgelopen decennia steeds meer aandacht gekregen. 1001 vrouwen in de 20ste eeuw toont dit met veel overtuiging aan.

Welke vrouwen hebben een bepalende rol hebben gespeeld in de 20e eeuw?

Het vuistdikke boek, van ruim 1600 pagina’s, 1001 vrouwen in de 20ste eeuw, toont aan dat er heel wat vrouwen zijn geweest die een belangrijke, vaak bepalende rol hebben gespeeld in de Nederlandse maatschappij. De prachtig vormgeven biografieënverzameling toont het onomstotelijke bewijs. Natuurlijk heeft een behoorlijk aantal van de vrouwen die zijn opgenomen in het boek wel enige bekendheid. Maar daarnaast zijn er door de aandacht in het boek ook heel wat vrouwen aan de vergetelheid intrukt.

Prachtige en unieke verzameling vrouwenbiografieën

Met veel zorg en aandacht is dit boek samengesteld door Els Kloek. Zij is trouwens ook de persoon die al in 2003 is begonnen met de website Digitaal Vrouwenlexicon die als basis voor dit boek diende.  Het boek nodigt uit om in te bladeren en er willekeurig een biografie uit te pikken en verrast te raken door de prestaties en betekenis van de betreffende vrouw. Uitgeverij Vantilt heeft ervoor gekozen om deze biografieënverzameling te laten vormgeven door ontwerpster Irma Boom wat het boek bovendien extra cachet geeft. In het Amsterdam Museum kun je trouwens tot en met 10 maart 2019 een tentoonstelling met de gelijknamige titel bezoeken. Het boek 1001 vrouwen in de 20ste eeuw is gewaardeerd met de maximale ∗∗∗∗∗ (uitmuntend).

Recensie van Theo Jordaan

Els Kloek – 1001 vrouwen in de 20ste eeuw

 • Titel: 1001 vrouwen in de 20ste eeuw
 • Samenstelling: Els Kloek
 • Soort boek: biografieënverzameling, geschiedenisboek
 • Uitgever: Vantilt
 • Verschenen: oktober 2018
 • Omvang: 1612 pagina’s
 • Uitgave: Gebonden Boek
 • Tags: vrouwen, vrouwengeschiedenis
 • Waardering∗∗∗∗∗ (uitmuntend) Theo Jordaan

Bijpassende Boeken en Informatie