Chris Will – Sterk water ∗∗∗∗∗

Chris Will Sterk water recensie en informatie over de inhoud van dit boek over de nieuwe Hollandse Waterlinie. Op 9 september 2019 verscheen bij Uitgeverij Matrijs dit boek over de nieuwe Hollandse Waterlinie van Chris Will.

Chris Will Sterk water Recensie

De boeken van uitgeverij Matrijs zijn een lust voor het oog. Goed gedocumenteerd en in een aantrekkelijk jasje gestoken. De onderwerpen hebben te maken met de (plaatselijke) historie, landschap, archeologie of monumenten van ons land.  “Sterk Water” dat over de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat, is daar een goed voorbeeld van. Het boek verscheen eerder in 2002 en was na 4 drukken in 2011 uitverkocht. Ondertussen ging de ontwikkeling aan het grootste rijksmonument door en kreeg de linie steeds meer aandacht als natuurmonument. Er werd zelf een aanvraag ingediend voor de werelderfgoedstatus. Waarschijnlijk een goede reden voor de auteur om zijn werk vernieuwd en geactualiseerd andermaal te presenteren.

Water als wapen

De titel geeft aan, dat de inhoud gaat over de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar dat is eigenlijk niet juist. De Oude Hollandse Waterlinie krijgt in het boek ook volop aandacht. Omdat beide linies dicht bij elkaar liggen, krijgt de lezer hierdoor informatie  over deze waterlinies, die het belangrijkste deel van Nederland, den Haag en Amsterdam,  hadden moeten beschermen tegen een inval van een vijand uit het oosten. En ook waarom vanaf de Tachtigjarige Oorlog de Oude en in de 19e eeuw de Nieuwe Hollandse Waterlinie gerealiseerd werden.  Helaas komt de Grebbelinie (ook een waterlinie) er in het boek wat bekaaid vanaf. Op het laatste nippertje werd namelijk in 1940 besloten om de Duitsers hier tegen te houden en niet bij de Nieuwe linie.

Nederland maakte in de vorige eeuwen goed gebruik van het water als wapen. Door grote stroken land onder water te zetten, kon de vijand er niet door. Het water was te ondiep voor boten met manschappen. En te paard ging ook niet, omdat sloten en kuilen onzichtbaar werden, waardoor de paarden erin wegzakten.

Chris Will Sterk water Recensie boek over de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Chris Will beschrijft eerst de Oude Hollandse Waterlinie, van Muiden via Woerden naar de Biesbosch en vervolgens de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die van Muiden via Oost-Utrecht en Leerdam ook naar de Biesbosch loopt. Grote kaarten met uitgebreide informatie over de forten en vestingen verduidelijken de tekst. Ook de werking van een linie komt aan bod met al de sluizen en kommen. Ondertussen komt de vaderlandse geschiedenis met alle oorlogen die in Nederland plaats vonden, ruim aan bod. We lezen dat de aanleg van de Nieuwe Linie gigantisch veel geld heeft gekost, misschien wel het duurste overheidsobject ooit. Maar of ze de Duitsers in 1914 had kunnen tegenhouden, indien die Nederland waren binnengevallen, valt te betwijfelen.  Tegenwoordig is de Linie een uniek natuurgebied en worden de ruim veertig forten voor allerlei niet-militaire doeleinden gebruikt.

De auteur is kunsthistoricus met onder andere als specialisatie militaire architectuur en nauw betrokken bij de herontwikkeling van de waterlinieforten en het landschap.

Zeer rijk geschiedenisboek, vol met schitterende foto’s en kaarten

Alle forten van beide linies worden kort beschreven en een woordenlijst geeft verklaart de gebruikte technisch-militaire termen. Ook is er een register met geografische namen en een lange literatuur- en archievenlijst.

Het is een zeer rijk boek, vol met schitterende foto’s en kaarten uitgegeven tegen een redelijke prijs. Wellicht dat de betrokken provincies hieraan financieel hebben bijgedragen. De lezer krijgt een breed inzicht in de bouw en werking van de beschreven waterlinies. Sterk water is gewaardeerd met de maximale ∗∗∗∗∗ (uitmuntend).

Recensie van Jos van Raan

Sterk water

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

  • Schrijver: Chris Will (Nederland)
  • Soort boek: geschiedenisboek
  • Uitgever: Uitgeverij Matrijs
  • Verschenen: 9 september 2019
  • Omvang: 192 pagina’s
  • Uitgave: Gebonden Boek
  • Waardering redactie: ∗∗∗∗∗ (uitmuntend)

Bijpassende Boeken en Informatie