Daniel Immerwahr – Amerika buiten de Verenigde Staten

Daniel Immerwahr Amerika buiten de Verenigde Staten recensie en informatie van dit boek over de koloniale geschiedenis van Amerika. Op 5 februari 2020 verschijnt bij Uitgeverij Atlas Contact het boek Amerika buiten de Verenigde Staten, Een koloniale geschiedenis, van de Amerikaanse historicus Daniel Immerwahr.

Daniel Immerwahr Amerika buiten de Verenigde Staten Recensie en Informatie

Een verrassende geschiedenis van een goed bewaard geheim: de overzeese bezittingen van de VS

De VS die opkomen voor de mensenrechten in de hele wereld. Dat is het beeld dat we (wellicht voor Trump) van deze wereldmacht hebben. Maar minder bekend is het feit dat de VS zelf een koloniale macht zijn geweest die volkeren uitbuitten en onderdrukten. En eigenlijk nog steeds is.

Ik heb recent een wetenschappelijk geschiedenisboek gelezen over de aanleiding van de Eerste Wereld oorlog (Slaapwandelaars van Clark) dat ik omschreef als een pageturner en waar het tot de laatste bladzijde spannend bleef hoe deze wereldramp ontstaan is.  Amerika buiten de Verenigde Staten is net zo’n boek;  het staat vol met feiten die als een optelsom de lezer meenemen naar de vraag waarom de VS zo groot en machtig zijn geworden na de Tweede Wereldoorlog.

De titel van het boek spreekt niet direct tot de verbeelding;  dat doet de inhoud wel. Bladzijde voor bladzijde wordt de lezer overspoeld met feiten over het kwalijke, koloniale verleden van de VS. Bij elk onderwerp dat de schrijver aanspreekt, wordt de lezer overdonderd met een verborgen geschiedenis die (met name) de Amerikanen zelf geen onderdeel laten uitmaken van hun eigen geschiedenis. De huidige geschiedenis zoals velen die kennen is een geschiedenis van het Amerikaanse vaste land. Dat het land op zijn hoogtepunt meer dan een derde bestond uit overzeese koloniën, is vrij onbekend. Tot de verbeelding spreekt het verhaal over Amerikaanse soldaten die de Filipijnen in 1944 bevrijden van de Japanners zonder dat iemand hun verteld heeft dat de Filipijnen Amerikaans grondgebied zijn en de inwoners een Amerikaans paspoort hebben.

De Verenigde Staten als koloniale macht

De auteur beschrijft hoe de Amerikanen zo’n grote koloniale macht konden worden en het stokje overnamen van de Spanjaarden die na eeuwen een koloniale macht te zijn geweest in de touwen hingen. Het boek staat vol met afschuwelijke wetenswaardigheden over hoe het vaste land de inwoners van de koloniën en territoria stelselmatig misbruikte en ontzag van rechten. Een schijnend voorbeeld is het testen van gif op koloniale inwoners en hoe de Amerikaanse dokter Rhoads  zich ontwikkelde tot een gezaghebbende arts die aan de basis stond van chemotherapie.

De Tweede Wereld oorlog is het keerpunt in de geschiedenis als het over kolonisatie gaat. Werden voorheen koloniën aangehouden om goederen te produceren die niet in het thuisland gemaakt konden worden, de bezetting door de Japanners van maakte daar een rap einde aan en ontzag de geallieerden van essentiële zaken als rubber, bauxiet, wolfraam, kinine en palmolie.

De Verenigde Staten waren in staat om voor al deze producten synthetische vervangers uit te vinden. Plastic, plexiglas, chemicaliën, medicijnen konden allemaal geproduceerd worden zonder grondstoffen. Ook werden essentiële uitvindingen gedaan op het gebied van transport en logistiek zoals coatings, waardoor voedsel en producten meer aan klimatologische slijtage onderhavig waren.

Deze optelsom van uitvindingen leidde tot een nieuwe vorm van kolonisatie, waarbij geen landen meer nodig waren, maar enkele goed gepositioneerde militaire bases voldoen om razend snel macht te kunnen uitoefenen. Het enige nadeel is dat bijna alle uitvindingen gebaseerd zijn op aardolie. Ziehier de geopolitieke afhankelijkheid van de Verenigde Staten van het Midden Oosten.

Dit boek verklaart stap voor stap hoe de Verenigde Staten zich heeft ontwikkeld tot de wereldmacht zoals we die kennen, maar ook worden de eerste barsten beeldend beschreven, waarin andere landen het voorbeeld van de Verenigde Staten volgen en zelfs verbeteren. Dat leidt uiteindelijk tot de opkomst van nieuwe economieën als Japan en China.

Daniel Immerwahl Amerika buiten de Verenigde Staten Recensie

En de imperiale macht is van vroeger is zelfs vandaag nog gaande in Puerto Rico, Samoa en de Amerikaanse Maagdeneilanden. De inwoners  zijn een speelbal van het Congres en de president, maar stemrecht hebben ze niet.

Daniel Immerwahr, een jonge hoogleraar 20e eeuwse geschiedenis aan de Northwestern University, legt in zijn boek dit deel van de schandelijke geschiedenis van zijn land bloot.

Verbazingwekkende onthullingen en een inkijk in een duister verleden van de VS

Het is opmerkelijk dat de auteur een ver familielid[i] is van Fritz Haber, de man die een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van gifgas in de Eerste Wereldoorlog en die desondanks hiervoor de Nobelprijs in 1918 kreeg.  Hoewel Roosevelt in de Tweede Wereldoorlog beloofde niet als eerste gifgas te zullen gebruiken, experimenteerde het Amerikaanse leger hier wel mee. 60.000 proefpersonen werden blootgesteld aan het gas, uiteraard met slopende nawerkingen. En de proefpersonen waren op ras gebaseerd.

Nu we het toch over de Eerste Wereldoorlog hebben: de Amerikaanse generaal John Persing, die de troepen in Europa aanvoerde en bijna een heldenstatus kreeg, was verantwoordelijk voor het afslachten van honderden Filipijnse moslims.

Het boek geeft een inkijk in een duister verleden van de VS. Goed om hiervan kennis te nemen en je te verbazen over de wreedheden. Het is helder en indringend geschreven, een “must read” voor iedereen die de moderne wereld beter wil begrijpen.  Amerika buiten de Verenigde Staten is gewaardeerd met de maximale ∗∗∗∗∗ (uitmuntend).

Recensie van Jos van Raan

Amerika buiten de Verenigde Staten

Een koloniale geschiedenis

  • Schrijver: Daniel Immerwahr (Verenigde Staten)
  • Soort boek: geschiedenisboek, koloniale geschiedenis
  • Origineel: How to Hide an Empire (2019)
  • Nederlandse vertaling: Robert Vernooy
  • Uitgever: Atlas Contact
  • Verschijnt: 5 februari 2020
  • Omvang: 576 pagina’s
  • Uitgave: Paperback / Ebook
  • Waardering redactie: ∗∗∗∗∗ (uitmuntend)
  • Recensie boek: De VS die opkomen voor de mensenrechten in de hele wereld. Dat is het beeld dat we (wellicht voor Trump) van deze wereldmacht hebben. Maar minder bekend is het feit dat de VS zelf een koloniale macht zijn geweest die volkeren uitbuitten en onderdrukten. En eigenlijk nog steeds is. Het boek geeft een inkijk in een duister verleden van de VS. Goed om hiervan kennis te nemen en je te verbazen over de wreedheden…lees verder >

Inhoud van Amerika buiten de Verenigde Staten

Iedereen kan de kaart van Amerika’s vijftig staten dromen. En we zijn ook bekend met het idee dat de Verenigde Staten een ‘imperium’ zijn dat over de hele wereld invloed heeft. Maar minder bekend is dat Amerika zelf een koloniale macht is geweest.

In deze overrompelende geschiedenis vertelt Daniel Immerwahr het fascinerende verhaal van de vs buiten de vs, zoals de Guano-eilanden en de Filippijnen. Hij vertelt over gebieden die geen vertegenwoordiging hadden in het Amerikaanse Congres, maar er wel door werden bestuurd. In het geval van Puerto Rico tot de dag van vandaag. Hoewel dit niet strookt met het beeld dat Amerika van zichzelf heeft als voormalige kolonie, is het tot ver in de twintigste eeuw de situatie dat de Stars and Stripes wapperen op eilanden en militaire bases over de hele wereld.

Na de Tweede Wereldoorlog keren de VS zich tegen het kolonialisme. De tegenwoordige wereldwijde invloed van Amerika doet in wezen niet onder voor imperiale macht. Amerika buiten de Verenigde Staten is een boek dat je visie op dat land compleet verandert.

[i] wikipedia

Bijpassende Boeken en Informatie