Hans Moll – De leeuw van Douwekerk ∗∗∗∗

Hans Moll De leeuw van Douwekerk recensie en informatie over de inhoud van deze Nederlandse dystopische roman. Op 8 november 2019 verscheen bij Uitgeverij Van Praag de nieuwe roman van Hans Moll.

Hans Moll De leeuw van Douwekerk Recensie en Informatie

Nederland raakt meer en meer in verval. Wat dit verval veroorzaakt heeft is niet duidelijk. Maar het land valt in rap tempo te uit elkaar. Instituties functioneren nauwelijks meer, Geld is zo goed als waardeloos geworden. Bevolkingsgroepen staat elkaar meer en meer en vaak letterlijk naar het leven.

Echter in Douwekerk lijkt het nog enigszins mogelijk om te leven. De homogene bevolking helpt elkaar waar mogelijk. In de gemeenschap heeft een buitenstaander, De Leeuw, zich gevestigd. Wie hij is en waar hij vandaan komt is de vraag. Echter zijn talent voor het jagen is duidelijk aanwezig en komt tot uiting als hij samen met een aantal medebewoners van de woonwijk succesvol op jacht gaat.

Hans Moll De leeuw van Douwekerk Recensie001Boek-Bestellen

De inwoners van Douwekerk voelen dat de dreiging toch ook voor hun dorp steeds meer op de loer ligt. Uiteindelijk maken ze plannen om de wijk te ontvluchten en elders een goed heenkomen te zoeken.

In korte, intense en schetsmatige hoofdstukken beschrijft Hans Moll een maatschappij in verval. Bevolkingsgroepen die elkaar naar het leven staan en de beweging om je terug te trekken in de eigen gemeenschap en iedereen die er buiten valt als bedreiging te zien. Knap is dat Moll weinig woorden nodig heeft, slechts 153 pagina’s omvat zijn roman, om een overtuigend beeld te schetsen van een dystopische maatschappij waarin een kleine gemeenschap zo goed en zo kwaad als het kan, het hoofd boven water probeert te houden.

In korte en schetsmatige hoofdstukken beschrijft Hans Moll indringend een samenleving in verval

De dorpsgemeenschap is dan ook de hoofdpersoon in deze overtuigende roman die soms zelfs doet denken aan de briljante roman De wetten van water van de uit Wales afkomstige schrijver Cynan Jones, zij het dat Hans Moll minder poëtisch is. Toch verdient zijn roman meer aandacht dan dat de roman tot nu toe ten deel is gevallen. De leeuw van Douwekerk is gewaardeerd met ∗∗∗∗ (uitstekend).

De leeuw van Douwekerk

Een eindtijdnovelle

  • Schrijver: Hans Moll (Nederland)
  • Soort boek: dystopische roman
  • Uitgever: Uitgeverij Van Praag
  • Verschenen: 8 november 2019
  • Omvang: 154 pagina’s
  • Uitgave: Paperback / Ebook
  • Waardering redactie: ∗∗∗∗ (uitstekend)

Flaptekst van de roman van Hans Moll

De Leeuw van Douwekerk is een tragikomische eindtijdnovelle. Alles gaat ooit ten onder, zoals dat is gebeurd met het rijk van Alexander de Grote en dat van de Romeinen. De wereld zoals wij die kennen zal eveneens verdwijnen. Net als bij de Grieken en de Romeinen zullen de laatste vertegenwoordigers van de westerse beschaving niet weten dat zij de laatsten zijn. Onwetend van de onomkeerbaarheid van het drama waarin zij zich bevinden, maken de bewoners van een keurige wijk in Douwekerk er zo lang mogelijk het beste van.

Bijpassende Boeken en Informatie