Paul Demets – De hazenklager

Paul Demets De hazenklager recensie en informatie over de inhoud van deze bundel met nieuwe gedichten. Op 19 maart 2020 verschijnt bij Uitgeverij De Bezige Bij het boek met nieuwe poëzie van de Vlaamse dichter Paul Demets.

Paul Demets De hazenklager Recensie en Informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op de pagina de recensie en waardering vinden van De hazenklager, de nieuwe dichtbundel van Paul Demets. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van dit nieuwe boek met gedichten van de Vlaamse dichter Paul Demets.

Paul Demets De hazenklager Recensie

De hazenklager

  • Schrijver: Paul Demets (België)
  • Soort boek: gedichten, poëzie
  • Uitgever: De Bezige Bij
  • Verschijnt: 19 maart 2020
  • Omvang: 64 pagina’s
  • Uitgave: Paperback / Ebook

Flaptekst van de nieuwe dichtbundel van Paul Demets

Waarom zijn we niet tot meer bereid, hoewel we weten dat de natuur, het milieu en het klimaat onder druk staan, de verstedelijking steeds toeneemt en het platteland verdwijnt? Omdat we ons superieur voelen? Mens, dier en ding zijn nauwer met elkaar verweven dan we willen toegeven. In De hazenklager gaat het antropocentrisme op de schop.

In deze bundel probeert Paul Demets opnieuw voeling te krijgen met de natuur en de nabije omgeving. Vier jaar lang sloeg hij als plattelandsdichter binnenwegen in, observeerde hij planten en dieren en praatte hij met de mensen die zijn pad kruisten. Maar de interactie tussen mens, milieu en samenleving is complex. De hazenklager is een pleidooi voor het aanvaarden van vreemdheid en ambiguïteit.

Bijpassende boeken en informatie