Romans. Welke soorten romans zijn er

Romans soorten en genres

Romans soorten en genres. Welke soorten en genres romans zijn er? Wat onderscheidt een roman van andere boeken? Wanneer zijn de eerste boeken in dit genre verschenen? Wie waren de eerste bekende romanschrijvers en romanschrijfsters?

Wat is een roman?

Met een roman wordt, over het algemeen, een lang, verzonnen en samenhangend verhaal bedoeld dat een geheel boek omvat. In de meeste gevallen gaat bevat het een langer en fictief verhaal, Sommige boeken in het genre bevatten wel sterk op de waarheid gebaseerd plot. Maar de aanduiding roman geeft de auteur de ruimte om af te wijken van de waarheid.

Geschiedenis van het genre?

Alhoewel er soms nog wat discussie over is, wordt tegenwoordig aangenomen dat de eerst boeken die als roman kunnen worden aangeduid is de Griekse- en Romeinse oudheid zijn geschreven.

In de Middeleeuwen werden de werken uit de Oudheid in de zogenaamde lingua romana vertaald en bewerkt. Dit soort werken worden met romance aangeduid. In de Middeleeuwen ontstonden ook de Ridderromans. Zoals de naam al aangeeft waren dit meestal langere prozaverhalen, vaak op rijm, waarin de heldendaden van ridders beschreven worden.

De moderne roman zoals wij die nu kennen ontstond in de zestiende en begin zeventiende eeuw. Over aanduiding eerste moderne roman zijn de meningen nog enigszins verdeeld. Maar als de vroegste werken worden de romancyclus Gargantua en Pantagruel (1532-1564) van de Franse schrijver François Rabelais en Don Quichot (1605) van de Spaanse auteur Cervantes beschouwd.

Welke soorten romans zijn er?

In het genre is een flink aantal verschillen genres en soorten te vinden die een idee geven van het onderwerp van de boeken.


Bijpassende boeken en informatie

Afbeelding bovenzijde: S. Yildirim (Unsplash)