Tagarchief: hypnose

Albert Willem van Renterghem – De wonderdokter ∗∗∗∗

Albert Willem van Renterghem De wonderdokter recensie en informatie over de inhoud van dit autobiografische boek, samengesteld door Rinus Spruit. Op 16 september verschijnt De wonderdokter bij Uitgeverij Cossee van Albert Willem van Renterghem en samengesteld van Rinus Spruit.

Albert Willem van Renterghem De wonderdokter Recensie en Informatie

Albert Willem van Renterghem (1845-1939) was een Zeeuwse huisarts en de Nederlandse pionier op het gebied van de hypnotherapie. Tijdens zijn lange en succevolle carrière als arts en hypnotherapeut ontmoette hij beroemdheden als Sigmund Freud en Carl Jung. Niet alleen in Nederland maar ook over de landsgrenzen genoot Van Renterghem aanzien en status. Bovendien had hij enige jaren een gezamenlijke hypnotherapiepraktijk met schrijver Frederik van Eeden. Toch raakte hij in Nederland langzamerhand in de vergetelheid.

Schrijver Rinus Spruit stuitte in het Zeeuws archief op zijn memoires die ruim 1300 pagina’s omvatten en die hij in 1927 in een zestal exemplaren in eigen beheer uitgaf. De eerlijkheid gebied wel om te zeggen dat journalist, uitgever en Zeelandkenner Matty Verkamman al eerder deze lijvige autobiografie ontdekte. Sterker nog hij gaf het volledige boek in 1993 in volledige omvang uit. Echter aangezien Van Renterghem nooit de bedoeling heeft gehad om te schrijven voor een anderen dan zijn naasten en familie is dit wel erg veel van het goede.

Albert Willem van Renterghem De wonderdokter Recensie en Informatie

Rinus Spruit heeft de autobiografie nu gecompromeerd tot iets meer dan 200 pagina’s. Hij heeft gezorgd voor een interessant en leesbaar tijdsdocument dat op uitstekende wijze inzicht biedt in het leven en motivatie van deze medische pionier. Naar voren komt het beeld van een gedreven persoon die overtuigd is van zijn aanpak. Enige zelfingenomenheid is hem zeker niet vreemd en ook het beeld dat hij heeft van een aantal van de patiënten die hij behandelt zou in het huidige tijdsgewricht ongetwijfeld tot grote discussie en kritiek leiden.

Boeiend autobiografisch tijddocument van de pionier op het gebied van de hypnotherapie

Desalniettemin is De wonderdokter is een boeiend autobiografisch tijdsdocument. Alhoewel Albert Willem van Renterghem geen grootse schrijver is, volledige 1300 pagina’s zullen zeker te veel van het goede zijn, weet het boek wel van bezin tot eind boeien. Daarom is het boek dan ook gewaardeerd door de redactie met ∗∗∗∗ (uitstekend).

De wonderdokter

  • Schrijver: Albert Willem van Renterghem (Nederland)
  • Samensteller: Rinus Spruit
  • Soort boek: autobiografie
  • Uitgever: Cossee
  • Verschenen: 16 september 2019
  • Omvang: 224 pagina’s
  • Uitgave: Paperback
  • Waardering redactie: ∗∗∗∗ (uitstekend)

Flaptekst van het boek

In het archief van de Gemeente Goes krijgt Rinus Spruit een omvangrijk boekwerk in handen: de Autobiographie van de Zeeuwse plattelandsarts Albert Willem van Renterghem. In dit unieke tijdsdocument vertelt Van Renterghem openhartig, gevoelig en met humor over zijn persoonlijke en professionele leven. Als lezer volgen we hem over de Zuid-Bevelandse wegen en dijken, in weer en wind, naar de zieken die hij onder barre hygiënische omstandigheden behandelt. Een dorpsslager met pijn op de borst, een vrouw met astma, een man met reumatische ischias: veel van zijn patiënten weten met behulp van hypnose, een toen nog volstrekt onbekende behandelmethode die hij bij doctor Liébeault in Nancy heeft geleerd, van hun klachten af te komen.

De argwaan over Van Renterghems werkwijze neemt bij collega’s en apothekers toe: een arts die helemaal geen medicijnen voorschrijft? Maar terwijl zijn optreden door sommigen wordt beschouwd als het werk van een charlatan, blijft zijn clientèle hard groeien. Voortgestuwd door zijn geloof in de kracht van hypnose en suggestie reist Van Renterghem van Goes naar Zürich om Jung te ontmoeten en naar Freuds huiskamer in Wenen. Het boek biedt een unieke inkijk in het persoonlijke leven van deze arts, alsook in de woonsituatie, de kwaaltjes, de vreugde en het lijden van de negentiende-eeuwse bevolking van Nederland en de gang van zaken in de gezondheidszorg eind negentiende, begin twintigste eeuw.

Rinus Spruit heeft de oorspronkelijke tekst van Van Renterghem, die meer dan 1300 pagina’s telt, bewerkt tot een verrassend boek dat laat zien hoe deze plattelandsdokter vanuit het niets opklom tot een man van aanzien in de wereld van de psychische hulpverlening.

Bijpassende Boeken en Informatie