Tag archieven: Tachtigjarige Oorlog

Arnout van Cruyningen – 1572

Arnout van Cruyningen 1572 recensie en informatie boek over het kanteljaar van de Tachtigjarige Oorlog. Op 22 maart 2022 verschijnt bij uitgeverij omniboek het nieuwe boek van de Nederlandse historicus en schrijver Arnout van Cruyningen.

Arnout van Cruyningen 1572 recensie en informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van 1572, Het kanteljaar van de Tachtigjarige Oorlog. Het boek is geschreven door Arnout van Cruyningen. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van het nieuwe boek van historicus Arnout van Cruyningen.

Arnout van Cruyningen 1572 Recensie

1572

Het kanteljaar van de Tachtigjarige Oorlog

 • Schrijver: Arnout van Cruyningen (Nederland)
 • Soort boek: geschiedenisboek
 • Uitgever: Omniboek
 • Verschijnt: 22 maart 2022
 • Omvang: 192 pagina’s
 • Prijs: € 17,50 – € 22,50
 • Uitgave: paperback / ebook
 • Boek bestellen bij: Boekhandel / Bol

Flaptekst van het boek over de Tachtigjarige Oorlog

Als op 1 april 1572 de watergeuzen Den Briel veroveren, is dat de eerste tastbare overwinning voor prins Willem van Oranje. Het is het begin van een reeks militaire zeges en het volk, murw gebeukt door honger, werkeloosheid, de tiende penning en een strenge winter, schaart zich massaal achter de opstand tegen Spanje. Eind 1572 slaat de hertog van Alva, de landvoogd van Filips II van Spanje, hard terug. Van Cruyningen beschrijft al deze gebeurtenissen en de nasleep daarvan, tot en met het einde van de Tachtigjarige Oorlog, in dit lezenswaardige boek.

Arnout J.P.H. van Cruyningen werd in 1960 geboren te Kloetinge (Zeeland). Hij bezocht het Christelijk Gymnasium ‘Sorghvliet’ in Den Haag en studeerde Geschiedenis aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. De ‘Algemene en Vaderlandse Geschiedenis der Nieuwere Tijden’ (1500-1900) vormde het hoofdvak en een van de bijvakken was Staats- en bestuursrecht. Arnout van Cruyningen is gespecialiseerd in dynastieke en staatkundige historie en heeft onder meer diverse boeken over het Huis Oranje-Nassau en de Nederlandse geschiedenis gepubliceerd. Recente publicaties zijn: ‘De boekenkist van Hugo de Groot’ (2021); ‘De Koning van Hispanje’ (2021); ‘De Hanze’ (2019; 3e druk 2020); ‘Johan van Oldenbarnevelt’ (2019, 3e druk 2021).

Bijpassende boeken en informatie

Luc Panhuysen – Het monsterschip

Luc Panhuysen Het monsterschip recensie en informatie nieuw geschiedenisboek. Op 1 oktober 2021 verschijnt bij uitgeverij Atlas Contact het nieuwe boek van de Nederlandse historicus Lyc Panhuysen.

Luc Panhuysen Het monsterschip recensie en informatie

Als de redactie de het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van Het monsterschip, Maarten Tromp en de Armada van 1639. Het boek is geschreven door Luc Panhuysen. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van dit nieuwe boek van de Nederlandse historicus en schrijver Luc Panhuysen.

Luc Panhuysen Het monsterschip Recensie

Het monsterschip

Maarten Tromp en de Armada van 1639

 • Schrijver: Luc Panhuysen (Nederland)
 • Soort boek: geschiedenisboek
 • Uitgever: Atlas Contact
 • Verschijnt: 1 oktober 2021
 • Omvang: 320 pagina’s
 • Prijs: € 27,50 – € 32,50
 • Uitgave: paperback / ebook
 • Boek bestellen bij: Boekhandel / Bol

Recensie en waardering van het boek

 • “De slag bij Duins was een cruciale krachtmeting in de Tachtigjarige Oorlog, met een hoofdrol voor Maarten Tromp. In zijn nieuwe boek beschrijft Luc Panhuysen deze periode met verve.”(NRC)
 • “Rasverteller Luc Panhuysen laat zien hoe Maarten Tromp de Spaanse armada tegenhield.” (Elias van der Plicht, Trouw)

Flaptekst van het nieuwe boek van Luc Panhuysen

In 1639 brengt admiraal Maarten Tromp met de Armada de Spaanse opmars tot een halt. In dit boek vertelt Luc Panhuysen het verhaal van de slag bij Duins, met opmerkelijke details over het leven op zee.

Op de plechtigheid rond Tromps benoeming tot admiraal in 1637 viel op dat het feestvarken er bedrukt uitzag. Het vaderland stond er maritiem gezien dan ook beroerd voor. Spanje rukte op in de noordelijke wateren. Visserij en koopvaardij leden onder kaperij. In Den Haag riep men dat het land aan de zeekant werd belegerd. Twee jaar later zou Tromp de Spaanse opmars een definitief halt toeroepen door de armada vernietigend te verslaan. Hoe was dat mogelijk? Een vloot bestond uit meer dan alleen hout en canvas, het was ook een organisatie. Onvermoeibaar zoekt Tromp naar manieren om de zeemacht sterker te maken dan de som der schepen. Wanneer hij uiteindelijk de strijd aanbindt met de Spaanse overmacht, formeert hij zijn vloot tot een ‘monsterschip’. Met opmerkelijke details over het rauwe leven op zee vertelt Luc Panhuysen op meeslepende wijze het nieuwe verhaal van de historische zeeslag bij Duins.

Bijpassende boeken en informatie

Arend van Dam – De gijzelaar en de bastaard

Arend van Dam De gijzelaar en de bastaard recensie en informatie nieuwe historische jeugdroman over de Tachtigjarige Oorlog. Op 24 augustus 2020 verschijnt bij Uitgeverij Van Holkema & Warendorf de nieuwe jeugdboek van de Nederlandse schrijver Arend van Dam.

Arend van Dam De gijzelaar en de bastaard Recensie en Informatie

Als de redactie het boek gelezen heeft, kun je op de pagina de recensie en waardering vinden van de historische jeugdroman De gijzelaar en de bastaard. Het boek is geschreven door Arend van Dam. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van het nieuwe boek van de Nederlandse kinderboekenschrijver Arend van Dam.

Arend van Dam De gijzelaar en de bastaard Recensie

De gijzelaar en de bastaard

 • Schrijver: Arend van Dam (Nederland)
 • Soort boek: historische jeugdroman
 • Leeftijd: 10+ jaar
 • Uitgever: Van Holkema & Warendorf
 • Verschijnt: 24 augustus 2020
 • Omvang: 272 pagina’s
 • Uitgave: Gebonden Boek

Flaptekst van het nieuwe kinderboek van Arend van Dam

Op een dag in 1568 wordt Filips Willem, de dertienjarige zoon van Willem van Oranje, meegenomen door soldaten. De Spaanse koning noemt hem zijn “speciale gast’, maar Filips Willem weet wel beter: hij wordt gegijzeld. In Spanje wacht hij vol spanning af wat zijn lot zal zijn. Zal zijn vader zwichten onder de druk en voor zijn zoon kiezen? Of vindt hij de vrijheid van zijn land belangrijker en zet hij zijn opstand tegen de Spanjaarden voort?

Terwijl de jaren verstrijken, nemen Filips Willems twijfels toe. Denkt zijn familie nog wel aan hem? Zal hij ooit kunnen terugkeren naar huis? Alleen aan een geheimzinnige toehoorder kan hij zijn verhaal kwijt. Maar kan hij als prins wel zomaar vriendschap sluiten met deze bastaard? En wat betekent het eigenlijk nog om prins te zijn, zo ver verwijderd van zijn familie en vaderland?

De gijzelaar en de bastaard is een krachtig waargebeurd verhaal over familie, loyaliteit en identiteit ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Arend van Dam schreef niet alleen het verhaal, maar maakte ook de illustraties. Sluit perfect aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2020, En toen?, waarvoor Van Dam ook het Kinderboekenweekgeschenk schreef.

Bijpassende boeken en informatie

Fred van Lieburg – Synodestad Dordrecht

Fred van Lieburg Synodestad Dordrecht 1618-1619 recensie en Informatie over de inhoud van dit geschiedenisboek. Op 15 juni 2019 verschijnt bij Uitgeverij Prometheus het boek over de Synode van Dordrecht van Fred van Lieburg.

Fred van Lieburg Synodestad Dordrecht 1618-1619 Recensie en Informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van het geschedenisboek Synodestad, Dordrecht 1618-1619. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie over de inhoud van het boek over Dordrecht waar de eerste internationale topconferentie ooit plaatsvond in 1618-1619, geschreven door Fred van Lieburg.

Fred van Lieburg Synodestad Dordrecht 1618-1619 Recensie en Informatie

Synodestad

Dordrecht 1618-1619

 • Schrijver: Fred van Lieburg (Nederland)
 • Soort boek: geschiedenisboek
 • Uitgever: Prometheus
 • Verschijnt: 15 mei 2019
 • Omvang: 368 pagina’s
 • Uitgave: Gebonden Boek
 • Waardering:

Inhoud van het boek Synodestad

Synodestad gaat over Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, toen daar de eerste Europese topconferentie in Nederland plaatsvond. Meer dan honderd politici, professoren en predikanten uit binnen- en buitenland kwamen bijeen in de oudste stad van Holland om de crisis in de Republiek op te lossen.

Midden in de Tachtigjarige Oorlog met het katholieke Spanje streden protestantse ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ om het calvinistische karakter van de Nederlandse kerk en staat. Bijna ontstond er een burgeroorlog, de rebelse remonstranten werden veroordeeld en de politiek leider werd onthoofd. De dramatische episode in de vaderlandse geschiedenis is vaak beschreven, evenals de theologische thema’s die aan de orde waren.

Maar wat gebeurde er nu eigenlijk op die roemruchte Synode van Dordrecht? Wat betekende het voor de stad om zeven maandenlang al die toonaangevende mannen te herbergen en allerlei geïnteresseerde toeristen te ontvangen? Op basis van een breed bronnenonderzoek biedt dit boek een nieuw verhaal over de Synode als lokaal evenement, onderdeel van een nationale staatsgreep in de context van een internationale godsdienststrijd.

Bijpassende Boeken en Informatie

80 jaar oorlog Recensie

80 jaar oorlog recensie boek over de Tachtigjarige Oorlog. In september 2018 is bij Uitgeverij Atlas Contact in samenwerking met het Rijksmuseum het boek Tachtig jaar oorlog verschenen dat is geschreven door verschillende auteurs.

80 jaar oorlog Recensie Boek over de Tachtigjarige Oorlog

80 jaar oorlog Recensie

Nieuwe media en fake news. Beeldenstorm en aanslagen. Honger en verkrachting als oorlogswapens. Dat klinkt als buitenlands nieuws van nu, maar het was waar Nederland uit ontstond. (Hans Goedkoop)

Het is dit jaar 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog uitbrak en Nederland  en ten gevolge hiervan “geboren”werd. En dat is een goede reden voor het Rijksmuseum en de NTR om hierop de schijnwerpers te richten. Dat doen ze met een TV serie, gepresenteerd door Hans Goedkoop en een tentoonstelling in het Rijksmuseum. (t/m 20 januari 2019). Ook het Dordrechts Museum en het Prinsenhof besteden ruim aandacht aan dit herdenkingsjaar. Eerder besteedde het Nat Militair Museum in Soesterberg al een tentoonstelling aan Willem van Oranje en draafde Hans Goedkoop met het ensemble Camerata Trajectina door het land met de muziekvoorstelling Vive le Geus. Win de oorlog, zing een lied.

Opstand in de Nederlanden

De Tachtigjarige Oorlog begon als een opstand tegen het wettige gezag van de Spaanse koning en de katholieke kerk. Geleidelijk ontwikkelde het conflict zich van een burgeroorlog tussen katholieken en protestanten tot een oorlog tussen de Republiek Nederland en Spanje. De Nederlanden vielen in twee delen uiteen, waarna beide gebieden, nu Nederland en België, uit elkaar groeiden. Het noorden, het huidige Nederland, werd mede dankzij de oorlog ongelooflijk welvarend en  een wereldmacht. Deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor zowel noord als zuid staan in de tentoonstelling centraal, waarbij verschillende perspectieven de aandacht krijgen. Steeds wordt de vraag gesteld wat de betekenis van deze periode is voor de samenleving, waarin wij nu leven. Nederland is immers uit deze oorlog voortgekomen. Bovendien ging het tijdens de opstand om essentiële thema’s als tolerantie, opstand, zelfbeschikking, onderdrukking, geweld en vrijheid, thema’s die ook nu belangrijk zijn.

Inhoud van 80 jaar oorlog

Bij de tentoonstelling in Het Rijksmuseum, waar spotprenten, tapijten, wapens, schilderijen van onder anderen Brueghel, Rubens en Ter Borch als ooggetuigen het verhaal van het ontstaan van Nederland vertellen, is ook een boek verschenen. Niet echt een tentoonstellingscatalogus, al staan de werken er wel in vermeld. Per hoofdstuk worden de thema’s orde, chaos, verdreven, breuk, in oorlog, identiteit, grenzeloos en vrede door historicus en sr conservator Gijs van der Ham uitgebreid toegelicht. Deze thema’s komen ook terug in de tentoonstelling.

In het voorwoord, dat geschreven is door Taco Dibbits en Paul Römer stellen zij een paar vragen als wat is de betekenis van deze oorlog en – de Tachtigjarige Oorlog naar het heden betrekkend – zijn de idealen waar het toen om ging ook voor de huidige samenleving relevant? Verder worden in het boek met zo’n 15-tal artikelen nog speciale aspecten van het conflict belicht die nog steeds van invloed zijn op de huidige samenleving door andere auteurs. Een uitgebreide tijdlijn van gebeurtenissen,  stambomen van de belangrijkste personen en een lijst van geraadpleegde literatuur maken het boek compleet.

Een eerste wereldoorlog?

Het een fors boek geworden dat afwijkt van de standaard museumcatalogussen die bij WBooks /Waanders uitgegeven worden. Je mist het gladde papier en de schitterende foto’s. En dat is eigenlijk het enige wat op dit boek aan te merken valt. Sommige afbeeldingen zijn niet scherp. Verder bevat het boek een schat aan boeiende vertellingen en wetenswaardigheden, die je beter gelezen kan hebben voordat je de expositie bezoekt. Zo behaalde zeeheld Van Heemskerck “een bijna feilloze” overwinning bij Gilbraltar op de Spanjaarden. De enige smet  was dat hij zelf hierbij sneuvelde. Je leest ook dat de oorlog zich niet alleen tussen Spanje en de Republiek afspeelde maar Engeland, Frankrijk en het Duitse Rijk waren ook partij. Net als de Spaanse gebieden in Zuid Amerika, Afrika en Azië.  Misschien zou je het een eerste wereldoorlog kunnen noemen.

Oorlog en handel

Het was een nare oorlog met veel burgerslachtoffers. Soms maakte het niet uit wat je geloofde. Het leger dat door het land trok, had nu eenmaal honger en dorst. En was niet kieskeurig. De handel is de redding. Na het 12-jarig bestand ging het de Republiek voor de wind en dan wegen de uitgaven voor een oorlog dubbel zo zwaar. Van der Ham windt er een doekjes om. De Staten Generaal bepaalde de gebeurtenissen. En na verloop van tijd verdiende de Hollanders heel veel. De VOC was opgericht. Dus werd aan vrede gedacht, al duurde dat nog wel een paar jaar.

Het had zo anders kunnen lopen

Dat het boek geen geschiedenisboek is, blijkt uit het laatste hoofdstuk  Het had zo anders kunnen lopen van Peter Vandermeersch, de Belgische hoofdredacteur van de NRC.  Hierin vergelijkt hij het Plackaat van Verlaethinge met de Brexit. Spanningen tussen het centraal gezag en gewesten (nationalisme). Ook geeft Vandermeersch  antwoord waarom Nederland zo tolerant is.  Omdat niemand erin is geslaagd zijn macht op te dringen!  En over een hereniging van Vlaanderen en Nederland, waar Wilders het eens over gehad heeft,  is hij ook duidelijk. In die tachtig oorlogsjaren ontstond een kloof die blijvend lijkt te zijn. Dus geen hereniging.

Uitstekend en toegankelijk boek over de Tachtigjarige Oorlog

De vragen die in het voorwoord staan, worden in het boek wel  beantwoord, al wordt niet direct hiernaar verwezen.  Tolerantie en godsdienstvrijheid waren en zijn nog steeds actuele onderwerpen. En opstandelingen zijn voor de ene partij boeven en voor de andere helden. Over de Tachtig jarige Oorlog moet iedere Nederlander gelezen hebben. En dit boek is een heel toegankelijke  beschrijving van deze markante geschiedenis. 80 jaar oorlog is gewaardeerd met ∗∗∗∗ (uitstekend).

Recensie van Jos van Raan

80 jaar oorlog

De geboorte van Nederland

Bijpassende Boeken en Informatie