Wim Willems – De wereldwandelaars

Wim Willems De wereldwandelaars recensie en informatie over de inhoud van dit nieuwe geschiedenisboek. Op 1 oktober 2020 verschijnt bij Uitgeverij Querido het nieuwe boek van de Nederlandse historicus en schrijver Wim Willems.

Wim Willems De wereldwandelaars Recensie en Informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op de pagina de recensie en waardering vinden van De wereldwandelaars. Het boek is geschreven door Wim Willems. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van dit nieuwe boek van de Nederlandse historicus Wim Willems.

Drie jonge jongens uit een arbeidersmilieu, jonge idealisten gaan op 16 juli 1911 op stap. De wereld verkennen. Lopend. Ze vertrekken vanaf de Dam in Amsterdam, uitgeleide gedaan door familie, vrienden, geestverwanten en andere nieuwsgierigen. Een feest was het, hun vertrek, aangekondigd in een bulletin over hun reis, met afspraken voor verschillende kranten en weekbladen een verslag te zullen maken. Geen geld op zak, hun inkomsten zouden zij verwerven door verkoop van ansichtkaarten met daarop het doel van hun reis, en de idealen die zij nastreefden. Zij waren overtuigd vegetariër, pacifistisch, tegen alcohol gebruik en vóór een rein leven. Nog geen 20 jaar, Gerard Perfors, meubelmaker, Frans van der Hoorn de esperantist, en Bram Mossel, fotograaf. Nog nooit had een van een het land verlaten, over de grenzen gekeken, dat kwam niet op bij mensen uit hun milieu, die al sappelend het hoofd boven water moesten houden. Geen scholing na de lagere school, maar gewoon aan de slag, het liefst met de handen. Het gezinsinkomen aanvullen. Maar deze jongens hadden heel andere plannen. Geïnspireerd door de links, marxistische lezingen en tijdschriften uit  die tijd,  en met eigen ogen gezien en geroken hoe verstikkend het milieu waar zij uit kwamen.

Boeiende en fascinerende inkijk in het leven en de politiek in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw

Wim Willems volgt het spoor van deze drie jongens omdat hij in contact komt met de kleindochter van Gerard. Zij heeft de erfenis van de wandeltocht van haar ouders in beheer. Ja, haar moeder Marie voegt zich bij de jongens na ongeveer een maand of acht. Eenmaal in het buitenland, te beginnen in Duitsland lopen zij zo ongeveer twintig kilometer per dag, onderweg mensen aansprekend, vertellen over hun missie, andere culturen te willen kennen en begrijpen, hun idealistische boodschap verkondigend, worden zij bijna altijd in vrede ontvangen, krijgen onderdak en eten. Veel  gelijkgestemden, of in ieder geval een luisterend oor, en er was in die tijd een Europees netwerk van deze idealisten die elkaar vonden, lezingen hielden, stukken voor de  (inter)nationale kranten schreven. In elk volgende land, nieuwe ansichtkaarten met de landstaal, die blijkbaar gretig aftrek vonden. Zij trokken door Duitsland, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Hongarije, De Balkan, Bulgarije,  Roemenië, en via de Zwarte Zee naar Turkije en van daar op weg naar Jeruzalem.

Hier komen zij aan in 19 13 en zullen daar samen maar vaak ook van elkaar gescheiden hun tijd doorbrengen, in Kibboets, als hovenier, als fotograaf en journalist. Was er onderweg al veel politieke onrust, en zeker ook in de Balkan, zij konden daar langsheen leven. Dat lukte niet meer toen de Grote Oorlog uitbrak. Ook in die jaren was er veel onrust in Palestina. Rijke Joden die veel land opkochten van Arabische grondbezitters om de toegestroomde joden uit Oost  Europa waar meer en meer pogroms ontstonden hun land ontvluchtten en hun heil zochten in het beloofde land op te kunnen vangen.

Ook hoe het hen verder verging, terug in Nederland en achtergebleven in Palestina, Wim Willems doet daar in zijn boek de Wereldwandelaars uitgebreid verslag van. De opkomst van de communistische partij. Hun bemoeienis met de arbeidsomstandigheden in de fabrieken, de botsingen met de sociaal democraten. De levens van de vier en hun gezinnen. En wat zij hebben overgedragen van hun idealen aan hun volgende generatie.

Erg prettig en leesbaar geschreven boek, een echte aanrader

Ik moet zeggen dat ik dit boek met rode oortjes heb zitten lezen. Een inkijkje in het leven en de politiek in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw. Ja ook de tijd waarin mijn ouders zijn groot geworden.  Een interessant en erg prettig en leesbaar geschreven boek en een echter aanrader wat mij betreft. Gewaardeerd met ∗∗∗∗ (uitstekend).

Wim Willems De wereldwandelaars Recensie

De wereldwandelaars

Een verbond van idealisten

  • Schrijver: Wim Willems (Nederland)
  • Soort boek: non-fictie
  • Uitgever: Querido
  • Verschijnt: 1 oktober 2020
  • Omvang: 352 pagina’s
  • Uitgave: paperback / ebook
  • Boek bestellen bij: Boekhandel / Bol
  • Waardering redactie: ∗∗∗∗ (uitstekend)

Recensie en waardering van De wereldwandelaars

  • Drie Amsterdamse jongens vertrokken in 1911 voor een voettocht rond de aarde en zagen het Europese continent kraken. Wim Willems reconstrueerde hun fascinerende verhaal. (NRC, ●●●●)

Flaptekst van het nieuwe boek van Wim Willems

Ze werden voor een dubbeltje geboren. Geestdriftige jonge mannen en vrouwen, twintigers, afkomstig uit arbeiderswijken in Den Haag, Delft en Amsterdam. Ze vonden elkaar in hun idealen: geheelonthouders waren ze, vegetariërs, strijdend voor sociale gelijkheid en op zoek naar vrijheid in de natuur. Ze noemden zichzelf “De Wereldwandelaars’, en in de zomer van 1911 vertrokken ze vanaf de Dam voor een voetreis van jaren. Onderweg deden ze voor kranten verslag van hun avonturen – tot de Grote Oorlog de kleine karavaan in Palestina met een schok tot stilstand bracht.

Historicus Wim Willems, zelf opgegroeid in een arbeidersgezin, reconstrueert de strijd die de vrienden voerden om los te breken uit hun milieu. Hij volgt de reizigers op hun tocht door Europa en het Midden-Oosten en laat zien hoe het hun verging toen ze ouder werden. Zijn idealen, hoe vurig beleden ook, wel bestand tegen de tand des tijds?

Bijpassende boeken en informatie