Geert Mak – Epiloog bij Grote verwachtingen

Geert Mak Epiloog bij Grote verwachtingen recensie en informatie over de inhoud van dit nieuwe boek.  Op 10 juni 2020 verschijnt bij Uitgeverij Atlas Contact dit nieuwe boek van Geert Mak als aanvulling op Grote Verwachtingen dat in november 2019 verscheen.

Geert Mak Epiloog bij Grote verwachtingen Recensie en Informatie

De geschiedenis van Europa blijkt zo weerbarstig dat Geert Mak met inmiddels twee kloeken boeken heeft geschreven over haar geschiedenis. Zijn laatste boek Grote verwachtingen dat zich focust op Europa periode na de millenniumwisseling verscheen in het najaar van 2019.

Dat zich een aantal maanden hierna een pandemie zou komen die Europa, sterker nog de hele wereld in zijn greep hield en houdt, had ook Geert Mak niet voorzien. Tijd dus voor een epiloog die inzicht verschaft, bijna in het hier en nu.

Geert Mak Epiloog bij Grote verwachtingen Recensie

Mak richt zich in zijn nieuwe betoog op een student in het jaar 2069, een jaar waarin er pas goed gereflecteerd kan worden op alle gebeurtenissen die Europa en de wereld in de eerste helft van het jaar in zijn greep hielden en misschien nog wel veel langer.

Wat Geert Mak erg knap doet is nu al een soort van verslag te schrijven over alle beslissingen die genomen zijn in verband met corona. Maar niet alleen dat, hij weet nu al te reflecteren op de beslissingen die genomen zijn. Bovendien legt hij zo nu en dan de vinger precies op de zere plek, gaat in op beslissingen die in de afgelopen decennia genomen zijn en in de afgelopen maanden voor schrijnende, vaak fatale situaties, hebben gezorgd.

Verschaft nu al helderheid, duiding en inzicht in de coronacrisis terwijl er nog veel onzeker is

Natuurlijk is er nog veel onduidelijk en weten we ook nog niet waartoe deze crisis zal leiden. Zullen we andere beslissingen nemen nadat de crisis achter de rug is of blijkt dit toch een illusie. In ieder geval is Geert Mak er met zijn Epiloog er, ondanks de dagelijks veranderende actualiteit, in geslaagd om nu al wat helderheid te verschaffen en duiding te geven aan wat de grootste naoorlogse crisis lijkt te zijn, of blijkt zelfs deze veronderstelling als alles normaliseert toch genuanceerder te liggen.  Het boekje biedt interessant leesvoer en stof tot nadenken. Gewaardeerd met ∗∗∗∗ (uitstekend).

Epiloog bij Grote verwachtingen

  • Schrijver: Geert Mak (Nederland)
  • Soort boek: non-fictie
  • Uitgever: Atlas Contact
  • Verschijnt: 10 juni 2020
  • Omvang: 96 pagina’s
  • Uitgave: Paperback / Ebook
  • Waardering redactie: ∗∗∗∗ (uitstekend)

Geert Mak te gast bij tv-programma M

Op dinsdag 9 juni 2020 is Geert Mak te gast bij het tv-programma M waar hij met Margriet van der Linden in gesprek gaat en uitlegt waarom er een epiloog nodig is bij zijn boek Grote verwachtingen.

Flaptekst van de epiloog bij Grote verwachtingen

“Als een donderslag bij heldere hemel waren wij aan de beurt. Wij, de zondoorstoofde generaties van deze decennia, werden in het voorjaar van 2020 plotseling uit onze roes wakker geschopt en proefden voorzichtig het vergeten woord ‘noodlot’ op onze tong.”
Oorlogen en epidemieën zijn vanouds de grootste gevaren die de mensen bedreigen. Geen Europeaan die eraan dacht een van beide nog mee te maken in ons deel van de wereld, in de huidige tijd – totdat begin 2020 de pandemie van het coronavirus uitbrak. Plotseling werden ook wij in het welvarende Europa geconfronteerd met een gigantisch gevaar. De hele samenleving kwam tot stilstand.
In zijn in 2019 verschenen bestseller Grote verwachtingen stelt Geert Mak een denkbeeldige geschiedenisstudent uit 2069 aan ons voor. Mak overpeinst: ‘Ik zou natuurlijk dolgraag meekijken over de schouder van die student die na een halve eeuw over onze tijd een scriptie schrijft. Een vrolijk verhaal wordt het niet, vrees ik, maar zeker interessant.’

In dit naschrift richt Geert zich opnieuw tot die student, tot zijn eigen verbazing. Want wie had kunnen denken dat hij zo snel zou moeten getuigen van de grootste maatschappelijke ontwrichting sinds de Tweede Wereldoorlog.

Bijpassende boeken en informatie

Geert Mak Grote verwachtingen RecensieGeert Mak (Nederland) – Grote verwachtingen
geschiedenisboek
Uitgever: Atlas Contact
Verscheen: 2019
Waardering redactie: ∗∗∗∗ (uitstekend)