Wijvenwereld Boek over Vrouwen in de Middeleeuwen

Wijvenwereld Boek over vrouwen in de Middeleeuwen recensie en informatie over de inhoud van dit geschiedenisboek. In februari 2019 is bij Uitgeverij Vrijdag het boek Wijvenwereld Vrouwen in de Middeleeuwse stad verschenen.

Wijvenwereld Boek over Vrouwen in de Middeleeuwen Recensie en Informatie

Geschiedenis waarbij het dagelijks leven van gewone vrouwen wordt onderzocht en besproken is, hoewel zeker in opkomst en gelukkig aan een inhaalslag bezig, nog altijd een beetje een onder geschoven kindje. Daarom was ik heel blij met het boek Wijvenwereld – vrouwen in de Middeleeuwse stad geschreven door Jelle Haemers, Andrea Bardijn en Chanelle Delameilleure, alle drie  verbonden aan de KU Leuven.

Het boek – waarin onderzocht wordt in hoeverre de (late) Middeleeuwen een Wijvenwereld waren – laat een verrassend bruisend en kleurrijk beeld van de (late) Middeleeuwen zien als het gaat om vrouwen en hun dagelijks leven. De Middeleeuwen staan vaak bekend als een donkere, gewelddadige tijd waarin mannen dominerend waren en vrouwen nauwelijks van belang waren. Juist daarom is het heel boeiend en verrassend om te lezen dat er ook een andere kant is: de kant van vrouwen die er wel degelijk toe deden in het dagelijks leven en daar vaak krachtig en zeker kleurrijk en vol variatie hun plaats innamen, zowel in het huiselijk leven als in de zakelijke wereld.

Naast zeer negatieve teksten over vrouwen, zoals de tekst van Jan van Boendael “Dwijf is van naturen loes, vrecke ende gierich altoes” circuleerden er ook veel positievere beelden van vrouwen in de Middeleeuwen. Middeleeuwse vrouwen waren meer vrijgevochten dan we vaak denken.

Wijvenwereld Boek over Vrouwen in de Middeleeuwen Recensie en Informatie

Het boek vertelt over de rechten die vrouwen hadden en laat zien dat er een groot verschil was tussen ongehuwde vrouwen en weduwen, die relatief veel vrijheid genoten en gehuwde vrouwen. Ouders en familieleden hadden veel invloed op keuzes die vrouwen maakten, zoals een geschikte huwelijkskandidaat kiezen. In Brabant was de positie van de vrouwen, zeker in vergelijking met andere Europese landen, behoorlijk goed: zonen en dochters erfden bijvoorbeeld gelijk en vrouwen leerden lezen, schrijven en rekenen, al zat een vervolgopleiding er vaak niet in, vanwege zorgtaken. Vrouwen stapten ook zelfstandig naar de rechtbank en konden zelfs hun echtgenoot voor de rechter slepen als hij zijn huwelijkse plichten verzaakte.

Een boeiende groep vrouwen waren de Begijnen. Zij voorzagen zelfstandig in hun levensonderhoud, waardoor hun leven, anders dan bij kloosterzusters, nooit uitsluitend over devotie ging. Begijn worden bood alleenstaande vrouwen een behoorlijke zelfstandig leven in een veilige omgeving (de begijnhof). Het vermoeden bestaat dat het zowel economische als religieuze redenen waren die vrouwen lieten intreden. In Wijvenwereld komen verder nog onderwerpen als vrouwen in de zakenwereld, criminele vrouwen en de straffen die ze kregen en hoe er tegen sexualiteit werd aangekeken aan bod.

Vlot geschreven boek vol met verhalen over vrouwen die zich lieten gelden in de Middeleeuwen

Wijvenwereld vond ik een boeiend boek, dat helder laat zien dat vrouwen in de Middeleeuwen wel degelijk actief deelnamen aan het leven op alle vlakken, ook al werden de machtsposities door mannen ingenomen.

Het boek is vlot geschreven en zit vol met verhalen van vrouwen die zich lieten gelden – een echte aanrader voor wie van geschiedenis houdt en zeker van geschiedenis vanuit een ander dan het (nog altijd vaak) gangbare, patriarchale perspectief. Wijvenwereld is daarmee een mooie bijdrage aan een eerlijker wereldbeeld: het laat zien dat de vrouwelijke bijdrage aan de Middeleeuwen levendig en kleurrijk is en zeer de moeite waard om mee te nemen in onze kijk op deze periode. Wijvenwereld is gewaardeerd met ∗∗∗∗ (uitstekend).

Recensie van Monique van der Hoeven

Wijvenwereld

Vrouwen in de Middeleeuwse stad

  • Schrijvers: Andrea Bardyn, Chanelle Delameillieure, Jelle Haemers (België)
  • Soort boek: geschiedenisboek, vrouwengeschiedenis
  • Uitgever: Uitgeverij Vrijdag
  • Verschenen: februari 2019
  • Omvang; 352 pagina’s
  • Uitgave: Paperback / Ebook
  • Waardering redactie: ∗∗∗∗ (uitstekend)

Bijpassende Boeken en Informatie

1001 vrouwen in de 20ste eeuw RecensieEls Kloek – 1001 vrouwen in de 20ste eeuw
biografieënverzameling, geschiedenisboek
Waardering redactie: ∗∗∗∗∗ (uitmuntend)
Prachtige en unieke verzameling vrouwenbiografieën van belangrijke Nederlandse vrouwen in de 20e eeuw