Jorge Luis Borges – Everness Sonnetten

Jorge Luis Borges Everness sonnetten recensie en informatie over de inhoud van de bloemlezing samengesteld door Paul Claes. Op 22 november 2022 verschijnt bij uitgeverij HetMoet de tweetalige bundel met sonnetten van de Argentijnse dichter Jorge Luis Borges.

Jorge Luis Borges Everness recensie en informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van Everness. Het boek is geschreven door Jorge Luis Borges. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van de tweetalige (Spaans-Nederlands) bundel met sonnetten van de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges.

Jorge Luis Borges Everness Sonnetten Recensie

Everness

  • Schrijver: Jorge Luis Borges (Argentinië)
  • Soort boek: gedichten, sonnetten
  • Samenstellen: Paul Claes
  • Uitgever: Uitgeverij HetMoet
  • Reeks: SingerSteek serie
  • Verschijnt: 22 november 2022
  • Omvang: 48 pagina’s
  • Uitgave: paperback
  • Prijs: € 17,50
  • Boek bestellen bij: Bol / Libris

Flaptekst van het boek met sonnetten van Jorge Luis Borges

De Argentijnse meester Jorge Luis Borges (1899-1986) debuteerde als avant-gardedichter, maar verwierf wereldfaam met zijn fantastische verhalen. In 1960 bundelde hij oudere verhalen met onuitgegeven gedichten: El Hacedor (De maker) was volgens hem zijn persoonlijkste werk. Van toen af begon hij geregeld vormvaste poëzie te publiceren. De dichter zelf verklaarde die keuze door zijn toenemende blindheid. Borges verhief de paradox tot poëzie. Zijn vormvaste verzen zijn even flitsend als zijn fantastische verhalen. Hij vond de poëtische formule van het perfecte sonnet. ‘Everness’ (Eeuwigheid) werd de titel van een gedicht waarin hij wilde voortleven. Paul Claes koos de briljantste sonnetten van Borges en vertaalde ze met een al even schitterende virtuositeit.

Bijpassende boeken en informatie