Categoriearchief: Economieboek

Steven Dhondt – Robot zoekt collega

Steven Dhondt Robot zoekt collega recensie en informatie boek over waarom we meer artificiële intelligentie nodig hebben op het werk.

Steven Dhondt Robot zoekt collega recensie en informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van het nieuwe managementboek Robot zoekt collega. Het boek is samengesteld door Steven Dhondt en Ezra Dessers. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden te vinden. Bovendien kun je op deze pagina informatie over de inhoud van het boek over waarom we meer artificiële intelligentie nodig hebben op het werk.

Steven Dhondt Robot zoekt collega recensie en informatie

Robot zoekt collega

Waarom we meer artificiële intelligentie nodig hebben op het werk

 • Redactie: Steven Dhondt, Ezra Dessers (België)
 • Soort boek: economieboek, managementboek
 • Uitgever: Kritak
 • Verschijnt: 20 juni 2022
 • Omvang: 192 pagina’s
 • Uitgave: paperback / ebook
 • Prijs: € 24,99
 • Boek bestellen bij: Boekhandel / Bol

Flaptekst van het boek

In dit boek kijken de auteurs kritisch naar de wijze waarop Vlaamse en Nederlandse bedrijven met de nieuwste technologie omgaan. Tot op heden bestond het beeld dat technologie een bedreiging voor werk zou zijn. Dat beeld is nu helemaal anders: we hebben juist te weinig robots, te weinig nieuwe technologie en te weinig vernieuwing. Om mee te kunnen in de vaart der volkeren hebben we juist méér technologie nodig.

Verschillende auteurs kijken naar de redenen waarom de moderne werknemer de nieuwe technologie wantrouwt, of dat wantrouwen gerechtvaardigd is, en wat nodig is om de noodzakelijke vernieuwing van het werk in de Lage Landen voor elkaar te krijgen.

Bijpassende boeken en informatie

Barbara Baarsma – Groene groei

Barbara Baarsma Groene groei recensie en informatie over de inhoud van het nieuwe economieboek. Op 7 juni 2022 verschijnt bij uitgeverij Pluim het nieuwe boek van de Nederlandse econoom Barbara Baarsma.

Barbara Baarsma Groene groei recensie en informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van Groene groei, Over de (on)zin van economische groei., Waar welvaart en ongelijkheid vandaan komen.  Het boek is geschreven door Barbara Baarsma. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van het boek over de uniforme groeitheorie van de Nederlandse econoom Barbara Baarsma.

Barbara Baarsma Groene groei Recensie

Groene groei

Over de (on)zin van economische groei

 • Schrijfster: Barbara Baarsma (Nederland)
 • Soort boek: economieboek
 • Uitgever: Uitgeverij Pluim
 • Verschijnt: 7 juni 2022
 • Omvang: 256 pagina’s
 • Uitgave: paperback / ebook
 • Prijs: € 22,99
 • Boek bestellen bij: Boekhandel / Bol

Flaptekst van het nieuwe boek van Barbara Baarsma

Zowel de corona- als de klimaatcrisis heeft de roep om consuminderen versterkt en economische groei in een kwaad daglicht gezet. Maar hoe reëel is dat?

Als we willen dat toekomstige generaties kunnen leven op hetzelfde welvaartsniveau als wij, dan hebben we een economische groei van zo’n 3 procent per jaar nodig. Waarom? Onder andere om de kosten van de vergrijzing op te vangen en de herverdeling van rijk naar arm te betalen.

Zolang we zaken als onderwijs, zorg en rechtspraak uit collectieve middelen betalen, is economische groei nodig.

Maar hoe creëren we groei als we niet alleen kijken naar financiële welvaart, maar breder? Hoe creëren we groei binnen ecologische grenzen en bieden we gelijke kansen aan iedereen?

Baarsma geeft antwoord op de vraag wanneer economische groei zinvol dan wel onzinnig is. Ook laat ze zien hoe zinvolle economische groei eruit kan zien en welke veranderingen daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld in het belastingstelsel en klimaatbeleid maar ook de manier waarop we groei definiëren.

Bijpassende boeken en informatie

Oded Galor – De reis van de mensheid

Oded Galor De reis van de mensheid recensie en informatie over de inhoud van dit spraakmakende economieboek. Op 1 april 2022 verschijnt bij uitgeverij De Bezige Bij de Nederlandse vertaling van het boek The Journet of Humanity van de Israëlische econoom Oded Galor.

Oded Galor De reis van de mensheid recensie en informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van De reis van de mensheid, Waar welvaart en ongelijkheid vandaan komen.  Het boek is geschreven door Oded Galor. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van het boek over de uniforme groeitheorie van de Israëlische econoom Oded Galor.

Oded Galor De reis van de mensheid Recensie

De reis van de mensheid

Waar welvaart en ongelijkheid vandaan komen

 • Schrijver: Oded Galor (Israël)
 • Soort boek: economieboek
 • Origineel: The Journey of Humanity (2022)
 • Nederlandse vertaling: Linda Broeder, Pon Ruiter
 • Uitgever: De Bezige Bij
 • Verschijnt: 1 april 2022
 • Omvang: 320 pagina’s
 • Prijs: € 22,50 – € 27,50
 • Uitgave: gebonden boek / ebook
 • Boek bestellen bij: Boekhandel / Bol

Flaptekst van het boek van Oded Galor

In De reis van de mensheid onderzoekt de eminente Israëlische econoom Oded Galor de wortels van ongelijkheid in de geschiedenis van de menselijke soort. Dit belangwekkende boek paart de historische ambitie van Harari aan het politieke engagement van Piketty.

In een fascinerende reis van het begin van de mensheid naar het heden en weer terug, biedt de wereldberoemde denker Oded Galor een boeiende oplossing voor twee fundamentele en onderling verbonden mysteries: menselijke welvaart en ongelijkheid. Hoe komt het dat onze levensstandaard die van alle andere soorten ver overtreft? Waarom is de vooruitgang zo ongelijk verdeeld over de wereld? En hoe zijn de grote verschillen tussen landen ontstaan?
Galor laat zien hoe technologie, bevolkingsomvang en aanpassingsvermogen slechts tweehonderd jaar geleden leidden tot een verbluffende verandering in de geschiedenis van de mens en legt de uiteindelijke oorzaken van ongelijkheid bloot: onze voorouders die geografisch gezien gunstig leefden en een rijke diversiteit kenden, vonden het pad naar welvaart, terwijl degenen die deze voordelen misten vanaf het begin benadeeld werden.

Met een ecologische crisis op de stoep blijkt dit hoopvolle boek van unieke betekenis en ongeëvenaarde relevantie: De reis van de mensheid toont wat onze soort nodig heeft om te overleven – én te gedijen.

Oded Galor is professor aan Brown University en de grondlegger van de ‘unified growth theory’ (uniforme groeitheorie). Eerder werkte hij aan de universiteiten van Tel Aviv en Jeruzalem. Hij ontving verschillende onderscheidingen en werd verkozen tot lid van de Academia Europaea. De vertaalrechten van De reis van de mensheid, dat in maart 2022 verschijnt, werden verkocht aan 25 landen.

Bijpassende boeken en informatie

Koen Bruning – Samen rijk

Koen Bruning Samen rijk recensie en informatie boek over het basisinkomen. Op 1 april 2021 verschijnt bij Uitgeverij Prometheus het boek over de voordelen van het basisinkomen, geschreven door Koen Bruning.

Koen Bruning Samen rijk recensie en informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering lezen van Samen rijk, Hoe het basisinkomen Nederland een toekomst geeft. Het boek is geschreven door Koen Bruning. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van dit boek over het basisinkomen van Koen Bruning.

Koen Bruning Samen rijk Recensie boek over het basisinkomen

Samen rijk

Hoe het basisinkomen Nederland een toekomst geeft

 • Schrijver: Koen Bruning (Nederland)
 • Soort boek: economieboek, non-fictie
 • Uitgever: Prometheus
 • Verschijnt: 1 april 2021
 • Omvang: 264 pagina’s
 • Uitgave: Paperback 
 • Boek bestellen bij: Boekhandel / Bol

Flaptekst van het boek over het basisinkomen van Koen Bruning

De leraren staken. De boeren staken. De verzorgers staken. En ook de jongeren staken. Nederland verandert. Van ons zorgstelsel, de woningmarkt, het pensioenstelsel tot de arbeidsmarkt. Over deze veranderingen bestaat een hoop onvrede. En over wat Nederland is of zou moeten zijn, bestaat nog meer polarisatie.

Volgens Koen Bruning wordt dit veroorzaakt doordat de verhoudingen tussen de economische markt, de staat en het maatschappelijk middenveld in disbalans zijn. Niet langer kunnen we tegen zaken als een pandemie, de klimaatcrisis en globalisering op.

Er is maar één oplossing: het basisinkomen, gratis geld voor iedere Nederlander. Dat klinkt radicaal, maar dat is het volgens Bruning niet. Hij stelt zelfs dat het idee van een basisinkomen inherent Nederlands is, terug te vinden in de wortels van onze geschiedenis: van Thorbecke, ons poldermodel, tot de opbouw van onze ondernemende burgersamenleving.

Geen gezeik, iedereen rijk is dus niet weer het zoveelste boek over het basisinkomen. Bruning laat met veel bevlogenheid zien hoe het basisinkomen de democratie versterkt, polarisatie tegengaat en burgers van links, midden tot rechts onder een universeel idee verenigt.

Koen Bruning (2000) is student Philosophy, Politics and Economics aan de VU. Gedreven klom hij in de pen om het basisinkomen praktisch uit te werken.

Bijpassende boeken en informatie

Hans de Geus – Hoe ik huisjesmelker werd

Hans de Geus Hoe ik huisjesmelker werd recensie en informatie over woonarmoede en ongelijkheid. Op 11 mei 2021 verschijnt bij Uitgeverij Wereldbibliotheek het boek van Hans de Geus over de problemen op de Nederlandse woonmarkt.

Hans de Geus Hoe ik huisjesmelker werd recensie en informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van Hoe ik huisjesmelker werd, Over woonarmoede en ongelijkheid, Waarom digitaal geld de toekomst is. Het boek is geschreven door Hans de Geus. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van het boek over de problemen op de woonmarkt in Nederland, geschreven door Hans de Geus.

Hans de Geus Hoe ik huisjesmelker werd Recensie

Hoe ik huisjesmelker werd

Over woonarmoede en ongelijkheid

 • Schrijver: Hans de Geus (Nederland)
 • Soort boek: non-fictie
 • Uitgever: De Geus
 • Verschijnt: 11 mei 2021
 • Omvang: 224 pagina’s
 • Uitgave: Paperback / Ebook

Flaptekst van het boek van Hans de Geus

Hans de Geus kon geen hypotheek krijgen voor de bovenwoning die hij in Amsterdam wilde kopen. Hij kreeg wel een lening voor de aankoop van een paar appartementen die hij wilde verhuren op de vrije markt. Dat zette hem aan het denken over de oorzaken en gevolgen van de woningnood in Nederland.

Wonen is een grondrecht, maar wonen is onbetaalbaar geworden. De torenhoge huizenprijzen maken het starters en jongeren onmogelijk een huis te kopen. Tenzij ze een beroep kunnen doen op ouders die bemiddeld genoeg zijn om een gift of lening te verstrekken, en hun kinderen straks de dure afbetaalde woning en steeds vaker ook hun beleggingswoningen kunnen nalaten. De pechvogels zijn aangewezen op hoge vrijesectorhuren die een steeds groter deel van het toch al zo onzekere inkomen opslokken. Ze lijden aan woonarmoede en met zijn allen lijden we aan ongelijkheid met alle gevaren voor de samenleving van dien. En dat allemaal omdat in de jaren ’80 de marktwerking zonder regulering in de mode raakte en de gehele Nederlandse economie op haar kop zette.

Aan de hand van zijn eigen ervaringen bespreekt Hans de Geus in Hoe ik een huisjesmelker werd de woningmarkt. Hij analyseert op heldere wijze waar het mis is gegaan en wat de economische en maatschappelijke gevolgen zijn.

Bijpassende boeken en informatie

Fareed Zakaria – De wereld na de pandemie

Fareed Zakaria De wereld na de pandemie recensie en informatie boek over de economie na corona. Op 1t februari 2021 verschijnt bij Uitgeverij Atlas Contact de Nederlandse vertaling van Ten Lessons for a Post-Pandamic World, geschreven door de Indiaas Amerikaanse journalist en schrijver.

Fareed Zakaria De wereld na de pandemie recensie en informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op de pagina de recensie en waardering vinden van De wereld na de pandemie, Tien lessen voor de mondiale samenleving. Het boek is geschreven door Fareed Zakaria. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van dit boek over de economie na corona, geschreven door de Indiaas-Amerikaanse schrijver Fareed Zakaria.

Fareed Zakaria De wereld na de pandemie Recensie

De wereld na de pandemie

Tien lessen voor de mondiale samenleving

 • Schrijver: Fareed Zakaria (India, Verenigde Staten)
 • Soort boek: economieboek, non-fictie
 • Origineel: Ten Lessons for a Post-Pandamic World (2020)
 • Nederlandse vertaling: Ton Zwaan
 • Uitgever: Atlas Contact
 • Verschijnt: 17 februari 2020
 • Omvang; 268 pagina’s
 • Uitgave: paperback / ebook

Flaptekst van het nieuwe boek over de wereld na de pandemie van Fareed Zakaria

Lenin zei ooit: ‘Er zijn decennia waarin er niets gebeurt en weken waarin zich decennia lijken te voltrekken.’ We beleven nu zo’n versnelling. Zowel de positie van de VS als een fenomeen als thuiswerken is op slag veranderd. Fareed Zakaria helpt lezers de aard van een post-pandemische wereld te begrijpen, met name de politieke, sociale en technologische gevolgen die zich in de komende jaren gaan voordoen. In tien hoofdstukken over mondiale thema’s, variërend van biologische risico’s tot de definitieve doorbraak van digitaal leven tot een op komende bipolaire wereldorde, helpt Zakaria lezers na te denken over de mondiale effecten van de coronacrisis. De wereld na de pandemie is een urgent en actueel werk, en nodigt uit tot reflecties op het leven in de eenentwintigste eeuw.

Bijpassende boeken en informatie

Quinten François – De Bitcoinrevolutie

Quinten François De Bitcoinrevolutie recensie en informatie over de Bitcoin en andere cryptovaluta. Op 2 oktober 2020 verschijnt bij Uitgeverij Lannoo het boek van Quinten François.

Quinten François De Bitcoinrevolutie Recensie en Informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van De Bitcoinrevolutie, Waarom digitaal geld de toekomst is. Het boek is geschreven door Quinten François. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van het boek Quinten François.

Quinten François De Bitcoinrevolutie Recensie

De Bitcoinrevolutie

Waarom digitaal geld de toekomst is

 • Schrijver: Quinten François (België)
 • Soort boek: economieboek, non-fictie
 • Uitgever: Lannoo
 • Verschijnt: 2 oktober 2020
 • Omvang: 240 pagina’s
 • Uitgave: Paperback / Ebook

Flaptekst van het boek over de Bitcoin van Quinten François

‘Bitcoin gaat naar $100.000!’, ‘Bitcoin gaat naar $1.000.000!’, ‘Binnen enkele jaren zijn alle bitcoininvesteerders miljonairs!’ Dat was 2017, en de volgende bubbel was een feit. Daarna stortte de prijs van Bitcoin in elkaar en werd het stil rond de digitale munt.

Anno 2020 staan we volgens kenners aan de vooravond van een nieuwe koersstijging. Crypto-expert Quinten François legt in dit boek uit waarom bitcoin een blijver is, en zelfs de volgende logische stap in de evolutie van geld. Gepokt en gemazeld in het crypto-universum, leidt hij de lezer op een boeiende en toegankelijke manier rond in ‘zijn wondere wereld van de cryptomunten’. Want misschien is het binnen enkele jaren wel gedaan met geld zoals we dat vandaag kennen.

“In tegenstelling tot wat velen denken, was Bitcoin niet de eerste digitale valuta. Voor het ontstaan van Bitcoin waren er meerdere andere vormen van digitaal geld. Deze valuta’s bleken echter allemaal bepaalde tekortkomingen te hebben en werden daarom als ongeschikt bestempeld. Bitcoin is de eerste digitale munt waarbij deze tekortkomingen helemaal zijn weggewerkt, en die tot op de dag van vandaag vriend en vijand verbaast met zijn ingenieuze architectuur. Het lijkt de eerste digitale munt ‘van het volk’ te zijn die op grote schaal aan het doorbreken is.

Quinten François maakt sinds 2017 mensen wegwijs in het cryptouniversum via zijn invloedrijke YouTube-kanaal ‘Young And Investing’. Hij is een gerespecteerde en veelgevraagde influencer in de cryptowereld. Met dit boek wil hij alle taboes rond digitaal geld doorbreken en mensen warm maken om Bitcoin te leren kennen.

Bijpassende boeken en informatie

Adam Smith – De welvaart van landen

Adam Smith De welvaart van landen recensie en informatie over de inhoud van dit filosofieboek uit de 18e eeuw. Op 12 februari 2019 verschijnt bij Uitgeverij Boom de Nederlandse vertaling van The Wealth of Nations, het boek van de Schotse filosoof Adam Smith.

Adam Smith De welvaart van landen Recensie en Informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van De welvaart van landen. Het boek is geschreven door Adam Smith. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van het boek van de Schotse filosoof en econoom Adam Smith.

Adam Smith De welvaart van landen

De welvaart van landen

 • Schrijver: Adam Smith (Schotland)
 • Soort boek: economieboek, filosofieboek
 • Origineel: The Wealth of Nations (1766-1776)
 • Nederlandse vertaling: Jabik Veenbaas
 • Uitgever: Boom
 • Verschijnt: 12 februari 2019
 • Omvang: 1028 pagina’s
 • Uitgave: Gebonden Boek

Aandacht voor De welvaart van landen bij radioprogramma OVT

Op zondag 2 augustus besteedt het VPRO radioprgramma uitgebreid aandacht aan The Wealth of Nations het boek van de Schotse filosoof Adam Smith.

Flaptekst van het boek van Adam Smith

De welvaart van landen, of voluit Een onderzoek naar de aard en de oorzaken van de welvaart van landen, van Adam Smith geldt als een van de grootste klassiekers uit de economische wetenschap en het verlichtingsdenken. Het boek werd gepubliceerd in 1776, aan de vooravond van de industriële revolutie. Beroemd is de metafoor van de “onzichtbare hand’ van de markt, waarmee Smith grondlegger werd van het moderne kapitalistische gedachtegoed en de liberale ideologie.

De welvaart van landen is een van de basisteksten van de economische wetenschap: Smith analyseert onder andere de oorsprong van geld, het belang van loon, de verdeling van arbeid, een internationale vrije markt, winst en schuld. Daarnaast houdt hij zich uitgebreid bezig met kwesties als de rechtvaardigheid van het economische systeem, de verdeling tussen private en publieke werken en de geschiedenis van de kapitalistische samenleving. Dit grote werk groeide in (bijna) 250 jaar uit tot een van de pijlers onder de verdere ontwikkeling van de economische wetenschap, maar ook onder die van de ethiek, de sociale en politieke filosofie, de geschiedwetenschap en de bestuurs- en bedrijfskunde. Samen met Het kapitaal van Karl Marx behoort het tot de meest geciteerde werken in de sociale wetenschappen.

Adam Smith (1723-1790) was een Schotse econoom en moraalfilosoof ten tijde van de verlichting. In 1759 verscheen zijn filosofische klassieker The Theory of Moral Sentiments (1759). Met The Wealth of Nations (1776) verwierf hij blijvende roem als grondlegger van het economisch liberalisme.

Bijpassende boeken en informatie

Nout Wellink – Ontgelden

Nout Wellink Ontgelden recensie en informatie over de inhoud van dit nieuwe economieboek. Op 25 augustus 2020 verschijnt bij Uitgeverij De Arbeiderspers het boek van de voormalige directeur van de Nederlandse Bank, Nout Wellink.

Nout Wellink Ontgelden Recensie en Informatie

Als de redactie het boek gelezen heeft, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van het economieboek Ontgelden, Monetaire crisis, corona en het Chinese perspectief.  Het boek is geschreven door Nout Wellink. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van het nieuwe boek van de voormalige directeur van de Nederlandse Bank, Nout Wellink.

Nout Wellink Ontgelden Recensie

Ontgelden

Monetaire crisis, corona en het Chinese perspectief

 • Schrijver: Nout Wellink (Nederland)
 • Soort boek: economieboek, non-fictie
 • Uitgever: De Arbeiderspers
 • Verschijnt: 25 augustus 2020
 • Omvang: 288 pagina’s
 • Uitgave: Paperback

Flaptekst van het boek van Nout Wellink

De wereld is nauwelijks bekomen van de kredietcrisis of er dient zich een nieuwe gamechanger aan. De coronacrisis zal de wereld – ook de financieel-economische – sterk veranderen. De situatie is precair, nu de economisch beleidsmakers al veel kruit verschoten hebben om de vorige crisis te lijf te gaan. Een nieuwe schuldencrisis in Europa ligt op de loer. De wereld ondergaat een geordende zoektocht, gedreven door technologische ontwikkelingen – denk aan cryptovaluta en blockchain – en veranderingen in het mondiale economische machtsevenwicht. In Ontgelden blikt Nout Wellink terug op zijn lange internationale carrière in het geldwezen, maar hij kijkt, vanuit zijn huidige positie als bestuurder bij twee Chinese banken, ook vooruit.

Bijpassende boeken en informatie

Sander Heijne Hendrik Noten – Fantoomgroei

Sander Heijne Hendrik Noten Fantoomgroei recensie en informatie over de inhoud van dit economieboek. Op 9 juni 2020 verschijnt bij Uitgeverij Atlas Contact het boek van Sander Heijne en Hendrik Noten.

Sander Heijne Hendrik Noten Fantoomgroei Recensie en Informatie

Als de redactie het boek gelezen heeft, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van de het non-fictie boek Fantoomgroei. Het boek is geschreven door Sander Heijne en Hendrik Noten. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van dit economieboek van de Nederlandse journalisten Sander Heijne en Hendrik Noten.

Sander Heijne Hendrik Noten Fantoomgroei Recensie

Fantoomgroei

Waarom we steeds harder werken voor steeds minder

 • Schrijvers: Sander Heijne, Hendrik Noten (Nederland)
 • Soort boek: economieboek, non-fictie
 • Uitgever: Atlas Contact
 • Verschenen: 9 juni 2020
 • Omvang: 256 pagina’s
 • Uitgave: Paperback / Ebook

Fantoomgroei besproken in bij tv-programma OP1

Op dinsdag 16 juni 2020 zijn Sander Heijne en Hendik Noten te gast in het tv-programma OP1 om over hun boek te vertellen. Ze zeggen zij dat onze economie al ontspoorde vóór de uitbraak van het coronavirus.

Fantoomgroei besproken in radioprogramma Nieuwsweekend

Op zaterdag 13 juni 2020 zijn Sander Heijne en Hendik Noten te gast in het MAX radioprogramma Nieuwsweekend om te spreken over hun boek.

Flaptekst van het boek van Sander Heijne en Hendrik Noten

Sander Heijne en Hendrik Noten laten in ‘Fantoomgroei’ zien dat onze economie al ver voor de coronacrisis ontspoorde. Bedrijfswinsten zijn sinds de jaren tachtig geëxplodeerd, maar werkenden zagen de economische groei nauwelijks terug in hun portemonnee. Vitale sectoren als de zorg, het onderwijs en de politie werden ondertussen uitgehold. Hoe kan dat? En waarom accepteren we dat?

Deze vragen brachten de auteurs van premier Rutte via de oude familie Philips naar de boeken van Adam Smith. En van conferenties op Zwitserse bergtoppen tot de achterkamertjes van Den Haag. Vliegend door de tijd rollen ze van de ene verbazing in de andere. Met als conclusie: de huidige hang naar groei is geen noodzaak, maar het resultaat van een verhaal dat we zijn gaan geloven.

Bijpassende boeken en informatie