Tag archieven: Nederlandse schrijfsters

Susannah Stracer – Minerva’s oorsprong recensie

Susannah Stracer Minerva’s oorsprong recensie van Tim Donker  en informatie over de inhoud van de nieuwe Nederlandse roman.

Susannah Stracer Minerva’s oorsprong recensie van Tim Donker

En dan, op een dag, jij.

De jij, de ware jij, de echte jij, de allerliefste jij bestaat bij voorkeur in een vacuüm. Of, liever misschien, in een wolk. In een geheel eigen universum. Of een dorp genaamd Llanera. Waar alleen u en de enige echte jij kunnen bestaan, zoals zij daar was, die jij: gewoon, op een dag. In Llanera, in het vacuüm, in de wolk zijn voorgeschiedenissen niet van tel. Dat is te zeggen, uw eigen voorgeschiedenis is onuitwisbaar. In al uw zijn wordt alles wat u was steeds meegedragen. Al uw kijken, denken, voelen is opgebouwd uit al uw voorgaande kijken, denken, voelen. Waar u vandaan komt kan u niet ongeweten laten; waar de liefste jij vandaan komt wel.

Het is niet direct jaloezie waarom de voorgeschiedenis van uw lief eerder een ballast dan een verrijking zou kunnen zijn (al is er geen reden waarom u niet jaloers zou zijn op al die jaren dat de liefste jij er al was zonder dat gij daarbij waart maar zovele anderen wel); het is misschien veeleer zo dat “aardse” verhalen uw toch haast “goddelijke” lief alleen maar kunnen banaliseren. Want ja, ook zij werd geboren. In ergens een plaats, ergens in Nederland ofzo, een lullige, grauwe, nietszeggende plaats misschien wel: daar werd zij aardgebonden. Daar ging zij naar een lagere school die mogelijkerwijs als twee druppels jenever leek op uw lagere school. Daar had zij een problematiese puberteit, en iedereen heeft een problematiese puberteit, met gedoe op school, experimenteren met drank en roken, en met -gruwel-  vriendjes. Daar had ze suffe bijbaantjes, daar deed ze een saje studie, daar besloot ze een paar maanden te gaan werken en leven in Mallorca. Daar ontvouwde zich het verhaal dat er één is van dertien in een dozijn. Uw moje, uw volstrekt unieke, uw allerenige jij kan niet aardgebonden zijn en zeker niet met een verhaal dat het verhaal van velen is. Dat is waarom u uw lief het liefst verhaalloos wenst. Alleen het verhaal dat u samen maakt, in de wolk, in Llanera, in het vacuüm, alleen dat verhaal doet ertoe. Het is zelfs het enige verhaal, er zijn geen andere verhalen meer.

Zou het een gedacht zijn langs lijnen als deze dat Susannah Stracer de inspirasie gaf voor Minerva’s oorsprong? Is het daarom dat het meisje dat dominee Starhem zijn leven teruggaf stem-, naam- en leeftijdsloos blijft? Een meisje zonder achtergrond, zonder familie, zonder vrienden, een meisje dat alleen maar haarzelf is, haar eigenste meisjeszelf alleen voor dominee Starhem en voor verder niemand anders?

Wacht? Dominee? Meisje? Ja, p’sies, daar had ik in het begin ook moeite mee. Meisje klinkt wel erg minderjarig, en dominees en minderjarigen dat is voorwaar geen fijne kombinasie. Maar het zit een beetje anders. Luister.

Ooit was dominee Starhem geen dominee maar gewoon Richard Starhem, een androgyne jonge man die een beetje onbeschaamd de tijd van zijn leven liep te hebben in Rome. Een jobstijding bracht daar verandering in. “Vader is verdwenen, met het geld”, meldde Starhems moeder vanuit Nederland. Daarmee verdwenen ook Starhems middelen van bestaan daar in Rome. Een tante wilde hem wel ondersteunen, maar wel onder een aantal voorwaarden. Starhem moest zijn  bandeloze bestaan in Rome opgeven, terugkomen naar Nederland en theologie gaan studeren. En Starhem, hij kapituleerde. Hij kwam. Hij ging. Naar Nederland, naar Utrecht. Theologie studeren. Hij was, hij deed. Studeerde af. Hij dreef, hij werd. Dreef af en werd dominee te Stronkerheem. Een dorpje nabij Zwolle (verzonnen, in een eerder boek al geloof ik, door Stracer) (Stronkerheem dan he, Zwolle dat bestaat) (Zwolle bestaat, Utrecht bestaat, Nederland bestaat, dominee zijn bestaat).

Daar leeft loopt en ademt Stracer zijn sleurgeheten routinebestaan. Voor de zondagse preek recycleert hij zonder al teveel enthousiasme teksten van Nicolaas Beets; hij eet, kijkt tv en slaapt aan de zijde van zijn vrouw voor wie hij niet meteen overloopt van liefde; een vrouw die luistert naar de onmogelijke naam Magda (nee, daar stel je je niet direkt een wereldvrouw bij voor nee) (vroeger, toen ik nog een heel klein kinderken waart, kwam er in Sesamstraat een Magda voor. Piet was verliefd op haar, geloof ik. In mijn hoofd zit nog een bijna tot doorzichtigheid vervaagd beeld van Magda en Piet die samen taartjes eten. Allicht waren Tommie en Pino ook daarbij. Ieniemienie niet, die is van later, dan vond ik maar een vervelende, aandachtsverslaafde, egocentriese gilmuis, die heb ik nooit helemaal vertrouwd).

En dan, op een dag, zij.

Want Starhems moeder, die van die jobstijding, is levend en wel. In Amersfoort; er zijn mindere steden om te vegeteren. Wanneer Starhem op een keer zijn moeder bezoekt, en zij hem uit wandelen stuurt om een boodschap, ziet hij, daar, in een Amersfoortse supermarkt, in het pad van de koekjes, een meisje staan.

Een meisje?

Nee. “Het meisje”. Ze kijken elkaar aan, er is liefde, duizend violijnen beginnen te spelen. Hoe lang kan zo een liefde duren, hoe lang kan een mens in het koekjespad in een supermarkt blijven? Starhem loopt door, gaat terug naar zijn moeder, die ineens besloten heeft niet langer in het Amersfoortse verzorgingstehuis te willen blijven, want de moeder is op het krankzinnige af onredelijk, wat Stracer de vrijheid biedt alle kanten met haar op te gaan, en dus gaan ze, Richard Starhem en zijn moeder, die laatste in het bezit van een biezonder dildoëske massagestaaf, naar het station, station Amersfoort, ook ik heb daar wel gestaan totdat ik Schothorst ontdekte, kaartje kopen want moeder gaat ineens mee terug naar Stronkerheem, vermoedelijk voorgoed, waarom niet, en dan, watdoejijweten, wie zien ze daar?, op een perron nee het perron van station Amersfoort?, ja toch wel het koekpadmeisje zeker!

Dan kunnen dingen.

Dan kunnen ineens allemaal dingen.

Welja: het koekpadmeisje heeft klaarblijkelijk geen woonst geen mens geen kraai geen verplichtingen of niets nee zoon meisje kan van het ene op het andere moment gebombardeerd worden tot de persoonlijke verzorgster van Richard Starhems moeder en in die hoedanigheid meereizen naar Stronkerheem (nog een kaartje kopen). Oja. Het koekpadmeisje is stom. Zij spreekt niet. Niemand weet haar naam, haar afkomst, haar achtergrond. Heel het boek lang zal zij “het meisje” heten.

Even dacht ik: Minerva’s oorsprong is een absurdistiese roman. Een moeder met een pseudo-dildo in de trein, en dominee Starhem met zijn stemloze meisje. Een satire; een felle aanval op het christendom; hoe het allemaal samenkomt: het fallussymbool, de dominee, de stemloos gemaakte jeugd. Totdat het meisje ergens in het boek tussen de 28 en 33 wordt geschat door Starhem. Tsja. Hoe lang kun je een vrouw een meisje blijven noemen? Als koosnaampje kan het altijd; ik heb mijn moeder op haar sterfbed nog aangesproken met “meisje”. Maar in een meer algemeen spraakgebruik zullen vrouwen zo rond de twintig wel ophouden een meisje te zijn. Of ze ook ophouden een meisje te zijn als ze een pik blijken te hebben, is een vraag waarover niet alleen zangeres Anouk zich buigt: het is ook een belangrijk tema in Minerva’s oorsprong.

Met “realisme” op een twede of nog lager plan (en terecht), wekt de komst van “het meisje” in de woonst van Starhem misschien wel enige verbazing maar totaal onmogelijk blijkt het niet om er ineens twee gezinsleden bij te hebben. Aan de routine aldaar doet het voor Magda in ieder geval weinig afbreuk; Richard blijft het echter uiteraard in beroering brengen. Mocht bij mij nog even het idee postvatten dat “het meisje” symbool stond voor iets als “zuivere liefde”, misschien wel een theologiese bespiegeling, dan smijt Stracer daar al snel een baksteen in als het tussen Richard en “het meisje” tot sex komt. Dan blijkt ze dus een pik in haar onderbroek te hebben wat Richard niet in het minst verbaast; haar geslachtelijke onbepaaldheid maakt haar alleen maar nog goddelijker in zijn ogen. Dat Starhem haar ook hierna steeds “het meisje” blijft noemen, wijst op een uitgesproken idee over genderfluïditeit. Menig een peins wijt Starhem daar dan ook aan.

 

De tot “verhouding” geworden “zuivere liefde” komt aan het licht als Starhems moeder alsmede twee van zijn kerkelijke kollega’s de schrijfkamer van de dominee komen binnengelopen op het moment dat Starhem daar op zijn knieën zit met de pik van “het meisje” in zijn mond. Van de konsternasie die daarop volgt maken de twee gebruik om het huis te ontvluchten; Stronkerheem te ontvluchten; Nederland te ontvluchten. Naar Italië gaat het, naar het Rome waar Richard zijn gelukkigste jaren heeft gekend.

Ook daar is “praktiese haalbaarheid”, wat dat dan ook moge zijn, niet Stracers voornaamste zorg (het woord “praktijk” schrijft zij overigens ergens in het boek als “praktijd” – is dat een verschrijving of een zeer slechte woordgrap?) (mijn zoon had zijn kamer opgeruimd en al zijn hoeden op zijn tiepmasjiene die mijn ouwe tiepmasjiene is gelegd, ik zei: “Dan ben je in ieder geval altijd op je hoede als je gaat tiepen”, mijn zoon zei: “Slechte woordgrap!”, ik zei: “Alle woordgrappen zijn slecht.”) want binnen de kortste keren beschikken de twee daar over een appartementje waar zij hun idyllische leven leiden onder bezielende leiding van Richard Starhem die heel het boek doorheen maar vooral in Rome monoloog na monoloog houdt, tegen het meisje of in zichzelf, over van alles en nog wat, van letterkundige, theologiese of filosofiese oorsprong (niet alles is even interessant maar het siert Stracer wel dat zij het lef heeft bladzijden lang door te gaan met dit soort betogen), door “het meisje” natuurlijk nooit onderbroken met tegenwerpingen; een verdere “eenwording”, een verder “samenvallen” daar in Rome (het “arcadië” waar in het boek al menigmaal op gezinspeeld werd) totdat Magda hen daar weet te vinden. Wederom komt slecht nieuws naar Rome, en wederom heeft het met de ouders van Richard te maken: onder de voormalige woning van de moeder zou het lijk van zijn vader gevonden zijn. Moeder heeft alle schuld op de naar Rome gevluchte Richard gestoken, en er zou in Nederland nu een hetze gaande zijn tegen “gruweldominee” Starhem. “Het meisje” (over wie Magda overigens ook nog wat weet te vertellen, ineens krijgt “het meisje” een identiteit en een reden om te zwijgen, maar later twijfelt Richard weer aan de juistheid van Magda’s verhalen over haar) lacht alle aantijgingen weg, maar Richard is er niet gerust op en neemt de trein terug in Nederland waar het verhaal eindigt, bij het zien van een Magda-achtige vrouw in nota bene diezelfde Amersfoortse supermarkt waar alles begon, ja je mag best over de top zijn in verhalen zoals een docent mij ooit zei & als het Stracer ook gezegd is, ooit, heeft ze dat ter harte genomen.

en toen was het uit en toen had ik een boek gelezen van een onbekende schrijfster een boek van bijna driehonderd bladzijden dat nu uit was en waar ik nu iets van moest vinden

en het is uit en het is geen boek dat ik zelf gevonden heb of ooit zou vinden het is een boek geweest dat de stapels me brachten

de stapels de stapels & sorry

en het is nacht, en ik zit, en de kompjoetur zoemt, en het scherm, en mijn gezicht, en ergens voorbij de glazen binnendeuren speelt zachtekens Górecki’s Lerchenmusik, en het kon Sofia Gubaidulina ween waarom niet, punten lijnen en zigzag waarom niet, en het kon Širom ween waarom niet, Svet, ki speče konju svet waarom niet, ergens zachtekens, ergens voorbij, en ik zit en drink en zoek, ik struin, zogezegd, de innernet af, ik zit en drink en zoek, ik zoek t werk van nachtschrijvende debutanten door obscure noodlijdende Amerikaanse pressers onder een peertje licht gezet, ik zoek en ik zoek want ik wil geen teleurstelling zijn (omdat het groot) (omdat het buigt maar nooit barst), ik zoek maar vind niet, ergens een verfomfaaid papiertje met “Lucille Clifton – Blessing the boats” erop wat wil dat zeggen?, het blaadje is al oud zo te zien vast al geen debutant meer dus ik zoek verder, ik zoek, ik vind niks, ik wil geen teleurstelling zijn (omdat het buigt), Blake Butler deed ieverans in 2022 nog iets redelijk interessants, iets dat de getoonzette noise zou zijn, iets dat uit zijn voegen zou barsten, iets dat de meeste besprekers niet goed begrepen indertijd, maar Blake Butler is ook al geen debutant en Apocalypse Party kan best noodlijdend zijn, ik weet het niet, wat ken ik van hun inkomsten, ze menen dat literatuur een hallucinogeen kan zijn en dat deugt dan weer wel maar ze geven mij veel te veel van die horror-achtige rotzooi uit, en Butler en Butler en Butler, ik vond die There is no year best heel erg mooi eigenlijk al kan ik me er nu zo’n twaalf jaar later niet veel meer van herinneren dan iets met een huis iets met een etenslift iets met een televisie en van kanaal naar kanaal gaan, ik vond dat wel goed toen, ik las het zoon twaalf jaar geleden, ach die Blake ach die Butler zijn vrouw is dood zijn vrouw pleegde zelfmoord, Molly Brodak, zelf ook een dichter, over haar en over haar zelfmoord schreef hij ook een boek, van later datum nog, maar ik weet niet of ik wil lezen over iemand die meedeed aan the great american baking show en ik weet niet of mijn hart kan bloeden over de zelfmoord van iemand die meedeed aan the great american baking show of zeg ik nu iets heel ergs, en het is laat, het is nacht, ik zoek, ik wil geen teleurstelling zijn (omdat het groot), ik ga nog niet naar bed, ik vind niks, ten slotte keer ik toch maar weer terug naar de stapels, de stapels de stapels & sorry echtwaar, naar Minverva’s oorsprong, het is al er is en in deze nacht volstaat het.

Ik verbaas me over dit boek. Het is zo krankjorum veelgelaagd. Het werpt een ander licht op genderfluïditeit, en op gender als geheel, dat blijkens dit geen kwestie van geslacht zou zijn (en een mens moet oppassen in deze tijden, in deze tijden staat vragen of een geslachtsdeel je geslacht uitmaakt gelijk aan zeggen dat Hitler toch wel een toffe gast was, althans dat menen al die rottige bekende Nederlanders die saavonts samendrommen op de buis om andere bekende Nederlanders af te slachten, want de slachters zijn woke, de slachters zijn heel woke, en als je woke bent moet iedereen die niet woke is de gaskamer in, want de woken zijn de nazi’s van deze tijd aangezien het de vrijheid van ideeën is wat de mens beschaafd maakt)(& het is ook daarom dat ik meestal de kamer uitga als de televisie aangaat, wat dat aangaat snap ik Richard Starhem heel goed, maar ik was aan het dollen met mijn zoon en mijn dochter en het was geheel momenteelderlijk te gezellig om al weg te gaan). Minerva’s oorsprong stelt verdermeer de benepenheid en bekrompenheid van de kerk aan de kaak, de katjes-in-het-donker knijperij, de hipocrisie, de hele vuilheid van dat christendom. Het zegt dingen over sleur, en vastzitten daarin. Mensen lopen en mensen leven, en ineens zijn de mensen vastgelopen in hun baan in hun status in hun huis in hun huwelijk, ineens is daar het leven zoals het is maar zoals je het nooit had voorgesteld toen je nog jonger was en het nog alle kanten op leek te kunnen gaan; dat “is-dit-het-nu?”-gevoel dat iedereen vroeger of later doormaakt (ja dit is het nu). En denk je zoon leven en denk je hoe het is, en hoe het altijd zal zijn, en stel je de flits voor, de flits van iets anders, misschien een “liefde van je leven”, misschien de enige echte ware jij, het zou daar kunnen zijn, op een heuvel, in Llanera of misschien gewoon maar in een supermarkt in Amersfoort, al een heel leven heeft je ingekapseld, kun je, mag je die flits grijpen? Goed, deze laatste vraag stelt Stracer niet expliciet maar op het einde staat Starhem toch maar mooi in die allesveranderende supermarkt in Amersfoort en denkt hij aan Magda en is er de als wanhoop vormgegeven twijfel; de lezer kan dit uitleggen als een vraag naar wat het zwaarste weegt: zijn Magda, het domineeschap, Stronkerheem, het leven dat hij niet gewild maar wel gekregen en zelfs mede gebouwd heeft – is dat alles niet dwingender dan “het meisje”, Rome, de droom? Het lijkt erop dat Minerva’s oorsprong ook over dit soort levensvragen gaat. Het is een reisboek, het is een filosofische roman, en helemaal op het eind wordt het nog eventjes een -weliswaar enigszins gemankeerde- misdaadroman. Dit zou het boeiendste boek allertijden moeten zijn. Maar dat is het niet. Dat is het bijlange niet. Hoe dat komt, is wat ik vraag, waarover ik nadenk, in een nacht, vlak voor het ter bedde neigen, in een nacht dat ik zocht maar niet vond.

Vooreerst heeft Stracer de “goddelijkheid” van “het meisje” te absoluut gemaakt: ze is te hemels. De schrijfster heeft verzuimd wat vlees te sprankelen omheen de botten van “het meisje”. Ze heeft geen stem, geen verleden, geen naam, en voor zover het dit besprekerken aanging ook geen gezicht. Dat ik haar nergens voor me zie, nog geen haartje van haar (terwijl haar haarkleur nog geregeld benoemd wordt!) is veelzeggend; doorgaans heb je toch wel enig beeld bij de verhaalfiguren waarover je leest, hoe weinig konkreet ook (meestal zijn het trouwens gewoon versies van mensen die je in je leven gekend hebt). Doordat ze niks zegt, alleen maar -niet zelden lachend!- knikkend bevestigd wat Richard Starhem zoal vindt en meent en zegt, blijft ze toch, helaas, een beetje zijn buikspreekpop, die alleen bij gratie van de meester tot leven komt. Het is ook steeds haar pik die in de mond genomen wordt; te vaak is ze de lijdende partij, degene die het ondergaat. Er zijn wel momenten waarop haar passiviteit doorbroken wordt maar dan gedraagt ze zich wel helemaal des Starhems. Als “twee zielen één gedachte” of “één ziel in twee lichamen” overtuigen deze passages nauwelijks. Wanneer Richard en ”het meisje” in een Zwolse platenzaak een seedee aanschaffen die “het meisje” mag uitkiezen komt ze aanzetten met de liederen Richard Strauss, een seedee die Starhem ook zonder “het meisje” wel had kunnen uitkiezen. Ze komt minder over als zijn gelijke dan als zijn gedachtenlezende dienares. Ware muziekliefde -muziek voelen tot in de toppen van je tenen- is ook heel goed mogelijk zonder uit te komen bij klassieke muziek. Stracer zou moeten weten dat toch, Stracer speelt een gemene guitaar (ze altijd at in de biefstukbar), als heks in de spiegel (spiegel in spiegel). Ware het niet veel mojer, Stracer, ware het niet veel “vleselijker” (als gebonden aan en voortkomend uit het vlees, de botten, het menszijn) (dat het karakter heeft van het erzijn) als “het meisje” daar in die Zwolse platenzaak was afgekomen met Horses in the sky van Thee Silver Mount Zion Memorial Orchestra & Tra-la-la Band, of Vivadixiesubmarinetransmissionplot van Sparklehorse of Ptah, the el daoud van Alice Coltrane of The shape of jazz to come van Ornette Coleman of Voices from the distant steppe van Shu-De of Sunspotted van Heavy Winged of Madvillainy van Madvillain of Body music van Ellen Fullman of The expanding universe van Laurie Spiegel of Come out of your mine van Mia Doi Todd of The collected short stories of Anne Crowe van The Sad Bastard Book Club of The welcome table van Super Numerii of Tellurium van String Theory of Solve et coagula van The Secret of Visual van Carmine of la procesión de la sangre van Ah Cama-Sotz of The versaille sessions van Murcof of Lahbryce van Sum of R of Murheenkapselista galleriaan ja asemalle van Teatteri Moderni Kanuuna of Vulture prince van Arooi Aftad of Hold onto ld van The Shadow Ring of It was hot, we stayed in the water van The Microphones of Forgotten foundation van Smog of Wat als van Hannelore Bedert of Interiors van Ativin of Sjunga slutet nu van Hans Appelqvist of How I loved you van The Angels of Light of Know by heart van The American Analog Set of Soundtracks for the blind van Swans of Mass III van Amenra of Tabula rasa van Arvo Pärt of Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces van Frank T of deathconsiousness van Have A Nice Life of Sample and hold van Sharon Stoned of Bes van The Dwarfs of East Agouza of Stuporstar van Steve Westfield of Trilogie de la mort van Eliane Radigue of Schindler house van Steve Roden of Aurora van Alchimia of Käärmelautakunta van Alamaailman Vasarat of Answering machine music van Casiotone for the Painfully Alone of The new world van A Death Cinematic of Ghettoville van Actress of The shape volumes, repeat van Esther Venrooy of Musique de France van Acid Arab of Blue camel van Rabih Abou-Khalil of the voice of the taniwha van Seht of Hiddensee van Ceeys (ik denk dat Dregke en t schrijverken graag op bed zouden liggen, luisterend naar Hiddensee van Ceeys), of alles alles alles behalve Richard Strauss; zielsverwantschap is niet hetzelfde als een kloon van de ander zijn en hem alleen maar laten zien wat hij zelf ook al zag – nee, zielsverwantschap is iemands universum van binnenuit uitbouwen en de ander dingen laten zien en dingen laten denken die hij zelf had kunnen zien en kunnen denken maar niet zag of dacht zodat hij zoekt, in de avond, naar het werk nacht- of dagschrijvende debutanten en Amerikaanse pressers onder kale peertjes (wat weet gij eigenlijk van dat kale peertje op die ene tekening van mij, mijn befaamde tekening, bekend bij enkelingen en bij eigenlijk niemand, van de bijna lege kamer met alleen een tafel en een stoel in, en een whiskeyfles op die tafel, en een glas daarnaast, en dat alles beschenen door, ja, een kaal peertje; in diverse varianten verschenen in diverse nummers van Kraakpen en Leve Kraakpen!). “Het meisje” lijkt weinig nieuws toe te voegen aan de wereld van Richard Starhem; hooguit brengt ze hem in kontakt met vergeten gevoelens die hij in de loop der jaren had  bedolven onder televisieavonden en zondagochtendpreken. Ze klatst hem breed lachend bijval en ze hoort aan zijn ellenlange monologen. Een zeker gebrek aan eigenheid dat haar iets vluchtigs geeft; ze is geen mens ze is een entiteit. De Onbewogen Beweger, de Onveroorzaakte Oorzaak, de Niet In Gang Gezette Ingangzetter. Of nog: de godheid die uw gebeden aanhoort maar nimmer antwoordt. Pas helemaal op het eind toont “het meisje” zich onverzettelijk; blijkt haar wil onafhankelijk van die van Richard – als hij de reis terug naar Nederland wil maken geeft ze hem te verstaan dat ze nooit nog een voet “ten noorden van Antwerpen” zal zetten (best knap om iemand zonder woorden zoiets gedetailleerds mede te delen), maar dan heeft de lezer al bijna een ganzelijk boek geen grip kunnen krijgen op “het meisje” en dierhalve ook niet op de liefde tussen haar en Starhem.

Want waar “het meisje” te ijl is, is dominee Starhem weer te massief. Ik noem hem niet voor niets met nadruk dominee nu, want hij is lang niet zo ver van zijn gristendom en zijn domineeschap gedwindeld als hij zelf wenst te denken. Nee hoor, vanaf zijn kansel staat hij keer na keer te spuwen op het gepeupel. Zalig zijn alleen hij, en “het meisje” en alles wat klassiek is (klassiek is wat levenskrachtig is). Rome, natuurlijk (waarom gingen ze niet naar Llanera?). En die eeuwige Goethe, natuurlijk. En over zijn muziekkeuze heb ik het al gehad. En dan Shelley; de noodzaak van atheïsme; de vrije liefde; androgyn (en gesproken hierover: de interesse voor Heliogobalus vergeef ik hem dan maar gezien het gendertema); aan omnipotente macht denkt Starhem, en aan Robert Falcon Scott en Roald Amundsen (en dan gaat “het meisje” maar weer eens “zomaar ineens” de antarctische symfonie van Ralph Williams neuriën?) (overigens niet perse een slecht werk, die zevende van Vaughan (niet Steve Ray)), want ook toen koos het gepeupel verkeerde helden. Het gepeupel: de “harige apen”, de “hoeren” – zij zijn in alles laag, dom, verloederd, bespottelijk. Starhems gal treft hen allemaal en van alles wat zij doen, die Gewone Mensen, of van alles waarvan hij alleen maar denkt dat de Gewone Mensen het doen, wenst hij zich verre te houden. Zelfs eten. De harige apen en de hoeren eten te veel en bovendien eten zij slecht bereid voedsel en het enige antwoord daarop is zo af en toe al lopende een appel te verorberen, zoon ascetische levensstijl past die vieze calvinist wel ja. Een man uit één stuk en daarom wil ook hij maar niet tot leven komen. Slechts in een flits zag ik hem soms lopen: Kees. En dan alleen maar omdat Kees de enige dominee is die ik ooit van nabij gekend heb. Maar Kees zou nooit alles in de steek laten voor een meisje met een pik (ook niet voor een meisje zonder pik trouwens), en Kees had een vele, vele, vele betere muzieksmaak dan Richard Starhem. Dat die vullak wél dat smerige kola gedoogt in zijn bekrompen universumpje, terwijl kola zo ongeveer samenvalt met alles wat konsumentisties, plat en vuil is, is een inkonsekwensie -zijn enige!- die de zaak ook niet redt (& dat terwijl ik zo ontzettend veel van mijzelf in hem herken – tot zijn reden om niet te willen vliegen aan toe) – ook Starhem blijft van papier, blijft van woorden.

Woorden die bij Stracer feitelijk statig als zwanen schreiden; Stracer schrijft zoals de oude meesters schilderden. Het licht valt mooi op pagina’s waar een naar het archaïsche neigende taal er haar tijd voor neemt; alles ontvouwt zich slechts langzaamaan (het lelijke, modernistiese, overbodige Engels ontsieren haar “arcadië” echter lelijk; waarom dingen zeggen als “sentimental journey” en “point of no return” en “cover” voor “platenhoes”, of, het allerergste “sightseeën”? Stracers taal is trefzeker en soepel genoeg om het te kunnen stellen zonder dit hipsterjargon) en dus is het des te verbazingwekkender dat ze haar personages met zulke lompe streken neerzet. Zijn de hoofdpersonages al nauwelijks overtuigend te noemen – de bijpersonages zijn ronduit karikaturaal. De Stronkerhemers, en vooral die van verre of nabij met de kerk te maken hebben, zijn stompzinnig en bekrompen en vies en eng (in meer dan één zin); de moeder is geestesziek en Magda is op en top de betuttelende maar verder totaal ingedutte echtgenote. Starhems echtelijke ergernissen zijn helaas niet totaal onbekend te noemen (maar zo werkt dat immers met kliesjees) maar dat neemt niet weg dat Magda wat veelkantiger had gemogen. Pas op het einde, in Italië, lijkt ze iets meer mens te worden; iets minder de bemoeizuchtige helleveeg van een echtgenote en iets meer een goedbedoelende, liefhebbende, tot inkeer gekomen vriendin. Maar als dan een paar bladzijden later de mogelijkheid naar voren komt dat de hele geschiedenis met het lijk misschien wel verzonnen is en de daarop gestoelde raadgevingen waarschijnlijk louter manipulaties waren, is ze toch weer terug het achterbakse, onhebbelijke rotmens.

Er zijn wel meer momenten waarop Stracer haar fijne penseel verruilt voor een grove boerenkwast. Het is bepaaldelijk amateuristies om een personage in de eerste zin al met naam en toenaam genoemd te hebben, en hem bovendien te laten ontwaken uit een droom. Dat is het dikke hout waarvan men in dit geval geen planken maar kwasten zaagt. Ook het einde is wankelmoedig te noemen. Wordt Minerva’s oorsprong in de finale ineens een wieheefthetgedaan? Krijgen we hier een rechtbankdrama op onze handen gedeponeerd, net nu we dachten dat Richard en “het meisje” in veilige haven waren? Of is er toch van een misdaad geen sprake? Starhem neemt de trein terug naar Nederland, is het om uit te zoeken wat er waar is van de geschiedenis met het lijk en zijn zogezegde aandeel daarin of wil hij zijn ouwe spullen terug? Of is de reis nodig om zich te bezinnen op zijn liefde voor “het meisje”? Elke kilometer van zijn reis is Starhem in een ander humeur, en steeds wordt hij bevangen door weer andere twijfels. Gaat hij nog terug geraken in Rome, heeft het allemaal nog wel zin? Komt de dominee in hem boven, is hij in verplichtingen en moraal teveel gebonden aan Nederland? De lezer weet het niet. Het is alsof Stracer alle opties in een hoge hoed gooit, en gij moogt daar dan in grabbelen. Dit is geen open einde, dit is een groot gapend gat in de weg. Iets subtieler was ook een mogelijkheid geweest, Stracer.

Als misdaadroman is Minerva’s oorsprong ronduit zwak.
Als reisboek heeft het zijn tekortkomingen.
Als liefdesgeschiedenis is het net aan voldoende.
Als ideeënroman kent het verbeterpunten.

Als filosofische roman is het redelijk, niet alle monologen van Starhem (interieur dan wel exterieur) zijn even interessant maar dat is tekenend voor filosofie – dat een mens zich langsheen minder boeiende pagina’s moet worstelen om op één vorstelijk idee te stuiten.

Als boek dat al het bovenstaande in zich heeft is het, …tamelijk intrigerend. Ik bleef lezen. Bijna driehonderd pagina’s lang, in Vleuten, in Spanje, in Zeeland, overal waarheen ik dit boek sleepte bleef ik er in lezen. Het leek wel hekserij, Stracer. Het leek wel hekserij.

Susannah Stracer Minerva's oorsprong recensie

Minerva’s oorsprong

 • Auteur: Susannah Stracer (Nederland)
 • Soort boek: Nederlandse roman
 • Uitgever: Brave New Books
 • Verschijnt: 20 juli 2023
 • Omvang: 295 pagina’s
 • Uitgave: paperback
 • Prijs: € 21,95
 • Boek bestellen bij: Bol / Libris

Flaptekst van de roman van Susannah Stracer

‘Uitkijkend over de weilanden met de verre rij populieren en daarachter de spoorlijn naar Ommen, vroeg hij zich af wat er in hem was overgebleven van de Romeinse Richard Starhem. Voor de buitenwereld misschien niet veel, maar hij had sterk het gevoel dat het meisje hem gezien had zoals hij toén was geweest – per slot van rekening had hij even tevoren nog op de Janiculus gestaan; tenger, mooi en optimistisch, vervuld van een vanzelfsprekende hoop dat zijn leven zich onafgebroken zou blijven ontwikkelen zoals het gedaan had: in een voortdurende verrijking en uitdijing van het geestelijk bezit, het meest eigen en onvervreemdbare Arcadië; een gestadig bouwen aan wat Goethe genoemd had die Pyramide meines Daseins. Dié Richard Starhem was nooit ouder geworden maar in de bloei van zijn bestaan levend begraven; dié Richard Starhem had de vorige dag voor het eerst sinds jaren het daglicht weer aanschouwd…’

Bijpassende boeken en informatie

Anneke Brassinga – Crudités

Anneke Brassinga Crudités. 25 januari 2024 verschijnt bij uitgeverij De Bezige Bij dit boek met literaire non-fictie van de Nederlandse schrijfster en dichteres Anneke Brassinga. Hier lees je informatie over het boek. Daarnaast is er aandacht voor de boekbesprekingen en recensie van Crudités, het nieuwe boek van Anneke Brassinga.

Anneke Brassinga Crudités recensie

 • “In deze liefdesverklaring aan de taal laat Anneke Brassinga zien hoe glansrijk lezen kan zijn.” (Het Parool)

Anneke Brassinga boeken en informatie

Anneke Brassinga is op 20 augustus 1948 geboren in het dorp Schaarsbergen dat tegenwoordig een deel van de stad Arnhem is. Ze volgde de opleiding Literair vertalen aan de Universiteit van Amsterdam waarna ze een flink aantal vertalingen maakte van een aantal internationale literaire grootheden als Oscar Wilde, Vladimir Nabokov, Samuel Beckett, Patricia Highsmith, Hermann Broch, Jean Jacques Rousseau, Marcel Proust, en Jules Verne.

In 1987 debuteerde ze als dichter met de bundel Aurora. Er volgen in de decennia erna een tiental nieuwe bundels waarvan Verborgen tuinen uit 2019 de laatste is. Voor haar poëtisch oeuvre ontvangt ze in 2015 de P.C. Hooft-prijs. Naast gedichten publiceert Anneke Brassinga met enige regelmaat ook literaire non-fictie en proza. Haar prozadebuut Hartsvanger verschijnt in 1993 en over haar laatste boek met literair proza dat in januari 2024 verschijnt kun je hier alles lezen.

Anneke Brassinga Crudités

Crudités

 • Auteur: Anneke Brassinga (Nederland)
 • Soort boek: literaire non-fictie
 • Uitgever: De Bezige Bij
 • Verschijnt: 25 januari 2024
 • Omvang: 368 pagina’s
 • Uitgave: paperback / ebook
 • Prijs: € 24,99 / € 12,99
 • Boek bestellen bij: Boekenwereld / Bol / Libris

Flaptekst van het nieuwe boek van Anneke Brassinga

Als dichter, schrijver en vertaler is Anneke Brassinga kind aan huis bij het woord. Na veel te hebben geschreven over de onzekerheid der dingen, richt zij haar speelse, maar uiterst grondige manier van kijken nu op het fundament onder alles wat haar beweegt: de taal. Met wervelende eruditie verkent ze bijvoorbeeld de valkuilen en vreugden van het vertalen, de moed van George Orwell, het blauw van Anna Blaman, en Winnie-the-Pooh als oerboek. Brassinga toont haar beheersing van de taal in vele verschijningsvormen: columns, essays, poëzie, vertalingen, en zelfs een libretto worden dooreen opgediend. Tussen de regels is Crudités een pleidooi voor het weerbarstige en het ongemakkelijke van kunst en van literatuur in het bijzonder.

Bijpassende boeken en informatie

Simone Atangana Bekono – Marshmallow

Simone Atangana Bekono Marshmallow. Op 23 januari 2024 verschijnt bij uitgeverij De Arbeiderspers de nieuwe dichtbundel van de Nederlandse schrijfster Simone Atangana Bekono. Hier lees je informatie over de inhoud van het boek en over de uitgave. Daarnaast is er aandacht voor de boekbesprekingen en recensie van Marshmallow, de nieuwe dichtbundel van Simone Atangana Bekono.

Simone Atangana Bekono Marshmallow recensie en informatie

Simone Atangana Bekono is in 1991 geboren in het Brabantse dorp Dongen. Ze heeft een een Kameroense vader en een Nederlandse moeder. Na de middelbare school studeerde ze Media & Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Deze opleiding maakte ze niet af en ze stapte over naar de studie creative writing aan de hogeschool ArtEZ.

Haar debuut, de dichtbundel Hoe de eerste vonken zichtbaar waren, verscheen in 2017, waarna in 2020 haar debuutroman Confrontaties verscheen die alom geprezen en gewaardeerd is en op de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2021 stond. Ook werd het boek bekroond met de prijs Beste Boek voor Jongeren 2021 van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Ook de Hebban Debuutprijs 2021 en de Anton Wachterprijs 2022. Haar nieuwe dichtbundel, waarover je hier alles kunt lezen, verschijnt eind januari 2024 bij uitgeverij De Arbeiderspers. Ook zijn op deze pagina dan de boekbesprekingen en recensies van de dichtbundel te vinden.


Simone Atangana Bekono Marshmallow

Marshmallow

 • Auteur: Simone Atangana Bekono (Nederland)
 • Soort boek: gedichten, poëzie
 • Uitgever: De Arbeiderspers
 • Verschijnt: 23 januari 2024
 • Omvang: 72 pagina’s
 • Uitgave: paperback / ebook
 • Prijs: € 18,99
 • Boek bestellen bij: Bol / Libris

Flaptekst van de dichtbundel van Simone Atangana Bekono

In Marshmallow maken we kennis met een hond, een vrouw en een slaapkamer in ‘een heel normaal appartement’. Alles komt op losse schroeven te staan in deze bundel waarin de poëzie zichzelf constant bevraagt, tegenspreekt en ondermijnt. Met gebruik van verschillende registers brengt Atangana Bekono groteske beelden, erotiek, alledaagsheden en geweld samen in de botsende herinneringen van twee stemmen die eens lieflijk samen moeten hebben geklonken, resulterend in giftige, grappige, en schrijnende poëzie.

Bijpassende boeken en informatie

Rinske Bouwman – Een soort eelt

Rinske Bouwman Een soort eelt recensie en informatie over de inhoud van de nieuwe Nederlandse roman. Op 11 janauri 2024 verschijnt bij uitgeverij Orlando de debuutroman van de Nederlandse schrijfster Rinske Bouwman.

Rinske Bouwman Een soort eelt informatie

Rinske Bouwman is geboren in 1988. Ze is is een Utrechtse theatermaker en schrijver. Haar voorstellingen speelden op verschillende festivals en in theaters in Nederland. Rouw is een thema dat in veel van haar werk te vinden is maar meestal op een lichte toon en met een absurde inslag zodat het niet te zwaar wordt.

Met Een soort eelt waarover je op deze pagina uitgebreide informatie kunt lezen, debuteert Rinske Bouwman als romanschrijfster.

Recensie en waardering van Een soort eelt van Rinske Bouwman

 • “Bouwman is een scherpe observator, die complexe emoties secuur en met mededogen en lichtheid ontleedt. Haar zinnen zijn prachtig, haar beelden verrassend, en vaak is ze ook nog eens ontzettend grappig, ook (juist!) wanneer ze over pijnlijke zaken schrijft. Een soort eelt is half Kafka, half Bervoets, maar bovenal helemaal Bouwman.” (Koen Caris, auteur van Stenen eten)

Recensie van Tim Donker

O maar dat is altijd weer een raar moment. Een raar moment hier in het huis. De bespreker leest een boek. Het boek is uit. De bespreker staat op, en loopt met het boek in zijn hand naar de secretaire. Daar legt hij alle boeken neer die gelezen zijn, uit, maar nog niet besproken. Het  boek ligt daar dan, op de hoek, een stapeltje inmiddels, want er is nog wel wat werk aan de winkel voor de bespreker. Dan staat hij, de bespreker, nog even, nog even vlakbij het boek. Dat uit is, maar nog niet besproken. De bespreker slingert zijn beide armen langs zijn lichaam heen en weer, misschien in een poging het boek dat hij zojuist uit las van zich af te schudden. Dan is het weer terug naar de leesstoel, dan is het weer zitten daar, dan is het weer grajen naar het volgende boek op de stapel.

Dat is altijd weer een raar moment. Een raar moment hier in het huis. Het vorige boek is uit, zindert nog na in het lijf van de bespreker, de personages lopen nog door zijn kop. Maar nu moet hij zich gaan inleven in het volgende boek, in nieuwe personages, in een andere schrijver, met andere woorden, andere zinnen, andere dingen te vertellen.

De buitengewoon geslaagde opvoeding van Frida Wolf was het boek dat ik zojuist neerlegde op de hoek van mijn teergeliefde maar tamelik rotzooierige secretaire. De laatste zin gelezen, en mijn koffie is nog niet eens koud als ik aan Een soort eelt ga beginnen. Het debuut van Maria Kager had me geraakt, goed geraakt, diep geraakt. Het zal niet eenvoudig zijn om kieren te maken in wat Kager in me achter liet zodat het licht van Rinske Bouwman kan binnendringen. Of. Naja. Woorden zijn licht. Toch?

Dat is te zeggen. Ik weet nog wat teejoo zei. Hij zei Ze maakt beelden van vlees op de koelvriesafdeling van een supermarkt, dat leek me wel wat voor jou. En nu ben ik wrevelig. Ik weet niet waarom hij schijnt te denken dat ik zo een siekegheest ben, die alles dat riekt naar dood en ellende en bloed en drek almeteens prachtig zou vinden. Vleesskulpturen, waarom zou ik me vergeilen aan vleesskulpturen? Ik weet niet hoe ik aan dat stigma kom. Wat erger is: ik weet niet hoe er weer af te geraken. Dus ik zit. En ik zucht. En ik monkel.

Maar komaan. De koffie is nog niet eens koud, en Bouwman kan er niks aan doen. Bouwman kan er vermoedelijk niet eens wat aan doen wat er over haar boek op het achterplat (in dit geval zijflap) terecht komt, en minder nog aan wat teejoo daaruit pikt om het boek bij mij aan te prijzen. Dus lezen nu. Lezen nu de koffie nog warm is.

Sarlag is geboren in Nederland en opgegroeid in Mongolië. Nu is ze weer terug in Nederland, om er te studeren. Haar minor ofzo, ik nie weet nie. Hoe heet dat allemaal, toen ik studeerde waren al die amerikaans-achtige termen nog niet zo in zwang. Je studeerde gewoon tot je studie af was en dan was je afgestudeerd en de echte studiebollen konden dan nog promoveren. Maar goed, studeren dus. In Nederland. En dan moet je in je levensonderhoud kunnen voorzien, en daartoe nemen studenten een bijbaantje.

Sarlag op die koelvriesafdeling van een supermarkt. Meer bepaald: de koelvriesafdeling van de Dirk van de Broek. Als u het mij vraagt, u vraagt het mij niet maar daarom zeg ik het toch maar, is de Dirk van de Broek met afstand de meest hollandse, de meest deprimerende, de meest troosteloze supermarkt van Nederland en misschien zelfs wel van Europa en daaraan draagt die achterlijke koelvriesafdeling die ze daar hebben (waar je als klant midden in de zomer in je tiesjurtje nog kans loopt een dubbele longontsteking op te lopen) niet weinig bij. Allicht dat Bouwman net daarom ook voor deze supermarkt gekozen heeft, maar misschien ook niet. Misschien ben ik wel de enige Nederlander die zo intens droevig wordt van de Dirk van de Broek. Van het feit dat iedereen het altijd maar over “De Dirk” heeft, van dat sjeuloze assortiment, van die stomme reclame, van de oerlelijke  bedrijfskleding, van dat algehele gebrek aan sfeer in hun winkels (natuurlijk gaat niemand voor de sfeer naar een supermarkt maar als je er geen stap over de drempel kunt zetten zonder eerst een gezinsverpakking Prozac geslikt te hebben, is het toch wel biezonder erg gesteld).

In de Van de Broek (ja ik weiger “De Dirk” te zeggen) en in haar studentenhuis, maar vooral niet in de kolleezjebanken leeft Sarlag haar studentenleven. Er is een vriend die Kalle heet en die net iets te vaak aardappelsoep maakt. Er zijn huisgenoten die aan yoga doen. Er zijn feestjes. Er is een onmisbare onesie. Er zijn gedachten aan thuis, aan Mongolië, aan haar ouders en een broertje genaamd Yul.

Volgens het achterplat moet het ook duidelijk zijn dat er een groot verdriet is maar eigenlijk is dat zeker aan het begin (maar totaal welke bladzijde kun je in een boek nog van “het begin” spreken?) helemaal niet zo duidelijk. Sarlag is misschien geen doorsnee studente, maar dat kun je ook aan temperament wijten. Aan haar hoogst eigen, zomwijlen enigszins kinderlijke blik op de wereld.

Zo vind Sarlag dat je in Kalles ogen als je wilt mars zou kunnen zien; als hij straalt dansen er marsmannetjes op zijn irissen. Over die in zijn ogen wonende marsmannetjes denkt ze als volgt na: “Ze zullen wel altijd dorst hebben van het zoute traanvocht waarin ze wonen. Ze zijn drenkeling op zee en zijn irissen zijn zinkgaten waar waarschijnlijk zeemonsters wonen.” – dat is tiepies het soort gedachte dat begint in een kinderbrein om afgemaakt te worden in het hoofd van een volwassene (of andersom misschien). Zo stombelt Een soort eelt steeds op en overheen grenzen: tussen kind en volwassene, droom en realiteit, een (on)mogelijk hier en een (on)bereikbaar daar.

Tussen humor en ernst, tussen dagdagelijksheid en hemel, tussen poëzie en banaliteit. Neem de prachtige gedichten die af en toe de verhaallijn onderbreken en rare opsommingen vormen waarvan de zin pas later duidelijk wordt.

Of neem de levendige gedachten van Sarlag; al die beelden waarvan het de lezer niet steeds aanstonds duidelijk is dat het allemaal alleen maar in haar hoofd bestaat: kokend heet water en slappe broccoli over haar buik gieten als ze op de kruimeltafel in de kantine ligt, een meisje bevriezen op haar koelvriesafdeling of samen met alle klanten de hele Vandebroekvloer volgieten met zuivel (en ik dacht aan de pindakaasvloer) (en daardoor dacht ik aan Ernie) (en elk boek dat me doet denken aan Ernie is een goed boek).

Of ook. Een klant vraagt om kreukelfriet maar dat is er niet, en Sarlag raadt hem ribbelfriet aan. Waarna ze peinst aan alle producten die geribbeld kunnen zijn: een grappige, en weeral enigszins kinderlijke opsomming. Totdat condooms zich in de opsomming wringen.

Ik dacht eerst: dit is hoe de banaliteit van Nederland, een banaliteit zo banaal dat wij beter spreken van Holland (Holland is waar Nederland te laag wordt om nog neder te mogen zijn en al haar holheid onverbloemd prijs geeft); dit is hoe de fantasieloze werkelijkheid; dit is hoe de aldag Sarlag langzaamaan opeet maar neen, naar het einde toe wordt het boek zelfs een slagje surrealistieser (en krijgt ook de proloog, gefocaliseerd vanuit een tussen laaglandse koeien levende jak, die proloog die mij in beginsel zo vergezocht leek, alle betekenis).

Het gaat niet om gekonsumeerd worden door een verpletterende roetiene in een sowieso weinig tot frivoliteiten geneigd land (wat ik, lezend, nog wel even dacht); het gaat, wel degelijk, om een verdriet dat zijn oorsprong vindt in Mongolië en door Sarlag nergens ontlopen kan worden. Het Mongolië waar haar vader wolkenjager was, haar broer Yul zo gek was op zijn playstation, de ger verplaatsbaar was, en de zomer helemaal zomer was met de rendiermensen van de taiga, met het meer van Hövsgöl waar ze woonde en het Ulanbataar waar ze studeerde (wat door mij nooit los gezien kan worden van de rockband Ulan Bator & hoe ik hou van hun En France wat volgens mij niet eens hun beste seedee is) (de Mongolië-passages -ja om en om komt het verleden beslag nemen van Sarlag, de lezer en Een soort eelt– –om en om wat– —om en om de hoofdstukken natuurlijk let dan ook op truttemie—; welaan dus, de Mongolië-passages zijn erg mooi, erg beeldend, erg sprekend beschreven, dit leer je niet uit films of boeken of gesprekken, een mens zou haast gaan denken dat Bouwman langstwijlen in Mongolië woonde). Verdriet vloert. Plat op de vloer. Er is geen verder neer mogelijk.

Misschien zegt Bouwman iets te vaak “zich ergens toe verhouden”, misschien gaat het iets te vaak over (tong)kussen met jongens, misschien is het iets te vaak gewild poëties (zoals in een hap sneeuw nemen die “naar oplossingen [smaakt]”) maar alles bij alles is Een soort eelt een cadeau voor de bespreker: het beste boek om alle voorgaande boeken mee te vergeten.

Dit is een mooi boek.
Dit is een poëties boek.
Dit is ondanks dat hele grote verdriet een hartwarmend boek.

Ik zou haast zeggen: dit is een leuk boek. Ware het niet dat dat een beetje een lullig en besmuikt woord is. Wat is leuk een schaap is leuk zeggen de mensen dan. Of een jak. Is ook leuk. Ja. Een jak is ook leuk.


Rinske Bouwman Een soort eelt recensie

Een soort eelt

 • Auteur: Rinske Bouwman (Nederland)
 • Soort boek: Nederlandse roman
 • Uitgever: Uitgeverij Orlando
 • Verschijnt: 11 januari 2024
 • Omvang: 192 pagina’s
 • Uitgave: paperback / ebook
 • Prijs: € 22,99 / € 16,99
 • Boek bestellen bij: Bol / Libris

Flaptekst van de roman van Rinske Bouwman

Tragikomische debuutroman over verdriet, familie en de kracht van verhalen.

De Nederlandse Sarlag is grotendeels in Mongolië opgegroeid en keert als studente terug naar Utrecht. Ze draagt een groot verdriet met zich mee, maar heeft veel talent om dat uit de weg te gaan. Tijdens de lange dagen die ze maakt op haar werk op de koel-vriesafdeling van de supermarkt, boetseert ze half gesmolten vriesproducten tot vleesbeeldjes en kalmeert ze zichzelf door haar favoriete feiten op te noemen.

Gaandeweg wordt duidelijk wat er gebeurd is in haar gezin, maar ondertussen heeft het onverwerkte verdriet zich al vastgezet in Sarlags lichaam en vindt er een absurde metamorfose plaats.

​Rinske Bouwman (1988) is een Utrechtse theatermaker en schrijver. Haar voorstellingen speelden op verschillende festivals en in theaters in Nederland. Haar teksten zijn macaber en humorvol. Vaak is rouw een hoofdthema in haar werk, dat ze met een lichte toon en absurde inslag hoopvol maakt. Een soort eelt is haar debuutroman.

Bijpassende boeken en informatie

Forugh Karimi – Nargis

Forugh Karimi Nargis. Op 2 december 2023 verschijnt bij Meridiaan Uitgevers het nieuwe boek van de Afghaans-Nederlandse schrijfster Forugh Karimi. Je leest hier informatie over de inhoud van het boek en de uitgave. Daarnaast is er aandacht voor de boekbesprekingen en recensie van Nargis, het nieuwe boek Forugh Karimi.

Forugh Karimi Nargis

Forugh Karimi is in 1971 in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, geboren. Toen ze vijfentwintig jaar oud vluchtte ze met haar man naar Nederland. Hier studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na afronding van haar studie ging  ze aan de slag als psychiater en psychotherapeut en opende haar eigen praktijk in Den Bosch.

In 2022 verscheen haar debuutroman De moeders van Mahipar waarvoor ze veel lof en de Hebban Debuutprijs 2023 ontving. Haar nieuwe boek, de novelle Nargis waarover je hier veel informatie kunt lezen is eerst verschenen als Brabants boekenweekgeschenk.

Recensie van Nargis van Forugh Karimi

 • “Ik wilde niet te snel lezen; ik genoot, want Forugh weet zoveel verhalen te verbinden met elkaar. Je leeft echt mee met de strubbelingen en strijd van deze familie. Een kleine, sublieme roman.” (Abdelkader Benali)

Forugh Karimi Nargis

Nargis

 • Auteur: Forugh Karimi (Nederland)
 • Soort boek: novelle
 • Uitgever: Meridiaan Uitgevers
 • Verschijnt: 2 december 2023
 • Omvang: 96 pagina’s
 • Uitgave: gebonden boek
 • Prijs: € 18,50
 • Boek bestellen bij: Bol / Libris

Flaptekst van het nieuwe boek van Forugh Karimi

Het leven Nargis staat op zijn kop. Haar broer Omid zit vast, haar zus Niloufár beschadigt zichzelf, haar moeder zit wezenloos op de bank naar de Afghaanse televisie te kijken en haar vader zit avond aan avond stiekem wodka te drinken in de schuur.

Maar dan stelt haar broer Nagris een vraag die alles op scherp zet en is het aan haar om te ontrafelen wat er precies is misgegaan – en het gezin weer bij elkaar te brengen.

We zijn losse eilandjes, deinend op een zee die omvat wordt door de muren van ons huis. Ik denk dat die muren ons niet lang meer bij elkaar kunnen houden. Wij kijken elkaar niet meer echt aan. Iedereen begroet de lucht, elkaars voeten, de meubels waar de ander toevallig naast staat.

Forugh Karimi De moeders van Mahipar RecensieForugh Karimi (Nederland) – De moeders van Mahipa
Nederlandse roman
Uitgever: Meridiaan Uitgevers
Verschijnt: 1 februari 2022

Bijpassende boeken

Hannes Meinkema – En dan is er koffie roman uit 1976

Hannes Meinkema En dan is er koffie feministische roman uit 1976. Op 18 september 2023 verschijnt de heruitgave van de spraakmakende roman van de Nederlandse schrijfster Hannes Meinkema. Op deze pagina is informatie te vinden over de roman. Daarnaast besteden we aandacht aan de recensie en boekbespreking van En dan is er koffie van Hannes Meinkema.

Hannes Meinkema En dan is er koffie

Hannes Meinkema, echte naam Hannemieke Stamperius, werd op 12 september 1943 geboren in Tiel. Ze is de dochter van Jaco Stamperius, een ongetrouwde vrouw die was ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog vanwege haar medewerking aan het Utrechts Kindercomité. Hannemieke Stamperius studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en Algemene literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Ze publiceerde zo’n vijfentwintig non-fictieboeken onder haar echte naam. Daarnaast schreef ze romans en verhalen. De literaire fictie publiceerde ze onder het pseudoniem Hannes Meinkema. Voor alle publicaties geldt dat ze vaak feministisch van inhoud waren. Haar bekendste roman En dan is er koffie verscheen in 1976.

Voor haar gehele oeuvre ontving ze in 1989 de Annie Romeinprijs. Hannemieke Stamperius overleed op 22 november 2022 in Amsterdam en werd 79 jaar oud.

Hannes Meinkema En dan is er koffie feministische roman uit 1976

En dan is er koffie

De oerroman van het feminisme

 • Auteur: Hannes Meinkema (Nederland)
 • Soort boek: feministische roman uit 1976
 • Uitgever heruitgave: Prometheus
 • Verschijnt: 18 september 2023
 • Omvang: 224 pagina’s
 • Uitgave: paperback
 • Prijs: € 19,99
 • Boek bestellen bij: Bol / Libris

Flaptekst van de feministische roman uit 1976 van Hannes Meinkema

Een ode aan de oermoeder van de Nederlandse feministische literatuur. En dan is er koffie is een onverbloemde roman over botsende generaties, een rauwe ode aan de hippiecultuur en vooral een baanbrekend boek in de feministische letterkunde.

Hannemieke Stamperius, pionier in de feministische literatuur, overleed op 22 november 2022. Onder het pseudoniem Hannes Meinkema brak ze in 1976 door met de familieroman En dan is er koffie. Een jaar na haar dood verschijnt de heruitgave van haar meest verkochte werk: een verhaal over vrije seks, blowen en ingewikkelde familierelaties.

Rosa is een jonge lerares. Verder is ze cynisch en onzeker, al zal ze dat laatste nooit toegeven. Zeker niet aan Douwe, Rosa’s vriendje en tevens de enige persoon die haar week maakt. Maar hun relatie is niet vanzelfsprekend, net zoals de relatie tussen Rosa en haar burgerlijke familieleden. In een milieu van seks, drugs en jeneverrestjes baant ze zich een weg naar volwassenwording (of althans iets wat daarop lijkt), want op zondag zal ze geconfronteerd worden met verborgen familiegeheimen. Zijn haar bekrompen bloedverwanten wel zo heilig als ze lijken?

Bijpassende boeken en informatie

Emy Koopman – Kindertrein uit Boedapest ∗∗∗∗

Emy Koopman Kindertrein uit Boedapest boek over een treinreis naar Hongarije. Op 5 oktober 2023 verschijnt bij uitgeverij Ambo | Anthos deel 4 in de reeks boeken over treinreizen, Kindertrein uit Boedapest, geschreven door Emy Koopman, in de geest van haar grootmoeder, Mariska Muskovics. Zodra de redactie het boek gelezen heeft verschijnt hier onze recensie en waardering. Ook besteden we aandacht aan boekbesprekingen van anderen.

Emy Koopman Kindertrein uit Boedapest

Emy Koopman is geboren in oktober 1985 te Groningen. Ze studeerde literatuurwetenschap en klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over literatuur en empathie.

In 2016 debuteerde ze met de roman Orewoet. Haar tweede roman Het boek van alle angsten, een dystopische roman verscheen in 2020. Gevolgd door het autobiografische boek over een obsessieve verliefdheid en verlies van eigenwaard, Tekenen van universum in 2022.

Recensie van Kindertrein uit Boedapest van Emy Koopman ∗∗∗∗

Schrijfster Emy Koopman is kleinkind van een Hongaarse grootmoeder die tussen de beide wereldoorlogen als puber naar Nederland reisde om zich een tijdje aan de armoede te kunnen onttrekken. Uiteraard was het de bedoeling dat ze naar het verblijf weer terug zou gaan naar Hongarije. Echter haar grootmoeder bleef in Nederland en bouwde hier haar leven op.

Emy Koopman is benieuwd naar de geschiedenis van haar oma. En om een idee te krijgen hoe het geweest moest zijn maakte ze dezelfde treinreis, maar wel in tegenovergestelde richting. De zoektocht naar de geschiedenis van haar grootmoeder verweeft ze op subtiele n gevoelige wijze met haar eigen ervaringen tijdens de treinreis en haar persoonlijke herinneringen. Op die wijze ontstaat er een mooi persoonlijk beeld en word en de bevelen rondom haar voorouder een beetje opgetrokken. Het is een prachtig en mooi geschreven persoonlijk verslag geworden, gevoelig maar zonder te vervallen in sentimentaliteit en in een mooie stijl opgeschreven. Het boekje is gewaardeerd met ∗∗∗∗ (uitstekend).


Emy Koopman Kindertrein uit Boedapest

Kindertrein uit Boedapest

Spoorslag deel 4

 • Auteur: Emy Koopman (Nederland)
 • Soort boek; treinreisverhaal
 • Uitgever: Ambo | Anthos
 • Verschijnt: 5 oktober 2023
 • Omvang: 88 pagina’s
 • Uitgave: paperback / ebook
 • Prijs: € 12,99 / € 4,99
 • Boek bestellen bij: Bol / Libris
 • Waardering redactie: ∗∗∗∗ (uitstekend)

Flaptekst van het boek over een treinreis naar Hongarije van Emy Koopman

In Kindertrein uit Boedapest stapt Emy Koopman op de trein naar Hongarije, samen met de geest van haar grootmoeder, Mariska Muskovics.

In het interbellum reisde Mariska, zoals duizenden andere vermagerde Hongaarse kinderen, met een zogenoemde kindertrein naar Nederland. Het doel: een paar maanden aansterken in een rustiger, welvarender omgeving, en dan weer terug. Maar Mariska bleef. Waarom keerde zij nooit terug naar haar familie in Boedapest?

Met een verroeste Nightjet maakt Emy dezelfde reis als haar grootmoeder destijds, maar nu in omgekeerde richting: vanuit Amsterdam via Wenen naar Boedapest. Het is het begin van een zoektocht naar een verloren geschiedenis. Eenmaal onderweg beginnen perspectieven, werkelijkheid en fictie door elkaar heen te lopen. Uit de flarden van overgeleverde verhalen en archiefmateriaal wordt een wonderschone nieuwe vertelling geweven.

In dit deel van de Spoorslag-reeks maakt Emy Koopman de doorwerking van het verleden op onnavolgbare wijze invoelbaar.

Bijpassende boeken en informatie

Auke Hulst Zephyr RecensieAuke Hulst (Nederland) – Zephyr
treinreisverhaal, Spoorslag deel 1
Uitgever: Ambo Anthos
Verschijnt: 7 april 2023

Sien Volders Bij twijfel, altijd noord Spoorslag deel 2 RecensieSien Volders (België) – Bij twijfel, altijd noord
treinreisverhaal, Spoorslag 2
Uitgever: Ambo | Anthos
Verschijnt: 7 april 2023

Nelleke Noordervliet Paleis op wielenNelleke Noordervliet (Nederland) – Paleis op wielen
treinreisverhaal, Spoorslag deel 3
Uitgever: Ambo | Anthos
Verschijnt: 5 oktober 2023

Machteld Siegmann – Aloha

Machteld Siegmann Aloha recensie en informatie over de inhoud van het boek met verhalen van de Nederlandse schrijfster. Op 1 februari 2024 verschijnt bij uitgeverij Ambo | Anthos de het nieuwe boek met verhalen van Machteld Siegmann Aloha.

Machteld Siegmann Aloha recensie en informatie

Machteld Siegmann is in 1972 geboren in Krimpen aan de IJssel in de Krimpenerwaard. Ze rondde een studie cultuurgeschiedenis af aan de Universiteit van Utrecht. Bovendien werkte ze als redacteur bij verschillende uitgeverijen voordat ze zelf schrijfster werd.

Haar debuutroman De kaalvreter verscheen in 2019, gewaardeerd door de redactie met de maximale ∗∗∗∗∗ (uitmuntend), werd bekroon met de Bronzen Uil 2020. Begin 2022 lag haar tweede roman Wachter op de morgen in de boekhandel. Naar verwachting verschijnt haar eerste verhalenbundel Aloha begin februari 2024 .

Machteld Siegmann Aloha recensie

Aloha

 • Auteur: Machteld Siegmann (Nederland)
 • Soort boek: verhalen
 • Uitgever: Ambo | Anthos
 • Verschijnt: 1 februari 2024
 • Omvang: 192 pagina’s
 • Uitgave: paperback / ebook
 • Prijs: € 21,99 / € 11,99
 • Boek bestellen bij: Bol / Libris

Flaptekst van het nieuwe boek van Machteld Siegmann

Aloha is het nieuwe boek van Machteld Siegmann vol met verhalen die elke raak zijn en je aanzetten tot nadenken.

Een enkele ontmoeting kan je leven op z’n kop zetten. Vooral de onverwachte ontmoetingen, die anders lopen dan je denkt. Veel van de verhalen in Aloha gaan over zulke ontmoetingen-op-het-tweede-gezicht: een oude pontwachter wacht op zijn laatste passagier om hem de liefde te verklaren, een kunstenares vergeet haar vernissage omdat ze door iets groters in beslag wordt genomen, een slang leidt een dubbelleven en een gescheiden vader komt zichzelf tegen op kampeervakantie met zijn dochters. Gelukkig maar: de wereld is gevaarlijker maar ook magischer dan gedacht.

Bijpassende boeken en informatie

Heleen van Royen – Juice

Heleen van Royen Juice recensie en informatie over de inhoud van de nieuwe roman. Op 5 september 2023 verschijnt bij uitgeverij The House of Books de nieuwe roman van de Nederlandse schrijfster Heleen van Royen.

Heleen van Royen Juice recensie en informatie

Als de redactie het boek leest, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van de roman IJuice. Het boek is geschreven door Heleen van Royen. Daarnaast zijn hier gegevens van de uitgave en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina informatie lezen over de inhoud van de nieuwe roman van de Nederlandse auteur Heleen van Royen.

Heleen van Royen Juice recensie

Juice

 • Auteur: Heleen van Royen (Nederland)
 • Soort boek: Nederlandse roman
 • Uitgever: The House of Books
 • Verschijnt: 5 september 2023
 • Omvang: 304 pagina’s
 • Uitgave: paperback / ebook / luisterboek
 • Prijs: € 22,99
 • Boek bestellen bij: Bol / Libris

Flaptekst van de nieuwe roman van Heleen van Royen

De 42-jarige Claire Jansen is een succesvolle artiestenmanager. Ze beschouwt haar artiesten als familie en gaat voor ze door het vuur. Als een van haar jonge talenten het mikpunt wordt van een juicekanaal, bedenkt Claire een gewaagd plan om haar mensen beter te beschermen. Is dit een briljante zet of maakt ze de problemen alleen maar groter?

Heleen van Royen, geboren op 9 maart 1965 in Amsterdam, schreef de bestsellers De gelukkige huisvrouwGodin van de jachtDe ontsnappingDe mannentester en Sexdagboek, die bijna allemaal succesvol werden verfimd en bewerkt voor theater. In totaal verkocht ze tot nu toe ruim 1.7 miljoen boeken en in 2017 maakte ze de ontroerende documentaire ‘Het doet zo zeer’ over de dementie van haar moeder. Ze woont samen met Bart Meeldijk.

Bijpassende boeken en informatie

Mensje van Keulen boeken romans Nederlandse schrijfster

Mensje van Keulen boeken romans en verhalenbundels Nederlandse schrijfster. Mensje van Keulen is een Nederlandse schrijfster die al sinds 1972 boeken schrijft. Haar debuutroman Bleekers zomer (1972) werd gelijk goed ontvangen en een verkoopsucces.

Mensje van Keulen boeken romans verhalenbundels Nederlandse Schrijfster

Sindsdien publiceert Mensje van Keulen met regelmaat romans en verhalenbundels. Ook heeft ze een aantal jeugd- en kinderboeken geschreven. In 1986 ontving ze zelfs de Zilveren Griffel voor haar jeugdroman Tommie Station. Mensje van Keulen is trouwens een pseudoniem.

Alles raak

Een sprankelende keuze uit de verhalen, gedichten en dagboeken

 • Mensje van Keulen Alles raak Gedundrukt recensieAuteur: Mensje van Keulen (Nederland)
 • Soort boek: verhalen
 • Uitgever: Van Oorschot Gedundrukt
 • Verschijnt: 5 oktober 2023
 • Omvang: 320 pagina’s
 • Uitgave: gebonden boek
 • Prijs: € 27,50
 • Boek bestellen bij: Bol / Libris
 • Inhoud boek: Of het nu haar indringende romans, openhartige dagboeken of sublieme verhalen zijn, Van Keulens werk wordt gekenmerkt door eenzaamheid, teleurstellingen en ons onvermogen om zorgeloos lief te hebben. Voor Alles raak – alweer het twaalfde deel in de Gedundrukt-reeks – koos Mensje van Keulen uit haar rijke oeuvre de mooiste, ontroerendste, geestigste en vreemdste verhalen, gedichten en dagboekfragmenten…lees verder >

Moeder en pen

Dagboek 1979-1983

 • Mensje van Keulen Moeder en pen Dagboek 1979-1983 RecensieSchrijfster: Mensje van Keulen (Nederland)
 • Soort boek: dagboek
 • Uitgever: Atlas Contact
 • Verschijnt: 21 februari 2023
 • Omvang: 224 pagina’s
 • Uitgave: gebonden boek / ebook
 • Prijs: € 24,99 / € 13,99
 • Boek bestellen bij: Bol / Libris
 • Waardering redactie∗∗∗∗ (uitstekend)
 • Inhoud boek: In Moeder en pen, het derde deel in de dagboeken, volgen we Van Keulen in de jaren daarna. Inmiddels is ze meer dan een gevierd schrijver, ze is moeder én ze is gescheiden. Hoe dat alles overeind te houden levert vragen op waar vrouwen, waar schrijvers, ook vandaag de dag mee worstelen. Moeder en pen verduidelijkt de wispelturige nasleep van een falend huwelijk, de strijd om te kunnen blijven schrijven en de keus om als alleenstaande ouder verder te gaan…lees recensie >

Het kattentheater

Haar verhalen, gedichten, verzen en fragmenten met katten in de hoofdrol

 • Mensje van Keulen Het kattentheater RecensieSchrijfster: Mensje van Keulen (Nederland)
 • Soort boek: verhalen, gedichten, teksten
 • Uitgever: Atlas Contact
 • Verschijnt: 3 juni 2021
 • Omvang: 176 pagina’s
 • Uitgave: gebonden boek
 • Boek bestellen bij: Boekhandel / Bol
 • Waardering redactie: ∗∗∗∗ (uitstekend)
 • Recensie boek: Katten komen met regelmaat voor in het werk van Mensje van Keulen, zowel in haar romans, verhalen als in haar gedichten. In dit prachtig uitgegeven, gebonden boek heet uitgeverij Atlas Contact het beste werk over katten van de Nederlandse schrijfster gebundeld. Bovendien verrijken een aantal mooie illustratie van Willem van Malsen, Jan Jutte en Olivia Ettema het boek…lees verder >

001Boek-BestellenIk moet u echt iets zeggen

 • Schrijfster: Mensje van Keulen (Nederland)
 • Mensje van Keulen Ik moet u echt iets zeggen RecensieSoort boek: verhalen
 • Uitgever: Atlas Contact
 • Verschijnt: februari 2020
 • Omvang: 144 pagina’s
 • Uitgave: Gebonden Boek 
 • Inhoud boek: In ‘Ik moet u echt iets zeggen’ komen ogenschijnlijk gewone mannen en vrouwen aan het woord die reden genoeg hebben om het leven niet altijd als een feest te omarmen. Wat aanvankelijk een doodgewone situatie lijkt mondt uit in de naakte waarheid, soms subtiel onthuld, soms als een mokerslag uitgedeeld…lees verder >

Mensje van Keulen Neerslag van een huwelijk Dagboek 1977-1979 RecensieMensje van Keulen (Nederland) – Neerslag van een huwelijk
dagboek 1977-1979
Atlas Contact | 28 februari 2018
Waardering redactie: ∗∗∗∗∗ (uitstekend)
Schrijnend openhartig verslag van een huwelijk in diepe crisis…lees verder >

Mensje van Keulen - SchoppenvrouwSchoppenvrouw de nieuwe roman van Mensje van Keulen

Op 7 februari 2016 is de nieuwste roman van Mensje van Keulen verschenen met als titel Schoppenvrouw. Het is weer een zeer lezenswaardige, zij het beklemmende, roman met thrillerelementen.
Waardering redactie: ∗∗∗∗∗ (zeer goed)
…uitgebreide informatie >

Mensje van KeulenMensje van Keulen Biografische Informatie

Echte naam: Mensje Francina van der Steen
Geboortedatum: 10 juni 1946
Geboorteplaats: Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Discipline: schrijfster
Genre: romans, verhalen, kinderboeken

Mensje van Keulen Prijzen en Onderscheidingen

 • Zilveren Griffel (1986) voor Tommie Station
 • Nienke van Hichtumprijs (1991) voor Vrienden van de maan
 • Vlag en Wimpelprijs (1993)
 • Annie Romeinprijs, nu Opzijprijs (2003)
 • Charlotte Köhler Prijs (2011)
 • Constantijn Huygens-prijs (2014)

Boeken van Mensje van Keulen

 • Neerslag van een huwelijk (28 februari 2018)
  Dagboek 1977-1979
  Waardering redactie: ∗∗∗∗∗ (uitstekend)
 • Mensje van Keulen - Bleekers zomerSchoppenvrouw (7 februari 2016) roman Waardering redactie: ∗∗∗∗∗ (zeer goed)
 • Liefde heeft geen hersens (2012)
 • Een goed verhaal (2009) verhalen
 • De schriften wachten (2008) oerboek
 • De laatste gasten (2007) roman
 • Alle dagen laat (2006) dagboek 1976
 • Het andere gezicht (2003) verhalen
 • De gelukkige (2001) roman
 • Olifanten op een web (1997) kroniek
 • De rode strik (1994) roman
 • Geheime dame (1992) biografie
 • De lach van Schreck (1991) reisverhalen
 • Engelbert (1987) roman
 • De ketting (1983) verhalen
 • Overspel (1982) roman
 • De avonturen van Anna Molino (1979) schelmenballade
 • Van lieverlede (1979) roman
 • Allemaal tranen (1972) verhalen
 • Bleekers zomer (1992) roman

Jeugd- en Kinderboeken

 • Titus raakt zoek (2004)
 • Tien stoute katjes (2000)
 • Pas op voor Bez (1997)
 • Snottebel, lies en andere portretten (1994) gedichten
 • Meneer Ratti (1993) Vlag en Wimpel 1993
 • Van Aap tot Zet (1990) gedichten
 • Vrienden van de maan (1991) Nienke van Hichtumprijs 1991
 • Polle de orgeljongen (1987)
 • Tommie Station (1985) Zilveren Griffel 1986